Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Макроекономіка

50 задач з макроекономіки (з розв'язками)Уривки

Задача № 36.
Визначте, що розуміють під кривою сукупного попиту. Розкрийте відмінність між рухом по кривій і переміщенням кривої. Що впливає на обсяг виробництва, коли відбувається рух по кривій AD? Що впливає на обсяг виробництва, коли переміщується крива AD?

Розв’язок.
Сукупний попит (AD) є сумою або сукупною величиною обсягу продукції, яку готові купити за даного рівня цін та за інших однакових умов. AD – це заплановані видатки в усіх секторах економіки: споживанні, приватних внутрішніх інвестиціях, урядових покупках товарів і послуг та чистому експорті. Сукупний попит – це модель, представлена на малюнку у вигляді кривої, яка показує різний обсяг товарів і послуг.
Відмінність між рухом по кривій і переміщенням кривої полягає насамперед від того, що призводить рух чи переміщення кривої, тобто які фактори. Наприклад, коли у випадку, коли вищий рівень цін за незмінної пропозиції грошей веде до дорогих грошей, вищих процентних ставок і зменшення видатків на чутливі до процента інвестиції і споживання. Тут маємо рух по кривій AD, а інші обставини залишаються без змін.
Переміщення кривої відбувається у випадку коли інші умови більше не залишаються незмінними. Зміни у змінних, що лежать в основі AD, - таких як, пропозиція грошей, податкова політика, оборонні видатки, - ведуть до змін у сукупних видатках за даного рівня цін. Проте на сукупний попит впливають й інші численні змінні – політичні змінні, а також зовнішні фактори, що ведуть до збільшення сукупного попиту і переміщують криву AD праворуч. Коли відбувається рух по кривій AD, на обсяг виробництва впливає пропозиція грошей. Наприклад, навіть коли індекс споживчих цін зростав би із 100 до 150, пропозиція грошей залишалася б 600 млрд.дол. Якщо пропозиція грошей не змінюється, а рівень цін зростає, то реальна пропозиція грошей має падати. Зменшення реальної пропозиції грошей впливатиме на сукупний попит через монетарний механізм. Коли реальна пропозиція грошей падає, гроші стають менш доступними і настає період дорогих грошей: процентні ставки і платежі по закладних зростають, курси цінних паперів падають, валютний курс зростає, а доступ до кредиту ускладнюється. Дорогі гроші ведуть до зменшення інвестицій, чистого експорту і навіть споживання. Тому зростання цін за фіксованої пропозиції грошей спричиняє падіння величини реальних видатків. Крива AD нахилена до низу і показує, що реальний обсяг виробництва, якого потребують, падає, коли рівень цін зростає.
Коли відбувається переміщення кривої AD, на обсяг виробництва впливають політичні і зовнішні змінні.
Наприклад, уряд збільшив купівлю танків, протигазів та літаків для проведення воєнних дій у Перській затоці. Цей крок призвів до зростання видатків на Y. Якщо інші компоненти видатків не нейтралізують збільшення Y, то крива сукупного попиту переміститься, праворуч, бо урядові видатки зросли. Збільшення пропозиції грошей так само сприяє розширенню сукупного попиту.

Задача № 37.
Який вплив на криву AS в короткостроковому і довгостроковому періодах буде мати обставина коли потенційний обсяг виробництва залишається без змін.?

Розв’язок.
Короткострокова крива AS є кейнсіанською і піднімається вгору. Вона означає, фірми готові збільшити свої обсяги виробництва відповідно до великих цін. Інакше кажучи, коли величина сукупного попиту зростає, то фірми готові підвищити ціни за збільшення обсягів їх випуску. Зауважте, що розширення обсягу виробництва не може відбуватися нескінченно у короткостроковому періоді. Коли обсяг виробництва збільшуватиметься, не вистачає робочої сили, а підприємства працюють на межі своїх виробничих потужностей. Окрім того, фірми не можуть підвищувати ціни без втрати споживачів, які переходять до конкурентів. Отже, коли виробництво зростає понад потенційний рівень, значна частина збільшення сукупного попиту припадає на зростання цін, менша – на збільшення обсягу виробництва. Це означає, що короткострокова крива AS буде відносно горизонтальною ліворуч від лінії потенційного обсягу виробництва. Проте вона стає все крутішою, коли обсяг виробництва зростає – тобто все далі і далі переміщується праворуч від лінії потенційного обсягу виробництва.
Довгострокова крива є вертикальною, або класичною, з обсягом виробництва, що відповідає потенційному. У класичному випадку обсяг сукупної пропозиції не залежить від рівня цін. У довгостроковому періоді всі ціни і заробітна плата так пристосовується, що на обсяг випуску фірми не впливає загальний рівень цін.

Повна інформація про роботу

задачник "50 задач з макроекономіки (з розв'язками)" з предмету "Макроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 18:34. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1937 та скачано 168 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...