Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Збірник задач з фінансового обліку (28 задач)Умови задач

Выбираете оптимальный тип котла для дома? Доступностью и невысокой ценой твердого топлива отличаются твердотопливные котлы. Следует отметить, что твердотопливные котлы являются также отличным энергосберегающим приспособлением.
# ЗАТ "Фаянс" (платник ПДВ) підписало з ТОВ "Кварц" договір купівлі-продажу піску, за яким 11 лютого поточного року оплатило останньому вартість 10 тонн піску за ціною 180 грн. (у т.ч. ПДВ) за тонну. 18 лютого сировину оприбуткували на склад. 22 лютого оприбутковано другу партію піску загальною вартістю 36000 грн. У забезпечення отриманої сировини ЗАТ "Фаянс" видало простий відсотковий вексель підприємству "Кварц" на повну суму поставки, що оговорено додатковою угодою до договору купівлі-продажу. Сума відсотків за ним - 360 грн. Погашено вексель з нарахованими відсотками 28 березня поточного року. ЗАВДАННЯ: Відобразіть господарські операції в бухгалтерському обліку ЗАТ "Фаянс".
# Працівниця підприємства була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність з 8 до 28 травня поточного року. Страховий стаж - 6 років. Розрахувати виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та оплату за рахунок коштів роботодавця і за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Відобразити операції на рахунках.
# Робітнику підприємства надано чергову відпустку тривалістю 26 календарних днів. За попередніх 12 місяців йому було нараховано 15920 грн. Нарахувати відпускні, виконати необхідні утримання і нарахування. Відобразити операції на рахунках обліку.
# 1 лютого поточного року ВАТ "Аеробус" уклало кредитний договір з банком "Перший" на суму 220000 грн. строком на 11 місяців. За умовами договору відсотки за кредитом дорівнюють 24% річних і сплачуються щомісяця. Одноразова винагорода банку за обслуговування кредиту становить 1,5% від суми кредиту. Кошти на рахунок підприємства надійшли того ж дня. ЗАВДАННЯ: Відобразіть ці господарські операції за лютий поточного року мовою бухгалтерських проводок.
# Посадовий оклад директора 920 грн. Встановлена надбавка 50% від окладу за особливий характер роботи, а також премія у розмірі 30% з урахуванням надбавки. Відроблено всі робочі дні місяця. Директор сплачує аліменти на 1 дитину у розмірі 300 грн., а також адміністративний штраф 85 грн. Нарахувати заробітну плату за травень місяць, виконати необхідні утримання, відобрази ці операції на рахунках обліку.
# Посадовий оклад офіс-менеджера - 870 грн. Нарахована премія у розмірі 30% від окладу. За місяць відроблено 10 робочих днів. 12 робочих днів офіс-менеджер знаходився на лікарняному. Заробіток за попередні 6 місяців склав 5850 грн. при кількості робочих днів 126. Трудовий стаж – 7 років.
# Посадовий оклад товарознавця 1200 грн. Встановлена доплата за додатковий обсяг робіт 20% від посадового окладу, а також премія у розмірі 30% від окладу з урахуванням доплати. Крім того, протягом 14 робочих днів поряд з виконанням своїх службових обов’язків, товарознавець виконувала обов’язки тимчасово відсутнього офіс-менеджера, за що їй встановлена доплата 50% окладу відсутнього робітника за фактично відроблений час (оклад офіс-менеджера -1500 грн.). Утримана невитрачена підзвітна сума 30 грн. Нарахувати заробітну плату товарознавцю за травень місяць, виконати необхідні утримання, відобрази ти операції на рахунках обліку.
# Посадовий оклад вантажника - 950 грн. Встановлена доплата 12% за інтенсивність роботи, а також премія 40% за своєчасне розвантаження товарів з урахуванням доплати. Утримано за матеріали, придбані на підприємстві 50 грн. Вантажник користується пільгами як чорнобилець 1 категорії. Нарахувати заробітну плату за місяць, виконати необхідні утримання, відобразити операції на рахунках обліку.
