Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податкова система

Обчислення та сплата податку з власників транспортних засобівЗміст

Вступ.. 3
1. Податок на транспортні засоби: сутність, історія, зарубіжний досвід…..5
1.1. Трактування поняття "податок з власників транспортних засобів" у літературних джерелах….5
1.2. Історія розвитку інституту податків на транспортні засоби… 7
1.3. Зарубіжний досвід 10
2. Об’єкти і суб’єкти оподаткування….. 15
2.1. Платники податку 15
2.2. Об’єкти оподаткування 18
3. Обчислення та сплата податку з власників транспортних засобів, пільги та відповідальність….24
3.1. Порядок обчислення і сплати податку з власників транспортних засобів..24
2.3.Пільги при оподаткуванні податком. Відповідальність платників….. 28
Висновки.. 31
Список використаної літератури… 33

Вступ

В вашем авто произошла утечка фреона? Не волнуйтесь, позвоните менеджеру компании Auto-Start и запишитесь на диагностику. Заправка автокондиционеров будет произведена после установления поломки. Более того, Вы получите гарантию на услуги.
Питання удосконалення діючої системи оподаткування транспортних засобів сьогодні є досить актуальним. Про це свідчить і кількість робіт, присвячених розгляду даного питання, і кількість змін, що були внесені до діючого законодавства останнім часом.
Серед робіт щодо даної проблематики можна виділити роботи таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як О. Гончаренко, Н. Ткаченко, В. Захожай, В.Зайчикова, Я. Литвиненко, В. Кравченко, А. Крисоватий, О. Кириленко, С.Слухай, М. Лаврів тощо. Проте питання залишається і досі відкритим.
Протягом тривалого часу власники транспортних засобів мали сплачували місцевий збір. Відповідно до Положення про місцеві податки, що був прийнятий у 1981 року, збір був замінений місцевим податком. Оподаткуванню вже підлягало як міське, так і сільське населення. В 1988 році було внесено зміни в дане Положення, за якими податок на транспортні засоби сплачували і підприємства. В Україні податок з власників транспортних засобів регулюється Законом України від 11.12.91р. № 1963- XII "Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів").В 1997 році було прийнято Закон України “Про внесення змін в Закон України "Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів" № 75/97-ВР.
Значні зміни в механізмі нарахування і стягнення податку з власників транспортних засобів відбулися згідно з Законом України "Про внесення змін в деякі закони України відносно фінансування шляхового господарства." № 986-XIV від 16.07.99р. Зміни було внесено щодо ставок податку, строків сплати податку, податкових пільг тощо.
Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів" від 6.12. 2006 № 427 – V було розмежовано ставки податку для транспортних засобів, що вперше проходять реєстрацію в Україні, та для транспортних засобів при проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду. Також ставки податку залежали ще й від віку транспортних засобів.
З 2007 року по 2009 рік відбуваються постійні зміни щодо ставок податку (за цей період тричі вносились зміни до діючого законодавства). Спочатку ставки значно збільшились, особливо для "старих" транспортних засобів з великим об’ємом двигуна, а потім знову було зменшено.
Сьогодні податок з власників транспортних засобів стягується на підставі Закону Україну "Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів" від 11. 12. 1991 № 1963-XII в редакції від 01.07. 2009 на підставі Закону України № 1075-17. Даним законом, окрім суттєвого зменшення ставок податку, передбачалось ще й застосування пониженого коефіцієнту (0,5) для транспортних засобів, які відповідно до чинного законодавства оснащені обладнанням, що дозволяє використовувати як паливо моторне стиснутий або скраплений газ, альтернативні види рідкого та газового палива.

