Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Сучасна політика ціноутворенняЗміст

1. Ціноутворення в умовах ринку
2. Формування маркетингової цінової стратегії розвитку
3. Застосування поетапного підходу в системі формування цінової політики
Висновок
Список використаної літератури

Уривки

Власні фінансові ресурси, якими в цей час мають в своєму розпорядженні підприємства, не можуть в повній мірі забезпечити безперебійний процес не тільки розширеного, але і простого відтворювання. У той же час підприємства зазнають труднощі в залученні кредитних ресурсів.
Продовжує зберігатися значне число збиткових підприємств, немає тих, що розташовують потенціалом для досягнення позитивної структури балансу. Положення посилюється тим, що в механізмі реформ поки не в повній мірі відпрацьований і введений в дій блок банкрутств, не задіяні важелі ліквідації неперспективних і реорганізації потенційно життєздатних підприємств.
Значна частина підприємств не зуміла швидко пристосуватися до ринкових відносин, що формуються, нераціонально підходить до питань ціноутворення, не створює фінансові резерви, малоефективно використовує оборотні кошти. Важливо і те, що в умовах інфляції, недосконалості господарського законодавства, неплатежі увійшли в сферу інтересів підприємств, які умисно затримують розрахунки з постачальниками і тим самим реально зменшують свої платіжні зобов'язання через зниження купівельної вартості гривні.
Багато які підприємства продовжують працювати без урахування попиту, що складається на їх продукцію і відповідно мають труднощі з її збутом. При цоьму був втрачений гарантований замовник в особі розподільних органів держави.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.1990 р., зміни та доповнення до нього.
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про регулювання цін" від 23.12.1992 р.
3. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки :монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 524 с.
4. Шевчук Д.А. Ценообразование : учеб. пособие / Д. А. Шевчук.– М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, –2008. – 240 с.
5. Пінішко В.С., Мединська Т.В. Ціни і ціноутворення : навч.-метод. посібник. – Львів __________: Вид-во ЛКА, 2005. – 346 с.
6. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: підручник / Л.О. Шкварчук. – К.: Кондор. – 2008. – 460 с.
7. Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ В.Л.Корінєв, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – К.: Центр навчальної літератури, – 2007. – 200 с.

  

Повна інформація про роботу

реферат "Сучасна політика ціноутворення" з предмету "ціноутворення". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.09.2011 в 16:07. Автором даного матеріалу є Галина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3442 та скачано 157 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Галина...

в роботі широко розкриті пункти плану, а також зроблено суттєвий висновок