Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Методика розрахунку бюджетуванняУривки

Таблиця 1
1. Рядок перший "Обсяг продажу" переносимо по кварталах за 2005р. з таблиці "Прогноз реалізації", колонка "Кількість". Остання колонка "Усього" – додаємо по кварталах в рядочку.
2. Ціну переносимо з тієї ж таблиці відповідно.
3. Рядок 3 "дохід" отримуємо методом множення "ціни" на "обсяг". Усього знаходимо додавши дохід по всіх кварталах
Таблиця 2 (заповнюється по діагоналі) Економічний зміст полягає у тому, що покупець оплачує придбані товари двома нерівномірними частинами: (70+0,5N)% він сплачує в тому ж кварталі в якому була відвантажена продукція, а решту – в наступному кварталі. В результаті в таблиці в кожному кварталі крім 1 буде по 2 значення в стовпчику: кошти отримані за продукцію відвантажену в цьому кварталі і залишок з минулого кварталу.
4. Рядок 1 "Дебіторська заборгованість" переносимо з балансу
5. Виручку в 1 кварталі отримуємо добутком рядка 3 таблиці 1 на норму сплати вартості реалізації(70+0,5N%) і діленням на 100%. Записуємо отримане значення у рядок 1 першого кварталу.
6. Рядок "Виручка в 2 кварталі" розділу таблиці "реалізації в кварталі 1" заповнюємо лише в стовпчику "квартал 2". Значення визначаємо відніманням значення отриманого в пункті 5 від сукупного доходу від продажу за 2 квартал (рядок 3 таблиця 1).
7. Аналогічно рахуємо реалізацію в кварталі 2, 3, і 4.
Таблиця 3
8. Обсяг продажу переносимо з таблиці 1 рядок 1 за кварталами
9. Необхідний запас готової продукції визначається виходячи з норми залишків заданої в умові (15+0,5N). Мається на увазі, що у поточному кварталі виробництва підприємства повинно виготовити більше продукції ніж реалізується, що б забезпечити залишок на початок наступного кварталу. Для визначення запасу множимо обсяг продажу кварталу 2 на норму залишків і ділимо на 100%. Для визначення необхідного запасу у 4 кварталі значення обсягу продажу беремо із умови за 1 квартал 2006 року.
10. Рядок усього = обсяг продажу + необхідний запас
11. Запас готової продукції на початок 1 кварталу – 16800 (з умови). Запас готової продукції на початок в кварталі 2 = необхідному запасу готової продукції на кінець кварталу 1.
12. Обсяг виробництва = усього – запас на початок періоду
Таблиця 4
13. Обсяг виробництва переносимо з попередньої таблиці
14. Матеріальні витрати по всіх кварталах складають 2кг. (з умови)
15. Виробнича необхідність = обсяг виробництва * матеріальні витрати
16. Середньозважена ціна визначається сумою цін за усі квартали і діленням на 4. (1,95)
17. Прямі матеріальні затрати = виробнича необхідність * середньозважену ціну
Таблиця 5
18. Перші три рядки переносимо з таблиці 4.
19. Необхідний запас на кінець періоду визначаємо як добуток норми залишків (15+0,5N) на виробничу необхідність наступного кварталу. Для кварталу 4 використовуємо формулу (130000*(15+0,5N)/100+110000 – таб.3, ст.4, ряд 2(запас на кінець))*2*(15+0,5N)/100
20. Загальна потреба = виробнича необхідність + запас на кінець
21. Початковий запас 1 кварталу = 33120кг (умова), за наступними кварталами початковий запас = запас на кінець попереднього кварталу
22. Обсяг закупівлі = загальна потреба – початковий запас
Таблиця 6 Складання графіку платежів подібне до складанню графіку грошових надходжень. Як і наш покупець, наше підприємство сплачує за купівлю матеріалів нерівномірними сумами, двічі: у поточному кварталі – (75+0,5N)% і решту у наступному.
23. Обсяг закупівлі переносимо
24. Витрати на купівлю 1 кг. це ціна сировини з умови – 1,8, 1,9, 2, 2,1.
25. Загальні витрати на придбання = обсяг * витрати на купівлю
26. Кредиторська заборгованість за 1 квартал переноситься з балансу. За інші квартали кредиторська заборгованість відсутня.
