Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Інвестування

Тести з інвестуванняУривки

Тема 1 “Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій”

Критерієм відмінності між реальним та фінансовим інвестуванням є:
А) сфера інвестицій (соціальна, виробнича, інша),
Б) рівень невизначеності,
В) об’єкт інвестицій.

Основними елементами інвестиційного середовища в контексті фінансового інвестування є:
А) фондові ринки, фінансові посередники та державний бюджет,
Б) фондові ринки, фінансові посередники та фінансові інструменти,
В) фондові ринки, фінансові інструменти та державний бюджет,
Г) фінансові посередники, фінансові інструменти та державний бюджет.

Механізм, за допомогою якого здійснюється залучення фінансових ресурсів за фіксовану винагороду та на визначений термін, називається:
А) ринком інструментів власності,
Б) ринком інструментів позики,
В) ринком деривативів (похідних інструментів),
Г) валютним ринком.

Первинний фондовий ринок це ринок, в рамках якого здійснюється:
А) розміщення цінних паперів нової емісії,
Б) купівля-продаж цінних паперів першого порядку (первинних зобов’язань),
В) продаж цінних паперів безпосередньо їх емітентами,
Г) розміщення цінних паперів серед індивідуальних інвесторів.

Структурування фондового ринку на організований та неорганізований здійснюється:
А) виходячи із факту наявності спеціалізованої структури, в рамках якої проводяться операції з цінними паперами за чітко визначеними нею правилами та процедурами,
Б) виходячи із рівня інвестиційної якості цінних паперів, що обертаються на відповідних ринках,
В) на підставі диференціації операцій на такі, що пов’язані із початковим розміщенням цінних паперів та такі, що пов’язані наступним їх обігом (тобто – після початкового розміщення).

Які із перерахованих сегментів ринку фінансових ресурсів не є складовими фондового ринку?
А) ринок інструментів власності,
Б) ринок грошових коштів,
В) ринок деривативів,
Г) ринок інструментів позики.

Цінними паперами першого порядку є:
А) будь-які документи, що мають грошову вартість,
Б) права володіння частками в статутному фонді господарських товариств та права вимоги боргу,
В) грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики між емітентом та їх власником.

Законом України “Про цінні папери і фондову біржу” до цінних паперів віднесено:
А) фондові інструменти першого порядку та приватизаційні папери,
Б) фондові інструменти першого та другого порядків,
В) будь-які грошові документи, що обертаються на фондовому ринку.

Привілейовані акції відносяться до:
А) інструментів власності,
Б) інструментів позики,
В) гібридних інструментів,
Г) деривативів.

Які із перерахованих цінних паперів не відносяться до інструментів позики?
А) облігації,
Б) векселі,
В) ощадні сертифікати,
Г) депозитні розписки.

Контракт, згідно з яким особа, яка уклала його, бере на себе зобов’язання по закінченні певного строку продати своєму клієнту (або купити у нього) відповідну кількість фінансових інструментів по обумовленій ціні, є:
А) варрантом,
Б) опціоном,
В) ф’ючерсом,
Г) інвестиційним сертифікатом

Назвіть дві групи учасників фондового ринку із чотирьох приведених, які відносяться до саморегулівних організацій:
А) біржі,
Б) добровільні об’єднання професійних учасників фондового ринку,
В) депозитарні установи,
Г) розрахунково-клірінгові установи.

Фінансові посередники виступають на фондовому ринку у якості:
А) інвесторів,
Б) емітентів,
В) як емітентів, так і інвесторів.

Основним призначенням фінансового посередництва є:
А) забезпечення максимальної доходності інвестицій для індивідуальних інвесторів,
Б) приведення параметрів інвестиційних ресурсів до таких, які б одночасно відповідали запитам як власників заощаджень, так і осіб, зацікавлених в залученні інвестицій,
В) надання послуг іншим економічним суб’єктам, зацікавленим в залученні інвестиційних ресурсів, шляхом сприяння розміщенню цими суб’єктами фінансових інструментів,
Г) стимулювання підприємницької діяльності шляхом безпосередньої участі в управлінні підприємством-емітентом цінних паперів.

В термінології Закону України “Про цінні папери та фондову біржу” фінансове посередництво з цінними паперами можна визначити як:
А) діяльність по випуску цінних паперів,
Б) комісійну діяльність по цінних паперах,
В) комерційну діяльність по цінних паперах.

Які із приведених суб’єктів фондового ринку не можуть виступити стороною при здійсненні операцій з цінними паперами?
А) брокери,
Б) фінансові посередники,
В) біржі,
Г) андеррайтери.

З позиції емітента залучення капіталу із застосуванням інструментів фондового ринку можливе шляхом їх прямого або непрямого первинного розміщення. При застосуванні якого із указаних шляхів розміщення фондових інструментів можуть бути залучені кошти фінансових посередників?
А) при прямому розміщенні,
Б) при непрямому розміщенні,
В) при застосуванні обох шляхів первинного розміщення фондових інструментів.

Двома найбільш відмітними ознаками фінансових посередників у порівнянні з іншими професійними учасниками фінансового ринку є особливості:
А) складу та структури їх активів,
Б) участі в переміщенні фінансових ресурсів від власників заощаджень до емітентів,
В) в порядку залучення коштів інвесторів з метою формування капіталу.

До “інституційних інвесторів” у спеціальній літературі (тобто у вузькому розумінні цього терміну) прийнято відносити:
А) всіх фінансових посередників, які здійснюють операції з цінними паперами,
Б) тих інвесторів, які формують портфель фінансових інвестицій,
В) інститути спільного інвестування, пенсійні фонди, страхові компанії, що займаються накопичувальним страхуванням та трасти,
Г) банківські та небанківські фінансові інститути,
Д) інститути спільного інвестування, пенсійні фонди, взаємно-ощадні банки та кредитні союзи.

Чи можна стверджувати, що інституційні інвестори є конкурентами банківського сектора на ринку фінансових ресурсів?
А) так,
Б) ні.

Повна інформація про роботу

тести "Тести з інвестування" з предмету "Інвестування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.07.2010 в 12:51. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3169 та скачано 155 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...