Висновки

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – це прямий майновий податок, який нараховується і сплачується безпосередньо його платником відповідно до чинного законодавства України.
Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації – юридичні особи, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства власні транспортні засоби, які належать до об'єктів оподаткування.
До складу об'єкта оподаткування входять:
- трактори (колісні), крім тих, що на гусеничному ході;
- автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія;
- автомобілі легкові;
- автомобілі вантажні;
- автомобілі спеціального призначення, крім тих, які використовуються для перевезення пасажирів і вантажу (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);
- мотоцикли (включаючи мопеди) і веломашини зі встановленим двигуном, крім тих, які мають об'єм циліндрів двигуна до 50 см3, та ін.
Водночас не є об'єктом оподаткування такі види транспортних засобів:
- трактори на гусеничному ході;
- мотоцикли (включаючи мопеди) та веломашини зі встановленим двигуном з об'ємом циліндрів двигуна до 50 см3;
- автомобілі спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежні;
- транспортні засоби (вантажні, самохідні), що використовуються для вантажно-розвантажувальних робіт на територіях заводів, складів, у портах і аеропортах, а також для перевезення вантажів на малі відстані;
- машини та механізми для сільськогосподарських робіт (зерно-, картопле-, кукурудзозбиральні та інші комбайни).
Податок нараховується виходячи з об'єму циліндрів двигуна, вимірюваного в кубічних сантиметрах, за ставками у гривнях з кожних 100 см3 об'єму циліндрів двигуна. При цьому розмір ставок диференційований за видами транспортних засобів (трактор, автомобіль та ін.) залежно від їх призначення (автомобіль вантажний або легковий), об'єму циліндрів двигуна та інших показників.
Отже, проаналізувавши зміни в чинній системі оподаткування транспортних засобів, можна зробити висновок, що певні позитивні зміни все ж таки відбуваються. Так, чинний механізм нарахування та стягування податку з власників транспортних засобів стимулює використання більш нових транспортних засобів, використання альтернативних видів палива тощо. Проте і досі не достатньо враховано екологічний аспект при нарахуванні та стягненні податку, існує недоцільна кількість пільг, а також залишається відкритим питання щодо використання надходжень від даного виду податку на будівництво та реконструкцію доріг.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів” Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №15. //http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України" № 297/95-ВР.3 25 липня 1995 року.//http://zakon1.rada.gov.ua
3. Закон України “Про внесення змін в деякі закони України відносно фінансування шляхового господарства.” № 986-XIV від 16.07.99р.//http://zakon1.rada.gov.ua
4. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів” від 6.12. 2006 № 427 – V.//http://zakon1.rada.gov.ua
5. Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів щодо ставок податку„ від 05.03. 2009 № 1075-VI.//http://zakon1.rada.gov.ua.
6. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" від 13 липня 2000 року № 1926-3.//http://zakon1.rada.gov.ua.
7. Закон України "Про дорожнiй рух" вiд 30 червня 1993 р. № 3353-ХІІ.//http://zakon1.rada.gov.ua.
8. Закон України "Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників" від 15 січня 1998 р. № 25/98-ВР.//http://zakon1.rada.gov.ua.
9. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР.//http://zakon1.rada.gov.ua.
10. Закон України "Про Митний тариф України" вiд 5 квiтня 2001 р. № 2371-IП.//http://zakon1.rada.gov.ua.
11. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР.//http://zakon1.rada.gov.ua.
12. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ.//http://zakon1.rada.gov.ua.
13. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 р. № 320-ХІV.//http://zakon1.rada.gov.ua.
14. Закон України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" від 13 січня 2000 року № 1375-XІV.//http://zakon1.rada.gov.ua.
15. Лист ДПА України "Щодо сплати податку з власникiв транспортних засобiв" вiд 8 липня 2002 р. № 10627/7/17-0317-110. //http://zakon.rada.gov.ua.
16. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.:ВД ”Професіонал”, 2004. – 304с.
17. Борисов А.Б. большой экономический словарь. – М.: Книжный Мир, 1999. – 895с.
18. Бочко П.К. Податкова система. Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. – 386с.
19. Буряковський В.В. та інші. Податки:Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: “Пороги”, 1998. – 642с.
20. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.
21. Бухгалтерський податковий облік. навч. пос. для студентів спеціальності 7.050106 ”Облік і аудит.”/ за ред. д.е.н., проф.. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Береза: 2-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 384с.
22. Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. Податки, збори, платежі: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352с.
23. Загородній А.Г., Вознюк Л.Т. Сновженко Т.С. Фінансовий словник.-3-тє вид. виправлене та доповнене. – К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 587с.
24. Захожай В.Б. Литвиненко Я.В. Захожай К.В. Литвиненко Р.Я.Система оподаткування та податкова політика: Навчальний посібник/ Під заг. ред. В.Б. Захожая та Я.В. Литвиненко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468с.
25. Зятковський І.В. Фінанси підприємства: Навч. посібник.-2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор, 2003. – 364с.
26. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран. Вопросы теории и практики. – М., 1993.
27. Крисоватий А.У. Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331с.
28. Кучерявенко М.П. Основи податкового права: Навчальний посібник. – Харків: Легас, 2001. – С.246.
29. Лекарь С.І. Наказ ДПА України від 17 вересня 2001р. №373//Вісник податкової служби України №7, 2006. – 28с.
30. Лекарь С.І. Сплата податку з власників транспортних засобів у 2002 році та завдання на 2003 рік//Вісник податкової служби України №7, 2003. – 11с.
31. Макаровська Т.П.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 304с.
32. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система – Львів, 2004, – 310 с.
33. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
34. Петрусенко І. Заповнюємо розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та самохідних машин і механізмів // Вісник податкової служби України №7, 2006. – 33с.
35. Рябокляч П. Порядок сплати податку з власників транспортних засобів громадянами у 2006 році // Вісник податкової служби України №17-18, 2006. – 38с.
36. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. – К.: МАУП, 2004. – 281 с.
37. Цеберко А. Актуальні питання // Вісник податкової служби України №7, 2006. – 37с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Обчислення та сплата податку з власників транспортних засобів" з предмету "Податкова система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 19:52. Автором даного матеріалу є Анжела. З моменту опублікування роботи її переглянуто 836 та скачано 63 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анжела...

відмінна робота


Подібні матеріали