27. Платежі в 1 кварталі = загальні витрати на придбання 1 кварталу * (75+0,5N)/100
28. Рештки платежів з 1 кварталу записуються в стовпчик 2 і складають різницю між загальними витратами на придбання у 1 кварталі і платежами в 1 кварталі ( визначені в пункті 27). В цьому ж стовпчику, на клітинку нижче записуються платежі, здійснені в 2 кварталі, за сировину придбану у 2 кварталі, тобто загальні витрати на придбання 2 кварталу * (75+0,5N)/100.
29. Платежі на наступними кварталами розраховуються аналогічно.
Таблиця 7
30. Обсяг виробництва незмінний
31. Витрати часу на отримання одиниці продукції задані в умові – 15 хв. Але оскільки в нас в таблиці одиниці виміру години – потрібно здійснити перетворення: 15/60=0,25 год. Це значення і записуємо в рядочок по всім кварталам однакове
32. Загальні витрати праці = обсяг виробництва(од.) * витрати праці на од.
33. Тарифна ставка за годину складає :(27+0,5N)грн.
34. Загальні витрати на оплату праці = загальні витрати праці (год) * тарифна ставка за годину
Таблиця 8
35. Обсяг виробництва переносимо
36. Рядок "Ставка змінних накладних витрат" поки що пропускаємо
Розділ таблиці "змінні виробничі накладні витрати"
37. У розділі "змінні виробничі накладні витрати" переносимо у стовпчик "усього" відповідні значення із таблиці умови "Заплановані загальновиробничі витрати", стовпчик "Змінні витрати".
38. Сутність змінних витрат полягає у їхній пов’язаності з обсягом виробництва. Тому для визначення витрат , наприклад із зарплати у кварталі 1, нам потрібно значення по зарплаті з стовпчика "усього за рік" помножити на обсяг виробництва у першому кварталі і поділити на обсяг виробництва з стовпчику "усього за рік". Для зарплати у 2 кварталі відповідно беремо значення обсягу продажу за квартал 2, значення з стовпчику "усього" не змінюються. Для визначення витрат на освіту та опалення в 1 кварталі, відповідно беремо значення з стовпчика "усього за рік" по рядку "освітлення та опалення". Для перевірки правильності розрахунку можна додати значення, отримані за кожним кварталом, їх сума повинна збігатись із значенням "усього", перенесеним з таблиці умови.
39. Ставка змінних накладних витрат = усього змінних витрат / обсяг виробництва усього.
Розділ таблиці постійні витрати
40. Постійні витрати не пов’язані з обсягом виробництва. Спочатку заповнюємо стовпчик "усього за рік" – значення переносимо по відповідним рядкам з таблиці "Заплановані загальновиробничі витрати", стовпчик "Постійні витрати". Для визначення обсягу постійних витрат в кварталі ділимо суму витрат за рік на 4.
41. Усього постійних витрат = сума витрат відповідних стовпців по розділу "постійні витрати"
42. Усього виробничих накладних витрат = усього постійних витрат + усього змінних витрат.
Таблиця 9
43. Незавершеного виробництва у нас немає, ставимо прочерки по усіх кварталах
44. Витрати на виробництво переносимо із останнього рядка відповідних таблиць по відповідним кварталам: прямі матеріали – "бюджет придбання матеріалів" (Таблиця 4), "пряма зарплата" – "бюджет прями витрат на оплату праці" (Таблиця 7), виробничі накладні витрати – "Бюджет виробничих накладних витрат" (Таблиця 8).
45. Рядок усього – сума прямих матеріалів, прямої зарплати і виробничих накладних витрат.
46. Незавершеного виробництва на кінець також немає, тому собівартість виробленої продукції = Усього.
47. Для подальших розрахунків таблицю необхідно доповнити рядком "Собівартість одиниці продукції". Цю собівартість визначаємо діленням загальної собівартості всієї продукції (попередній рядок таблиці) на обсяг виробництва (5 рядок, таблиця 3).
Таблиця 10
48. В таблиці 3 ми визначали залишки продукції у натуральному вимірі (од.), а в цій таблиці ми визначаємо залишки у вартісному вимірі (грн). Значення у рядку "Залишок готової продукції на початок" по першому кварталу переносимо з балансу – 264600. По іншим кварталам залишки на початок будуть рівні залишкам на кінець минулого кварталу.
49. Рядок "Виготовлено продукції на протязі періоду" = "Собівартість виробленої продукції" (Таблиця 9)
50. Для визначення залишку на кінець помножимо залишки на кінець взяті з таблиці 3, рядок 2 (од.) на собівартість одиниці продукції (грн.) по відповідному кварталу( останній рядок попередньої таблиці).