# Є наступні дані по підприємству. Вам необхідно: Визначити необхідні суми. Скласти журнал реєстрації господарських операцій. Вказати первинні документи.
# Підприємство протягом звітного періоду: Одержало дохід від реалізації продукції на суму 240000 грн. з ПДВ; За дострокову оплату надана знижка у розмірі 3000 грн.; Реалізовано товарів на суму 18000 грн., послуг – на суму 48000 грн. Визначити чистий дохід (виручку) від реалізації. Відобразити операції на рахунках.
# Сонько М.К., токар 5-го розряду ТОВ «Азія», згідно з табелем обліку робочого часу у лютому поточного року відпрацював 20 днів (тривалість робочого дня - 8 год.). За цей місяць відділ технічного контролю прийняв від нього 400 деталей належної якості. Норма часу на виготовлення однієї з них становить 35 хв. Відрядна розцінка - 5,0 грн. за штуку, при перевищенні норми виробітку її збільшують на 10%. Нарахуйте зарплату Соньку за лютий та відобразіть у бухгалтерському обліку.
# Необхідно: скласти бухгалтерські проводки; вказати первинні документи; визначити необхідні суми. Дані для виконання: Протягом звітного періоду було виготовлено 300 виробів (фактична собівартість одного виробу складає 30 грн.), з них 10 виробів виявились неякісними і були відправлені в цех для переробки; 20 – використано для власних потреб; відвантажено покупцю готову продукцію, продажна ціна одиниці – 48 з ПДВ грн.; продано всі вироби окрім неякісних і використаних для власних потреб; витрати на збут – 630 грн.; адміністративні витрати - 100 грн.
# Необхідно: скласти бухгалтерські проводки; вказати первинні документи; визначити собівартість виготовленої продукції. Дані для виконання: При виробництві 5 столів здійснені наступні витрати: відпущено матеріали на суму 900 грн., МШП – 200 грн.; нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва – 800 грн.; проведено відрахування на соціальні заходи; акцептовано рахунок Енергозбуту за електроенергію, використану для виробничих потреб – 600 грн., для опалення приміщення офісу – 300 грн.; нараховано знос деревообробних верстатів – 100 грн. Незавершене виробництво на початок звітного періоду становило 200 грн., на кінець – 190 грн.
# Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій; визначити виробничу собівартість виготовленої продукції; визначити суму незавершеного виробництва; визначити фінансовий результат від реалізації продукції.
# Скласти журнал реєстрації господарських операцій ВАТ "Дельта” і вказати первинні документи. Дані для виконання: ВАТ "Дельта” уклало договір з банком про надання кредиту строком на 1 рік. Сума кредиту становить 115000 грн. Кредит отримали під 12% річних. Сплата % здійснюється щоквартально Через 1 рік ВАТ розрахувалось з банком за кредит.
# ВАТ "Вінницький міський молочний завод” придбало 3 комп’ютери за ціною 4800 грн. (з ПДВ) у ЗАТ "Томас”. Заборгованість за придбані комп’ютери оформлена простим безвідсотковим векселем. Після настання строку платежу вексель оплачено у повній сумі шляхом перерахування коштів з поточного рахунку. Відобразити операції на рахунках, вказати первинні документи.
# Водій працює на двох підприємствах А і Б. На підприємстві А він отримує дохід у вигляді заробітної плати як за місцем основної роботи в розмірі 1830 грн. На підприємстві Б він отримує дохід у вигляді заробітної плати як за неосновним місцем роботи в розмірі 630 грн. На цьому водій є чорнобильцем 1 категорії. Водій написав заяву на підприємство Б з проханням застосувати при обчисленні податку на доходи соціальну пільгу та додав необхідні документи. Яку суму податку на доходи повинен сплатити водій?
