Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Вища математика

Шпоргалка з вищої математики (частина 2)(І) 1) Частинні похідні і повний диференціал.
(І) 2) Похідна за напрямом.
(І) 3) Градієнт.
(І) 4) Екстремуми.
(І) 5) Необхідна і достатня умови існування екстремуму.
(І) 6) Умовний екстремум.
(І) 7) Найбільше і найменше значення ф-ції на замкненій області.
(І) 8) Метод найменших квадратів.
(ІІ) 9) Поняття первісної ф-ції та невизначеного інтеграла.
(ІІ) 10) Основні властивості невизначених інтегралів.
(ІІ) 11) Методи інтегрування.
(ІІ) 12) Раціональні дроби. Інтегрування раціональних дробів. Неінтегровні ф-ції.
Інтегрування рац дробів.
Неінтегровні ф-ції.
(ІІ) 13) Поняття визначеного інтегралу.
(ІІ) 14) Властивості визначеного інтегралу. Теорема про середнє. Формула Ньютона-Лейбніца.
(ІІ) 15) Метод підстановки у визначеному інтегралі. Метод інтегрування частинами у визначеному інтегралі.
Метод інтегрування частинами у визначеному інтнгралі.
(ІІ) 16) Невласні інтеграли. Інтеграл від розривних ф-цій.
Інтеграл від розривних ф-цій.
(ІІ) 17) Подвійний інтеграл.
(ІІІ) 18) Диференційні рівняння І порядку з відокремленими та відокремлюваними змінними.
(ІІІ) 19) Однорідні і лінійні диференційні рівняння І порядку.
(ІІІ) 20) Лінійні Д.Р. ІІ порядку з сталими коефіцієнтами.
(IV) 21) Числові ряди.
(ІV) 22) Необхідна ознака збіжності.
(IV) 23)Достатня ознака збіжності для знакододатних рядів.
(Ознака порівняння рядів; ознака Даламбера; радикальна ознака Коші; інтегральна ознака Коші)
(IV) 24) Знакопочергові ряди. Ознака Лейбніца.
(IV) 25) Функціональні ряди. Область збіжності ряду. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Інтервал і радіус збіжності степеневого ряду.


Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка з вищої математики (частина 2)" з предмету "Вища математика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.07.2010 в 17:09. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1427 та скачано 138 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...