51. Собівартість реалізовано продукції = рядок 1+ рядок 2 – рядок 3. Тобто обсяг продажу продукції = обсягу виробництва +залишки на початок – залишки на кінець.
Таблиця 11
52. Спочатку заповнюємо стовпчик "Усього за рік". Значення переносимо із таблиці умови "Заплановані витрати на збут та управління", стовпчик "Загальногосподарські витрати"
53. Для знаходження значень по кварталам ділимо відповідне значення із стовпчика "усього за рік" на кількість кварталів – 4.
54. Усього – сума по відповідним стовпцям.
Таблиця 12
55. Рядок 1 "Обсяг продажу" переносимо із таблиці 1, рядок 3 (дохід).
56. Ставка змінних витрат на збут береться з умови, таблиця "Заплановані витрати на збут та управління", рядок комісійні – 3%.
57. Рядок "усього змінних витрат на збут" – добуток обсягу продажу на 3% (обсяг продажу*0,03).
58. У рядку "зарплата" ставимо прочерки – зарплата відноситься до змінних витрат.
59. Стовпчик "Усього за рік", по відповідних рядках, переносимо з таблиці "Витрати на збут і управління", стовпчик "витрати на збут".
60. Значення по кварталах шукаємо аналогічно п.52.
61. Усього постійних витрат = оренда+реклама+амортизація+відрядження+інше
62. Усього витрат = усього постійних витрат + усього змінних витрат.
Таблиця 13 Являє собою підсумок фінансової діяльності підприємства за плановий рік, тому в таблиці лише одна колонка яка містить річні (стовпчик усього за рік) суми показників.
63. Дохід від реалізації = Таблиця 11, рядок 1.
64. Собівартість продажу = Таблиця 10, рядок 4
65. Валовий прибуток = різниця доходу від реалізації і собівартості продажу.
66. Операційні витрати заповнюються як сума складових: загальногосподарські (Таблиця 11, рядок 4) і витрат на збут (таблиця 12, рядок "усього витрат"
67. Прибуток від основної діяльності = Валовий прибуток – операційні витрати
68. Ставка податку на прибуток складає 25%, вже потрібно вміти рахувати самостійно.
69. Чистий прибуток = Прибуток від основної діяльності (його ще називають прибуток до оподаткування) – податок на прибуток.
70. Дивіденди визначаються за умовою – там зазначено що сума сплати дивідендів складає 600 тис.грн. щокварталу, тоді за рік отримаємо 60*4=2400 тис.грн.
71. Нерозподілений прибуток = ЧП-дивіденди
Таблиця 14 Таблиці подібна до таблиці 6 і 2. Заробітна плата виплачується
72. Нарахована зарплата – переносимо з останнього рядка таблиці 7.
73. Пряма зарплата – сума заробітної плати віднесеної до постійних і до змінних витрат в таблиці 8.
74. Виробничих накладних витрат на оплату праці немає
75. Загальногосподарські витрати на зарплату переносимо з таблиці 11, рядок 1.
76. Витрат на збут по заробітній платі немає.
77. Усього = сума по верхній частині тиблі
78. Заборгованість переносимо з балансу: "Кредиторська заборгованість по оплаті праці", записуємо у перший квартал, по іншим кварталам – прочерки
79. За умовою відомо, що 5/6 нарахованої зарплати виплачуються в кварталі в якому вона була нарахована. Для визначення зарплати в 1 кварталі множимо відповідне значення з рядка "Усього" на 5 і ділимо на 6.
80. Зарплата по другому кварталі складатиметься з двох частин: залишки зарплати не виплаченої у першому кварталі = усього по 1 кварталу – виплачено по 1 кварталу і зарплата нарахована в кварталі 2 "Усього"*5/6. Аналогічно по наступним кварталам
Таблиця 15 Таблиця подібна до попередньої
81. Комунальні платежі виробничого характеру являють собою суму витрат на освітлення та опалення з таблиці 8. Освітлення та опалення віднесено як до змінних так і до постійних витрат. Тому для визначення по відповідному кварталу значення сплати за комунальні послуги виробничого характеру додаємо постійні і змінні витрати на освітлення та опалення.
82. Загальногосподарські комунальні платежі переносимо з "Бюджету загальногосподарських витрат" (Таблиця 11), рядок "комунальні послуги".
83. Усього – сума за пунктами 80 і 81
84. Заборгованість переносимо з балансу.
85. За умовою комунальні платежі сплачуються у обсязі (85+0,5N)% у поточному кварталі а решта – в наступному. Відповідно для першого кварталу множимо значення з рядка Усього на (85+0,5N)%.