# Працівниці підприємства нарахована зарплата за листопад ц.р. в сумі 1370 грн. Працівницею було надане свідоцтво про народження та пенсійне посвідчення дитини-інваліда 1 групи, яка на момент нарахування зарплати не досягла 18-річного віку. Визначити, чи може бути даний факт підставою для надання пільг при обчисленні податку на доходи? Яка сума цього податку? Якими ще пільгами щодо податку на доходи можуть користуватися батьки?
# Працівниці підприємства є самотньою матір’ю. Їй нарахована зарплата за березень ц.р. в сумі 1370 грн. Працівницею були надані свідоцтва про народження двох дітей, які на момент нарахування зарплати не досягли 18-річного віку. Визначити, чи може бути даний факт підставою для надання пільг при обчисленні податку на доходи? Яка сума цього податку? Якими ще пільгами щодо податку на доходи можуть користуватися батьки?
# Виробниче підприємство відвантажило покупцям продукцію власного виробництва на суму 48000 грн. з ПДВ. Оплату за цю поставку отримано повністю. Також було отримано від постачальників сировину за 36000 грн. з ПДВ. Оплату здійснено повністю. Бухгалтер визначив суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у розмірі 12000 грн. Чи погоджуєтесь Ви з цим розрахунком? Відповідь обґрунтувати.
# Посадовий оклад працівниці - 820 грн. Вона має трьох дітей віком до 18 років. При утриманні податку на доходи бухгалтер виконав наступний розрахунок: (820,00 - 8,20 - 4,10 - 4,10)´15%
Чи погоджуєтесь Ви з цим розрахунком? Відповідь обґрунтувати.
# Посадовий оклад працівника - 1020 грн. Він є самотнім батьком, що утримує дитину віком до 18 років. При утриманні податку на доходи бухгалтер виконав наступний розрахунок: (1020 - 20,40 - 10,20 - 5,10)*15% Чи погоджуєтесь Ви з цим розрахунком? Відповідь обґрунтувати.
# Підприємством "А" проданий ноутбук за 7500,00 грн. (без ПДВ), який був придбаний підприємством за 18000,00 грн. (у т.ч. ПДВ). Розрахуйте, якою в такому випадку буде сума ПДВ, що підлягає сплаті (відшкодуванню з бюджету).
# При списанні нестач запасів бухгалтер використовує такий запис: Д-т 375 - К-т 20,28 Розглянути ситуацію і пояснити її законність або допущені порушення.
# Деякі види доходів та витрат бухгалтер відображає безпосередньо в кореспонденції з рахунком 79. Наприклад, отримані від банку відсотки, нараховані на залишок грошових коштів на поточному рахунку, відображає записом: Д-т 311 - К-т 79 Розглянути ситуацію і пояснити її законність або допущені порушення.
# У складі інших операційних доходів бухгалтер відображає доходи від реалізації: а) продукції (товарів, робіт та послуг) б) майнових комплексів в) іноземної валюти. Розглянути ситуацію і пояснити її законність або допущені порушення.
# Посадовий оклад працівниці - 920 грн. Вона має трьох дітей віком до 18 років. При утриманні податку на доходи бухгалтер виконав наступний розрахунок: (920,00 - 18,40 - 9,20 - 9,20)*15
Чи погоджуєтесь Ви з цим розрахунком? Відповідь обґрунтувати.
# Посадовий оклад працівниці - 1200 грн. Вона має трьох дітей віком до 18 років. При утриманні податку на доходи бухгалтер виконав наступний розрахунок: (1200,00 - 24,00 - 12,00 - 6,00 )*15% Чи погоджуєтесь Ви з цим розрахунком? Відповідь обґрунтувати.

Розв'язок задач доступний після скачування...

Повна інформація про роботу

задачник "Збірник задач з фінансового обліку (28 задач)" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 21:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 5423 та скачано 244 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...