Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Кредитування і контроль

Характер і спосіб стягнення процентівЗміст

Вступ 3
1.1. Основні поняття процентної політики 4
1.2. Кредитна рестрикція 7
1.3. Кредитування та відсотки 21
Список використаних джерел 27

Вступ

Полный комплекс услуг по монтажу систем отопления камином по всей Украине. Качественные камины топки Lechma, а также их комплектующие Вы можете заказать в ООО "Энергосберегающие системы". Система очистки стекла, подача воздуха для горения извне, гарантия 5 лет и доступная цена - это лишь неполный список преимуществ топок Lechma.
Одним з найважливіших аспектів управління банківською діяльністю якраз і являється процентна політика. Справа в тому, що деяка впевненість у рівні валютного курсу, темпах інфляції та облікової ставки НБУ дає можливість банківським керівникам застосовувати вироблені роками в зарубіжних країнах основні підходи до формування процентної політики, що в першу чергу орієнтується на співвідношення попиту та пропозиції на ринку кредитних ресурсів; враховує в певній мірі ризик зміни процентних ставок; величезна увага приділяється співвідношенню залучених та наданих ресурсів по строкам та відсотковим ставкам. Таким чином банки можуть прагнути отримати не стільки спекулятивний короткостроковий прибуток, скільки сформувати вагому базу (точку відштовхування) для подальшої діяльності, що забезпечить успіх та процвітання банківської установи у довгостроковому періоді.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 872-XII від 20.03.91 (зі змінами та доповненнями) /Закон України.-Т.1.-К, 1996.
2. Закон України “Про банкрутство” від 14.05.92, № 2343-XII-ВВР.-1992.-№ 31.
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91, № 1576-XII
//Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 49.
4. Закон України “Про заставу”, ВВР № 97, 1992 рік, Цивільний кодекс України. - К.: Політвидав, 1988.
5. Закон України “Про інвестиції” від 18.09.91 // Цінні папери в Україні.-К.: УФБ, 1993.
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 28.12..94, № 334/94 //ВВР.-1995.-№4.
7. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91. №1201- XII//ВВР.-1991.-№38.
8. Декрет КМУ “Про страхування” від 10.05.93 № 47\93 // ВВР.-1993.-№29.
9. Інструкція “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків”: Затв.Правлінням НБУ від 14.04.98 № 141.
10.Положення про кредитування: Затв.Правлінням НБУ від 28.09.95 № 246.
11.Положення про порядок здійснення консорціймного кредитування: Затв.
Правлінням НБУ від 14.03.96, № 351.
12.Положення про порядок формування і використання резерву на покриття
можливих витрат за позиками банку.
13.Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 06.10.94 № 02-5/706 “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладанням
кредитних договорів”.
14.Бабичесва Ю.А. Банковское дело.-М., 1994.
15.Бор М.З. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование.-М., 1997.
16.Вальравек К.Д. Управление рисками в коммерческом банке.-Вашингтон: ИЕФ Мировой Банк, 1997.
17.Головач А.В. Банківська статистика.-К., 1988.
18.Доллан Євин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М., 1991.
19.Квасив Б.С. Операции коммерческих банков. Учебное пособие /ТИНГ.-К.: НМК ВО, 1992.
20.Киричек О.О. Банківський менеджмент.-К., 1993.
21. Колб Р. Финансовые деривативы.-М.. 1997.
22.Козлова О.И., Сморчкова М.С., Голубович А.Д. Оценка кредитоспособности предприятий: пособие для банковских работников.- М.: АО «АРГО», 1993.
23.Колесников Л.П. Банковское дело.-М., 1998.
24.Котовенко И.И. Безопасность кредитной деятельности коммерческого банка:-К.: Демократична Україна, 1997.
25.Кравцова Г.И. Деньги, кредит, банки: справочное пособие.-Минск, 1994.
26.Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р., Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування.- К., 1998.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Характер і спосіб стягнення процентів" з предмету "Кредитування і контроль". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.02.2011 в 22:32. Автором даного матеріалу є ximera. З моменту опублікування роботи її переглянуто 581 та скачано 69 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

ximera...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...