86. Значення по другому кварталу внесене в 1 рядок становить собою залишок несплачених у першому кварталі комунальних послуг. Значення у 2 рядку - (85+0,5N)% від суми з рядка Усього у кварталі 2.
Таблиця 16
87. Залишок на початок періоду дорівнює залишку на кінець попереднього періоду. Значення по першому кварталу переносимо з активу балансу "грошові кошти".
88. Надходження від реалізації переносимо з таблиці 2 "графік очікуваних грошових надходжень", Рядок усього по відповідному кварталу.
89. Усього надходжень це сума залишку на початок періоду і надходжень від реалізації
90. Далі значення переносяться з відповідних бюджетів
91. Придбання матеріалів – бюджет придбання, рядок "Усього платежів за матеріали".
92. Виплата зарплати – таблиця 14, рядок Усього
93. Орендна плата – сума орендної плати з таблиць 8, 11 і 12 по відповідним кварталам.
94. Комунальні послуги – таблиця 15, рядок Усього.
95. Відрядження – сума витрат на відрядження з таблиць 8 і 12
96. Ремонт та обслуговування обладнання – сума постійних і змінних витрат на ремонт з таблиці 8
97. Комісійні – таблиця 12, Усього витрат на збут.
98. Реклама – з постійних витрат на збут, таблиця 12.
99. Податок на прибуток – спочатку переносимо значення "усього за рік", з "Бюджетного звіту про прибуток" (Т13). Значення по кварталу = ¼ усього за рік
100. Інші поточні витрати – сума з таблиць 8, 11 і 12 по відповідному рядку ("інше").
101. Придбання обладнання це капітальні вкладення. Вони задані в умові по кожному кварталу.
102. Дивіденди – аналогічно задані умовою у розмірі 600 тис. грн. по кожному кварталу.
103. Усього – сума лише по розділу таблиці "Платежі"
104. Залишок на кінець періоду: Усього надходжень – Усього платежів.
Баланс є підсумком усього процесу бюджетування. Крім того він є засобом контролю правильності обрахунків; якщо баланс не зійшовся – доведеться шукати помилку у роботі. Прогнозний баланс складається на основі попереднього балансу.
АКТИВ
105. Первісна вартість збільшилась на суму капітальних вкладень. Тобто необхідно додати первісну вартість з балансу за умовою і суму придбаного обладнання з таблиці 16.
106. Знос складає суму зносу з попереднього балансу і амортизацію нараховану в процесі бюджетування з таблиць 8 11 і 12.
107. Залишкова = первісна – знос
108. Запаси матеріалів зазначені в балансі + прямі матеріальні витрати (таблиця 4) – загальні витрати на придбання матеріалів (таблиця 6).
109. Запаси готової продукції зазначені в попередньому балансі не враховуємо, оскільки вони були вже враховані при розрахунках у бюджетування. Значення записуємо з таблиці 10, рядок "залишок готової продукції на кінець періоду", при чому значення за 4 квартал, оскільки баланс складається на кінець року.
110. Дебіторська заборгованість це сума яку нам винні наші покупці. Для визначення необхідно до дебіторської заборгованості з попереднього балансу додати "дохід" з Бюджету продажу (т1) і відняти суму, яку покупці сплатили (Т2, рядок "усього грошових надходжень, значення усього за рік).
111. Грошові кошти і їх еквіваленти це найліквідніший актив. Значення переносимо з рядка "Усього" по 4 кварталу таблиці 16.
112. Рядок баланс це сума залишкової вартості і рядків які під нею.
ПАСИВ
113. Статутний капітал не змінився
114. Нерозподілений прибуток збільшився на суму зазначену в таблиці 13. Тобто необхідно додати нерозподілений прибуток з попереднього балансу і суму прибутку отриману впродовж періоду.
115. Кредиторська заборгованість визначається за допомогою трьох "шахових" таблиць:
a. З постачальниками сировини це "Бюджет придбання матеріалів": загальні витрати на придбання матеріалів в 4 кварталі мінус платежі в 4 кварталі.
b. За комунальні послуги (таблиця 15): усього по 4 кварталу мінус платежі у 4 кварталі (передостанній рядок).
c. По оплаті праці (таблиця 14): усього по 4 кварталу мінус виплачено у 4 кварталі
116. Баланс = сума усіх пасивів.
117. В ідеальному варіанті баланс має сходитись повністю.

Повна інформація про роботу

розрахункова робота "Методика розрахунку бюджетування" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2010 в 20:27. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1115 та скачано 63 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали