Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Математичне моделювання гідроекологічних систем (варіант 2)Повна назва роботи

Математичні моделі для оцінки та розрахунків евтрофікації водоймищ (на прикладі півніяно західної частини Чорного моря)

Зміст

Вступ
1.Оцінка сучасного екологічного стану шельфових морських екосистем
1.1 Задачі для оцінки екологічного стану морських екосистем
1.2Методи дослідження.
2. Розробка модифікації математичної моделі якості морських вод
2.1Роль економічних моделей в екологічних дослідженнях
3.Фізико -географічний та екологічний опис шельфових морських акваторій
3.1Якість вод в північно-західної частини Чорного моря
3.2 Математична структура числової моделі якості вод шельфової зони моря
3.3 Математична структура хіміко-біологічної частини моделі якості морських вод
4. Принципи і методологія калібрування блоків евтрофікації моделі якості морських вод на основі даних екологічного моніторингу
4.1 Методологія і на практичних прикладах північно-західної частини Чорного моря
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Установлено закономірності формування режимних гідрохімічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря залежно від стоку річок, гідрологічних умов, режиму функціонування антропогенних джерел забруднення у прибережній зоні. Уперше на підставі даних моніторингу виконано системний аналіз сучасного екологічного стану тропічних морських водойм колумбійського узбережжя Карибського моря, які зазнають сильного антропогенного впливу. Розроблено науково-методичне забезпечення технології використання методу імітаційного моделювання для вирішення прикладних екологічних задач на базі моделей якості вод. На підставі результатів дослідження особливостей евтрофування вод шельфових морських акваторій помірних і тропічних широт розроблено нову числову нестаціонарну прикладну модель якості вод та її модифікації. Розроблено вимоги до структури, змісту та науково-методичного забезпечення екологічного моніторингу морського середовища, зокрема спеціалізованих експериментів, обумовлених необхідністю інформаційного забезпечення процесу розробки, адаптації, калібрування та використання моделей якості вод у вирішенні практичних задач. Розвинуто й удосконалено методологію використання числових математичних моделей для визначення оптимальної стратегії управління якістю вод шельфових морських екосистем, які зазнають значного антропогенного навантаження. За даними числових імітаційних експериментів з моделлю якості вод визначено оптимальні стратегії реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення якості водного середовища досліджуваних шельфових морських акваторій помірних і тропічних широт.
Об'єктивне науково-обґрунтоване прогнозування екологічних наслідків впливу на морське середовище функціонуючих та запланованих господарських об'єктів, оцінка ефективності різних управлінських рішень у сфері раціонального використання, охорони і відновлення ресурсів шельфової зони моря неможливі без використання математичних моделей формування якості вод морських екосистем. Створення і верифікація таких моделей, для застосування їх як інструмента екологічного прогнозу в ході сценарного моделювання природних процесів, є одним з головних завдань екологічного моніторингу прибережних морських акваторій.
У зв'язку з активним освоєнням і використанням ресурсів морського шельфу України, актуальною представляється проблема збереження і поліпшення якості морського середовища, забезпечення екологічної безпеки і мінімізації збитків, які завдаються екосистемам прибережної і шельфової зон Чорного й Азовського морів господарською діяльністю людини. Для вирішення цієї проблеми потрібні прикладні моделі якості вод, що поєднують у собі такі властивості як комплексність, інформативність, адекватність природним аналогам з мінімізацією витрат на їх адаптацію, калібрування і практичне застосування.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дивитися "Математичне моделювання гідроекологічних систем (варіант 1)"

Повна інформація про роботу

проект "Математичне моделювання гідроекологічних систем (варіант 2)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 12:25. Автором даного матеріалу є Лукашук І.В.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 748 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Лукашук І.В....

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали