Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Економічні функції уряду УкраїниЗміст

Вступ.4
Розділ 1. Функціональні завдання держави і уряду України ….6
1.1. Функції уряду України щодо здійснення макроекономічної політики…8
1.2. Економічні функції держави ..6
1.3. Компетенція уряду України ...9
Розділ 3. Практичні аспекти діяльності уряду України….26
2.1. Аналіз економічної діяльності урядів України…26
2.2. Основні особливості діяльності урядів України 24
Розділ 3. Шляхи покращення діяльності уряду України..26
3.1. Напрямки, завдання та форми впливу держави на економічні процеси ..26
3.2. Пропозиції уряду щодо забезпечення макроекономічної стабільності
та активізації розвитку економіки…...27
Висновки …....33
Список використаної літератури .35

Вступ

Хочешь купить качественный ноутбук по доступной цене? Интернет магазин Grand.ua предлагает ноутбуки от популярных производителей: Asus, Acer, Dell, HP. Профессиональные консультанты помогут подобрать тебе ноутбук, которые максимально соответствует твоим целям. Быстрая доставка и гарантия качества - вот некоторые преимущества покупки ноутбука в интернет магазине Гранд.
Державні функції в кожній країні здійснює розгалужена системи органів. Серед них виділяються вищі - парламент, уряд і глава держави. Саме ці органи реалізують основні повноваження у сферах законодавчої та виконавчої влади, і їх діяльність має політичну значущість. До вищих органів також віднесені вищі судові інстанції загальної і спеціальної компетенції - верховний суд, конституційний суд, вищій адміністративний суд тощо. Проте судові органи формально відсторонені від реалізації державних функцій політичного характеру (виняток становить лише діяльність конституційного суду, хоча і він вважається в цілому "неполітичним" органом). Тому тільки дослідивши роботу вищих органів законодавчої і виконавчої влади можна більш або менш точно визначити, в яких формах здійснюється політика, на яких засадах існує і діє державний механізм. Розподіл влад - розподіл функцій.
Метою даної роботи є дослідження виконання економічних функцій урядом України.
Для досягнення поставленої мети повинні виконуватися наступні завдання, а саме:
- вивчення функцій уряду України щодо здійснення макроекономічної політики;
- вивчення економічних функцій держави та компетенції уряду України;
- проведення аналізу економічної діяльності урядів України;
- визначено основні особливості діяльності урядів України;
- досліджено напрямки, завдання та форми впливу держави на економічні процеси та наведені пропозиції уряду щодо забезпечення макроекономічної стабільності.
Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси, які відбуваються в країні.
Дана курсова робота складається із вступу, трьох розділів і висновків.

Висновок

Мінімально необхідні межі регулювання реального ринку визначаються організацією грошового обігу, виробництвом суспільних товарів і усунення зовнішніх ефектів. Максимально припустимі межі втручання держави в економіку визначаються перерозподілом прибутків, забезпеченням деякого рівня зайнятості, протидією монополізму й інфляції, розвитком фундаментальних досліджень, проведенням регіональної політики, реалізацією національних інтересів у світовій економіці.
Держава виконує свої функції, застосовуючи економічні й адміністративні методи. Вони взаємозалежні і водночас протилежні. Існують області, де застосування адміністративних методів ефективно і не суперечить ринковому механізму.
Надані державою суспільні товари покликані задовольняти колективні потреби, що неможливо виміряти в грошовій формі і який у зв'язку з цим не може зробити ринок. Суспільні товари зв'язують з одного боку, колективні потреби, з іншого боку - податкову і бюджетну політику держави. Для виробництва суспільних товарів держава здійснює оподатковування. Структура бюджетних витрат повинна відповідати структура попиту на суспільні товари.
У деяких ситуаціях ринковий механізм не може автоматично забезпечити рівновагу через зовнішні ефекти, що виникають у процесах ринкового виробництва і споживання. Держава втручається в економіку і забезпечує псевдоринкову рівновагу. Через спеціальний податок воно здійснює перерозподіл прибутків на користь тих, хто несе не врахований ринком збиток. Держава втручається в ціноутворення, щоб ціна на товари і послуги враховували зовнішні ефекти.
Вихід держави за відкреслені максимальні межі робить необхідним роздержавлення економіки. Проблема особливо актуальна для країн, що переходять від тотального одержавлення економіки до ринку. Добре зарекомендували себе такі способи роздержавлення, як приватизація власності, лібералізація ринків, оздоровлення державного сектора, створення змішаних підприємств. Одним із найважливіших переваг приватизації є антиінфляційний ефект. Для успішного проведення приватизації необхідно виконання ряду умов.Список використаної літератури
Отже, діяльність уряду є надзвичайно вагомою в житті країни, адже уряд кожної країни, окрім фінансування виробництва, здійснює також ряд програм соціального страхування і соціального забезпечення, ставлячи собі за мету перерозподіл доходу між різними сферами суспільної діяльності. Чимало регулюючих заходів, призначених для захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я і праці робітників, захисту споживачів від шкідливих продуктів, забезпечення рівного доступу до вакантних робочих місць і контролю за практикою ціноутворення у певних галузях, залучають уряд практично до всіх сфер економічної діяльності

Список використаної літератури

1. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - Х.: Інжек, 2004. – 756 с.
2. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 4-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2004. – 214 с.
3. Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки: Навч. посібник / За ред. В.І.Захарченка. - Х.: Одіссей, 2007. – 592с.
4. Лазур П.Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва. - Л.: "Новий Світ -2000", 2006. - 400 с.
5. Онишко С.В. Державне регулювання національної економіки: Навчальний посібник. - Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2007. - 358 с.
6. Скрипник А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори): Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів освіти. - К.: ЦУЛ, 2005. – 296 с.
7. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закладів. - К.: Вікар, 2006. – 262 с.
8. Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф., Тормоса Ю.Г. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - 2-ге вид., доопрац. і доп. - К.: КНЕУ, 2005. – 440 с.
9. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. – 435 с.
10. Логіка діяльності урядів України. Результати соціологічного дослідження: http://www.igls.com.ua/analytics/2615/?prn=1
11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність": http://www.fd.lg.ua/ukr/kmu_prog.htm
Повна інформація про роботу

курсова робота "Економічні функції уряду України" з предмету "макроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.09.2011 в 12:05. Автором даного матеріалу є Юра. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1012 та скачано 47 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Юра...

курсова робота виконана дуже якісно, тема повністю розкрита


Подібні матеріали