Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Психологія та педагогіка

Юридична психологіяЗміст

1. Основні етапи розвитку та сучасний етап юридичної психології
2. Загальні та специфічні психологічні чинники слідчої діяльності
3. Психологічні особливості свідка
Список використаної літератури

Список використаної літератури

1. Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності: Навч. посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 106 с.
2. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. - М.: Юристъ, 1996. - 334 с.
3. Бедь В.В. Юридична психологія. – К., 2002. – 376 с.
4. Васильев В.Л. Психология следственных действий: Учебное пособие. — СПб., 1993. - 54 с.
5. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2003. – 656 с.
6. Еникеев М.И. Психология следователя: практикум по юрид. психологии: Учеб. пособие. / М.И. Еникеев, Э.А. Черных; Ин-т междунар. права и экономики. - М., 1994. - 158 с.
7. Еникеев М. И. Юридическая психология: Учеб. для вузов. — М., 1999. —517с.
8. Коновалова, В.Е. Правовая психология: учеб. пособие для юрид. вузов и фак. по спец. «Правоведение» / В. Е. Коновалова. - Харьков: Основа, 1990. - 198 с.
9. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія. – К., 2004. – 424 с.
10. Розин В.М. Психология для юристов. — М.: Изд. дом «Форум», 1997. — 128 с.
11. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий: Учебное пособие. - К., 1989. - 44 с.
12. Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности: Учебное пособие / Гаврилов А.К., Глазырин Ф.В., Ефимичев С.П., Закатов А.А., и др.; Под общ. ред.: Смагоринский Б.П.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. - 242 c.
13. Юридична психологія: Підручник / За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва.– К.: Ін Юре, 1999. – 352 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Юридична психологія" з предмету "Психологія та педагогіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 21:43. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2648 та скачано 72 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...