Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Звіт про виробничу фінансово-економічну практику в акціонерному банку «Київська Русь»Зміст

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 3
1.1 Загальні відомості та організаційна структура АБ «Київська Русь» 3
1.2 Характеристика банківської діяльності 7
1.3 Фізичні особи та корпоративні клієнти банку та напрями роботи з ними 10
1.4 Контроль та управління ризиками в АБ «Київська Русь» 15
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ОМАКС ІНТЕРНЕШНЛ» 17
2.1 Загальна характеристика та організаційна структура управління підприємством ТОВ «ОМАКС Інтернешнл» 17
2. 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ОМАКС Інтернешнл» 25
3. ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В ПІДПРИЄМСТВА В ОБІГОВИХ КОШТАХ 40
ВИСНОВКИ 48
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 50
ДОДАТКИ 51

ВИСНОВКИ

Під час проходження даної практики було поставлено за мету закріпити та підсилити набуті знання у вищому навчальному закладі. Для цього досліджено та проаналізовано діяльність АБ «Київська Русь» та її корпоративного клієнта в сфері кредитування ТОВ «ОМАКС Інтернешнл».
За час проходження економічної практики я ознайомилась та засвоїла перелік нормативних актів, законів, указів в рамках яких функціонують дані підприємства. Ознайомилась з первинними документами бухгалтерського обліку, за допомогою яких здійснюються розрахунки з клієнтами, замовниками, постачальниками, підзвітними особами, засновниками та працівниками, ознайомилась з загальними основами та напрямами діяльності підприємства, його організаційною структурою. Розрахувала та проаналізувала фінансові показники на основі вивчених документів звітності.
Одже, основним результатом економічної практики стало:
- практичне освоєння методів фінансової роботи в АБ «Київська Русь» та ТОВ «ОМАКС Інтернешнл»;
- збирання, систематизація та аналіз первинної інформації для оформлення звіту.
Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління банківською діяльністю. АБ «Київська Русь» успішно справляється з поставленими завданнями та чітко йде наміченим курсом. Основними показниками розвитку «Київська Русь» є те, що його функціонуванням задоволені як працівники, так і клієнти банку.
В даний час Банк веде свою діяльність в умовах фінансової та економічної кризи, яка поширилася на Україну. Ці умови вказують на існування невизначеності, яка може вплинути на здатність Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Економічна ситуація в країні буде значною мірою залежати від ефективності дій керівництва країни. Не існує на сьогодні чіткого уявлення, які заходи буде вживати керівництво країни у зв’язку з існуючою економічною ситуацією, тому неможливо оцінити ефект, який буде мати фінансова та економічна криза на фінансовий стан Банку та результати його діяльності в майбутньому. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які могли б мати місце, якби Банк не зміг продовжувати свою діяльність у майбутньому.
Меблевий інтернет-магазин Львів допоможе Вам в будь-якій ситуації. Саме тут ви зможете придбати потрібні Вам меблі за найдоступнішою ціною найвищої якості від найкращих виробників. Дивани, дитячі меблі, дивани, крісла, ліжка та ін.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про банки і банківську систему» (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 вересня 2001 року)
2. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. – Суми, 2005 р.
3. Адамик Б.П. “Національний банк і грошово-кредитна політика”: навч. посібник. – Тернопіль: карт-бланш, 2002. – 278с.
4. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2007. – №6.
5. Бандурка О.М. Коробов Н.Я. Орлов П.І. Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник.- К.: Либідь 1998.
6. “Банківська справа” навч. посібник / за ред. проф. Р.І. Тиркало. – Тернопіль: карт-бланш, 2001. – 314с. – (серія “Банки і біржі”).
7. Доля В.Г. Економічний аналіз: теорія та практичні методики. – К.: Кондор, 2003, – 208 с.
8. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного – К.:КНЕУ, 2001, – 571 с.
9. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник. - К.: Знання – Прес, 2002. – 190с.
10. Ковалев В.В,, Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: „Проспек
11. Ярмоленко Ю.Ю., Довгалюк В.І., Податкова система: Навчальний посібник К.: Центр учбової літератури, 2007. 360с.
12. http://www.kruss.kiev.ua/about/year_accounting/
13. http://omax.kiev.ua/

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт про виробничу фінансово-економічну практику в акціонерному банку «Київська Русь»" з предмету "Фінансовий менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.12.2012 в 19:27. Автором даного матеріалу є Аліна Борисова. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1274 та скачано 24 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна Борисова...

звіт про фінансово-економічну практику, м. Бровари, на 53 сторінки


Подібні матеріали