Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт з практики ЗЕД на підприємствіПовна назва роботи: Звіт з практики ЗЕД на підприємстві (на прикладі ПП “Елегант-Бориспіль”)

Зміст

Вступ
1. Загальні відомості про ПП “Елегант-Бориспіль”
2. Порядок реєстрування, ліцензування та патентування видів діяльності підприємства
2.1 Порядок державної реєстрації підприємства
2.2 Патентування підприємницької діяльності
3. Організаційна структура управління підприємством.
4. Взаємозв'язок підприємства із зовнішніми контрагентами та з ринковою інфраструктурою.
5. Розрахунки за імпортними операціями
6. Управління персоналом.
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел.

Вступ

Метою стажування є володіння магістрами сучасними методами і формами роботи у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, виявлення їх навичок до самостійного наукового дослідження, а також практичного застосування теоретичних знань для вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання.
У процесі стажування ми:
1) оволоділи сучасними формами та методами менеджменту ЗЕД безпосередньо на робочому місці;
2) проаналізували ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства – бази практики;
3) провели наукові дослідження за обраною темою магістерської роботи;
4) зібрали матеріали для магістерської роботи.

Висновки та пропозиції

Проходячи стажування на ПП "Елегант-Бориспіль" ми звернули увагу на те, що керівництво не приділяє достатньої уваги мотивації та стимулюванню своїх працівників.
Аналізуючи політику ПП "Елегант-Бориспіль" в галузі мотивації своїх працівників, ми вияснили, що ефективної системи мотивації на даному підприємстві немає, тому пропонуємо розробити ефективну систему мотивації персоналу.
Існує ряд вимог, на які менеджерам підприємства варто орієнтуватися при створенні системи стимулювання:
- об’єктивність – розмір винагороди працівника повинен визначатися на основі об’єктивної оцінки результатів його праці;
- передбачуваність – працівник повинен знати, яку винагороду він повинен одержати;
- адекватність – винагорода повинна бути адекватною трудовому внеску кожного працівника;
- своєчасність – винагорода повинна бути одразу ж за досягненням результату і як найшвидше;
Як показує практика, недотримання цих вимог призводить до нестабільності в колективі і має сильний де мотивуючий ефект. Це набагато сильніше позначається на продуктивності праці персоналу підприємства, чим відсутність якихось механізмів визначення винагороди за результатами праці.

Список використаних джерел

1. Законах України ""Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.1996 №98/96-ВР і "Про внесення змін у Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 10.02.1998 №102/98-ВР.
2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.: Дело, 1997.
3. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: ИНФРА-М, 1998.
4. Поршнев А. Г., Румянцева 3. П., Саломатин Н.А. Управление организацией.-М.: ИНФРА-МЛ999.
5. Розен В.В. Цель - оптимальность - решение (математические модели принятия оптимальних решений). - М.: Радио й связь, 1982. -168 с., ил. (Кибернетика).
6. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. -Тернопіль:Карт-банш,1997.
7. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. - М.: Наука, 1981.
8. Учбовий посібник. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент у виробничій сфері" усіх форм навчання. - Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 1997.-37с.

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з практики ЗЕД на підприємстві" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.06.2011 в 18:17. Автором даного матеріалу є alexry (alexry2009@ukr.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 4535 та скачано 278 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

alexry...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали