Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати російською

Бюджетний менеджментСодержание

1. Сутність, об’єкт, суб’єкт та предмет бюджетного менеджменту
2. Складові бюджетного менеджменту
3. Бюджетне планування як предмет бюджетного менеджменту
4. Методи бюджетного планування
Список використаної літератури

Отрывки

1. Сутність, об’єкт, суб’єкт та предмет бюджетного менеджменту

Бюджетний менеджмент - сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин, які виникають в процесі руху вказаних потоків.
Прийоми керування цими потоками і відносинами і складають зміст бюджетного менеджменту.
Об’єктом бюджетного менеджменту є бюджет
В сучасній економічній літературі бюджет розглядається з 3-х сторін:
- за формою – це фінансовий план
- за сутністю – економічна категорія
- за матеріальним змістом – централізований фонд державних ресурсів
Суб’єктом бюджетного менеджменту є органи управління бюджетом.
Предметом бюджетного менеджменту як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління ним.

Список використаної літератури

1. Борисова Т., Волошка Л. “Помаранчевий” бюджет // Україна молода. – 2005. – №55. – с.1,4.
2. Буковінський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. – 1998. - №9. - с. 3-9.
3. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. – №131.
4. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 544с.
6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.
7. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дьяконова И.И. Бюджет і фінансова політика України – К., - 1997. – 234 с.
8. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”. – 1997. – 576с.
9. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія: Підручник. – К., - 1999.
10. Макроекономіка: Підручник. – за ред. А.Г. Савченка. – К.: “Либідь”, - 1995.
11. Мітюков І. О. Державній бюджет Україні і бюджетна політика в1998 році // Фінанси України, - 1998. - №3, - с. 26-36.
12. Родіонова І. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні // Економіка України, - 1998. - №9. - с.15-24.
13. Сладкевич В.П. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт. – К.: МАУП, - 1999. – 16с.
14. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. – К., - 2000.
15. Януль І.Є. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи // Фінанси України, - 1998. - №2. - с. 48-51.

Повна інформація про роботу

реферат "Бюджетний менеджмент" з предмету "Реферати російською". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.04.2011 в 18:30. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3308 та скачано 95 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...