Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Макроекономіка

Типи економічних системЗміст

1. Вступ....................................................................................................2
2. Традиційна система............................................................................3
3. Адміністративно-командна система (централізовано-планова)........................5
4. Ринкова система................................................................................10
4.1 Свобода економічної ініціативи як гарантія правової держави...............12
4.2 Свобода вибору видів і форм діяльності............................14
4.3 Рівноправність форм власності в ринковій економіці.....15
4.4 Незалежність господарювання...........................................17
4.5 Принципи функціонування ринку.........................................18
4.6 Як ринок відповідає на фундаментальні питання
економіки................................................................................19
4.7 Роль "невидимої руки" конкуренції......................................24
4.8 Аргументи на користь ринкової економіки.......................28
5. Змішана економічна система............................................................30
Висновок

Вступ
Типи економічних систем дуже актуальна тема, особливо в цей період, коли Україна намагається перейти від однієї економічної системи до іншої. Від типу системи залежить поведінка держави як на світовій, так і на внутрішній арені. У цій курсовій роботі я розгляну п'ять типів эк. систем: Традиційну, Адміністративно-командну, Ринкову, Перехідну, Змішану.
Метою цієї роботи є аналіз економічних систем. Яка все - таки краща?
Будь-яка економічна система характеризується ієрархічністю, прагне набути стану цілісності та органічності.Ієрархія системи визначається місцем її елементів в соціальній структурі та механізмом їх субординації. Тип взаємозв'язку елементів системи може бути "вертикальним" або "горизонтальним".
Планируете купить чернозем? На blackearth.com.ua Вы можете купить чернозем с большим содержанием гумуса, с повышенным содержанием почвенных микроорганизмов, а также прочной и зернистой структурой. Кроме этого, как вариант замены чернозема можно купить грунтовую смесь (компост).
Вертикальна залежність виявляється у відносинах примусу, вла-ди - підкори, керованості - підлеглості. Горизонтальні зв'язки є партнерськими, добровільними, конкурентними. У соціальне орієнтованих економічних системах домінують саме партнерські взаємини. Особливе місце в становленні, функціону-ванні та розвитку економічної системи належить її суб'єктам як активній рушійній, перетворюючій силі. Кожний суб'єкт є носієм певних прав, обов'язків та відповідальності, які реалізує в процесі своєї функціональної діяльності. Залежно від цього існують різно-манітні класифікації економічних суб'єктів: індивід, колектив, дер-жава; виробник (продавець), посередник, споживач (покупець); фі-зичні та юридичні особи; вітчизняні та іноземні; інституціональні (виробничі підприємства, банки, біржі) тощо.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Типи економічних систем" з предмету "Макроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.09.2010 в 22:15. Автором даного матеріалу є Святецький Б.М. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1108 та скачано 71 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Святецький Б.М...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали