Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Збірник задач та ситуацій з судово-бухгалтерської експертизиУмови задач

# Вказати принцип (або принципи) бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які порушено бухгалтером. Відповідь обґрунтувати.
# Охарактеризувати за розділами Цивільний Кодекс України. Відповідь оформити в таблиці наступної форми.
# Після розгляду та вивчення висновку експертизи слідчим установлено, що експертом досліджено не всі надані об`єкти, тобто висновок є неповним. Шляхом допиту експерта слідчий не зміг усунути неповноту висновку. Тому він вирішує призначити експертизу. Завдання: Визначити згідно якого процесуального документа призначається експертиза за даних обставин? Що необхідно обов’язково зазначити в цьому документі? Кому може бути доручено проведення даної експертизи?
# Назвати нормативні акти, що регулюють порядок здійснення і відображення в обліку операцій, наведених ситуацій; Визначити необхідність призначення судово-бухгалтерської експертизи у наведеній ситуації.
# Вказати чи є правомірним дії Центральної експертно-кваліфікаційної комісії. Відповідь обґрунтувати.
# Після розгляду та вивчення висновку експертизи слідчим установлено, що експертом досліджено не всі надані об’єкти, тобто висновок є неповним. Шляхом допиту експерта слідчий не зміг усунути неповноту висновку. Тому він вирішив призначити експертизу. Завдання: За допомогою якого процесуального документа призначається експертиза за даних обставин? Що необхідно обов’язково зазначити в цьому документі?
# Вказати чи є правомірним дії Центральної експертно-кваліфікаційної комісії. Відповідь обґрунтувати.
# Зобразити у вигляді схеми етапи створення і обробки документу відповідно до положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88. Вказати дії, що виконуються на кожному з етапів, і осіб відповідальних за їх виконання.
# Підчас проведення первинної експертизи встановлено порушення чинних процесуальних норм, що регламентують порядок призначення та проведення експертизи. Крім того, у судді виникли сумніви у правильності висновку експерта, пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю. У зв’язку з цим суд призначив проведення експертизи. Завдання: Назвати, яку експертизу призначено судом. Яким процесуальним документом оформлюється призначення такої експертизи? Що необхідно обов’язково зазначити в цьому документі? Кому може бути доручено проведення цієї експертизи.
# Визначити чи є правомірними дії кожного з суб’єктів у наведеній ситуації.
# Навести види відповідальності бухгалтера як посадової особи, передбачені чинним законодавством України. Відповідь оформити у вигляді таблиці наступної форми.
# У ході попереднього слідства по кримінальній справі була призначена і проведена судово-бухгалтерська експертиза. Матеріали кримінальної справи, в тому числі і експертиза, після завершення слідства були передані до суду. Вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вирішив призначити судово-бухгалтерську експертизу. Завдання: Визначити яку саме експертизу (первинну, додаткову або повторну) призначить суддя. Який процесуальний документ буде оформлений суддею для призначення експертизи за даних умов? Кому можна доручити виконання цієї експертизи.
# Вказати принцип (або принципи) бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які порушено бухгалтером. Відповідь обґрунтувати.
# Визначити на підставі наведених даних доцільності та правомірності дії суду (слідчого), щодо призначення судово-бухгалтерської експертизи.
# До суду звернулось підприємство "Астра” з позовом про визнання його прав на частину будинку. Спорудження цього будинку протягом трьох років проводилось підприємством "Будівельник”, а інвестуванням – підприємством "Астра”. Після розгляду справи в суді за клопотанням однієї зі сторін суддею була призначена експертиза, на вирішення якої були поставлені такі питання: Визначити фактичну вартість будинку. На підставі наданих документів визначити, чи проводило підприємство "Астра” інвестування даного будинку і в яких розмірах.
# Визначити на підставі наведених даних доцільності та правомірності дії суду (слідчого), щодо призначення судово-бухгалтерської експертизи.
# При перевірці облікових запасів встановлено, що при ведені обліку в попередніх місяцях були допущені такі помилки. Яким способом виправити помилки? Скласти кореспонденцію рахунків на їх виправлення.
# У судовому засіданні по кримінальній справі була розглянута судово-бухгалтерська експертиза, проведена в ході попереднього слідства. Стосовно експертизи у судді виникли додаткові запитання до експерта-бухгалтера, які неможливо було вирішити під час судового засідання. Для вирішення цих питань призначено судово-бухгалтерську експертизу. Завдання: Визначити, яку саме експертизу (первинну, додаткову чи повторну) призначить суддя.
# Необхідно: Провести порівняльну характеристику аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи. Відповідь оформити в таблиці наступної форми.
# Назвати види відповідальності, передбачені законодавством України. Вказати, за які економічні правопорушення передбачена кримінальна відповідальність і яка. Відповідь оформити в таблиці наступної форми.
# Працівниками Попільнянського РВВС проводиться попереднє розслідування за кримінальною справою, порушення за фактом розкрадання касиром коштів державного підприємства «Полісянка». Підозрюється, що внаслідок зловживання службовим становищем касиром В.О. Вітриченко викрадено з каси підприємства 2300 грн. У результаті проведеної в ході слідства почеркознавчої експертизи встановлено підробку підписів працівників у платіжних відомостях, виправлення й дописки в касових документах. Оцінивши зібрану в ході слідства інформацію, слідчий призначив судово-бухгалтерську експертизу. Перед експертом-бухгалтером поставлено завдання: визначити суму збитку, нанесеного підприємству розкраданням готівки.
# Визначити, що є предметом судово-бухгалтерської експертизи у наведених ситуаціях Навести можливий перелік об’єктів, необхідних експерту-бухгалтеру для дослідження.
# Для проведення судово-бухгалтерської експертизи до державної експертної установи надійшли матеріали цивільної справи №89/001 при ухвалі судді господарського суду Миколаївської області Павлової І.Д. На вирішення експертизи поставлені такі питання: Чи підтверджується документально отримання в серпні 1999 року корпорацією "Агроком” паливно-мастильних матеріалів, оплачених за рахунок кредитних коштів? Визначити, які з питань відносяться до компетенції експерта-бухгалтера. Пояснити чому. За питаннями, поставленими в межах компетенції експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.
# Охарактеризувати за розділами Цивільний Кодекс України. Відповідь оформити в таблиці наступної форми.
# Визначити, що є предметом судово-бухгалтерської експертизи у наведених ситуаціях Навести можливий перелік об’єктів, необхідних експерту-бухгалтеру для дослідження.
# На вирішення експерту-бухгалтеру державної установи (ухвала суду Дніпровського району м. Києва Сидорова Д.М. по кримінальній справі №08-327) були поставлені такі питання: Чи підтверджуються документально висновки ревізії (акт КРУ від 10.04.2000 року) щодо встановлення нестачі грошових коштів у касі підприємства "Полюс” станом на 10.02.2000 року? На дослідження експерту були надані матеріали кримінальної справи в одному томі. Експерту у визначені строки було заявлено клопотання про надання додатково матеріалів: постанови Кабінету Міністрів України та накази Міністерства фінансів України за перший квартал 2000 року. Завдання: Визначити, чи можливо за наданими документами відповісти на поставлене запитання. Пояснити чому.

Розв'язок задач доступний після скачування...

Повна інформація про роботу

задачник "Збірник задач та ситуацій з судово-бухгалтерської експертизи" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 21:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3557 та скачано 240 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...