Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Тести з менеджментуУривки

Тема 1
І. Одиничний вибір. Виберіть єдину правильну відповідь.

1. Організація – це:
а) група людей, які працюють спільно для досягнення своїх цілей
б) група людей, діяльність яких координується для досягнення загальної мети
в) група людей, діяльність яких координується з метою підвищення її ефективності

2. Менеджмент – це складне явище, яке може розглядатись як:
а) специфічний орган та рівень управління в організації
б) як влада та мистецтво керування
в) як спосіб, манера спілкування з людьми
г) як процес та сукупність загальних функцій управління
д) всі вищезазначені
е) жодна з наведеного переліку

ІІ. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

3. За класифікацією Мінцберга до ролей, пов’язаних з прийняттям рішень відносяться:
а) той, хто приймає інформацію
б) той, хто проводить переговори
в) той, хто поширює інформацію
г) представник
д) підприємець
е) той, хто розподіляє ресурси
ж) той, хто об’єднує команду
з) той, хто усуває порушення

4. Ознаки діяльності менеджера:
а) наявність у нього підлеглих
б) робота в апараті управління організацією
в) здатність приймати управлінські рішення
г) управління частиною або всією організацією
д) наявність у нього повноважень приймати рішення
е) наявність у нього концептуальних здібностей

5. Показники успішної діяльності організації:
а) прибутковість
б) ефективність
в) продуктивність
г) результативність
д) стабільність
е) можливість існування якомога довше

6. Чи можна вважати організацію результативною, якщо:
а) вона не отримує прибутку
б) в ній спостерігається висока плинність кадрів
в) вона не задовольняє реально існуючу потребу клієнтів

Тема 2
І. Одиничний вибір. Виберіть єдину правильну відповідь.

1. Принципи управління вперше були сформульовані в рамках:
а) школи наукового управління
б) процесного підходу до управління
в) адміністративної школи управління
г) поведінкового підходу до управління

2. Процесний підхід до управління зосереджений на вивченні:
а) взаємозв’язку функцій управління
б) шляхів підвищення продуктивності праці робітників
в) шляхів прийняття оптимального рішення
г) єдності взаємопов’язаних частин організації
д) мотивів поведінки людини в організації

3. Системний підхід до управління зосереджений на вивченні:
а) взаємозв’язку функцій управління
б) шляхів підвищення продуктивності праці робітників
в) шляхів прийняття оптимального рішення
г) єдності взаємопов’язаних частин організації
д) мотивів поведінки людини в організації

4. Загальні характеристики та закономірності управління будь-якою організацією намагалися виділити представники:
а) класичної теорії організації
б) неокласичної (поведінкової) теорії організації
в) сучасної теорії організації

5. Поняття “соціальна людина” зявилося внаслідок досліджень, які проводилися в межах:
а) адміністративної теорії управління
б) поведінкового підходу до управління
в) ситуаційної теорії менеджменту
г) кількісного підходу до управління

6. Висновок про те, що головні причини того, що відбувається усередині організації, слід шукати за її межами, було зроблено за результатами досліджень:
а) класичної теорії менеджменту
б) ситуаційного підходу до менеджменту
в) процесного підходу до менеджменту
г) поведінкового підходу до менеджменту
д) системного підходу до менеджменту

ІІ. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей.

7. До інтегрованих підходів до управління відносяться:
а) ситуаційна теорія
б) системна теорія
в) неокласична теорія
г) кількісна теорія
д) процесна теорія

8. В рамках поведінкової теорії менеджменту виділяють:
а) школу наукового управління
б) адміністративну школу управління
в) школу людських стосунків
г) кількісну школу
д) школу організаційної поведінки
9. До ранніх теорій менеджменту відносять:
а) процесну теорію
б) кількісну теорію
в) неокласичну теорію
г) системну теорію
д) ситуаційну теорію

10. В рамках класичної теорії менеджменту виділяють:
а) адміністративну школу управління
б) школу організаційної поведінки
в) кількісну школу
г) школу людських стосунків
д) школу наукового управління

11. В рамках класичної теорії організації були:
а) виділені універсальні принципи управління
б) описано роль соціопсихологічних відносин, індивідуальних і групових взаємозв’язків
в) визначені механізми адаптації організації до свого середовища
г) сформована концепція “ідеальної бюрократії”

12. За результатами своїх досліджень А.Файоль виділив такі основні функції управління:
а) координація
б) розпорядництво
в) мотивація
г) лідерство
д) планування
е) організація
ж) контроль
13. За результатами досліджень проблем лідерства і структури влади в організації М.Вебер виділив наступні типи організацій:
а) адміністративна
б) механістична
в) традиційна
г) бюрократична
д) ідеальна
е) харизматична

14. Згідно моделі “конкуруючих цінностей” Р.Куінна різні концепції менеджменту, які виникли в процесі розвитку науки управління:
а) взаємовиключають одна одну
б) не виключають одна одну
в) відображують поступовий прогрес накопичення знань про сутність менеджменту
г) доповнюють одна одну

ІІІ. Упорядкований вибір. Визначити правильну послідовність.

15. У якій послідовності реалізуються кроки управління згідно концепції Ф.Тейлора:
а) аналіз змісту загального завдання
б) аналіз робочої ситуації
в) продовження управління
г) підбір робітників для виконання окремих задач

Повна інформація про роботу

тести "Тести з менеджменту" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 15:24. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4724 та скачано 179 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...