Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Сімейне право УкраїниЗміст

Глава І ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА СІМЕЙНОГО ПРАВА
Глава II ЕТАПИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО ПРАВА
§ 1. Перші декрети Радянської влади з питань сім'ї та шлюбу, перший сімейний кодекс РРФСР, їх значення
§ 2. Перші декрети про шлюб та сім'ю в Україні
§ 3. Перший сімейний кодекс України 1919 року
§ 4. Сімейний кодекс України 1926 року
§ 5. Зміни Кодексу УРСР 1926 року у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та Указу від 8 липня 1944 року
§ 6. Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю, Кодекс про шлюб і сім'ю України
§ 7. Сімейний кодекс України 2002 року
Глава III СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
§ 1. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення
§ 2. Зміст сімейних правовідносин
§ 3. Акти цивільного (громадянського) стану
Глава IV ШЛЮБ
§ 1. Поняття шлюбу
§ 2. Порядок укладення шлюбу
Глава V ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
§ 1. Поняття та випадки припинення шлюбу
§ 2. Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану
§ 3. Розірвання шлюбу в судовому порядку
§ 4. Юридичні наслідки розірвання шлюбу
§ 5. Режим окремого проживання подружжя
Глава VI ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ
§ 1. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним
§ 2. Санація шлюбу
§ 3. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним
§ 4. Права добросовісного з подружжя
Глава VII ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
§ 1. Поняття та загальна характеристика особистих правовідносин за участю подружжя
§ 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя
Глава VIII ЗАКОННИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
§ 1. Поняття права власності подружжя
§ 2. Розвиток законодавства про право власності подружжя
§ 3. Право подружжя на спільне майно
§ 4. Роздільна власність подружжя
§ 5. Укладення подружжям угод щодо спільного і роздільного майна
§ 6. Поділ майна подружжя(частина 1) (частина 2)
Глава IX ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ЗА ШЛЮБНИМ КОНТРАКТОМ (ДОГОВІРНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ)
§ 1. Поняття шлюбного контракту
§ 2. Укладення та зміст шлюбного договору (контракту)
Глава Х ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ
§ 1. Аліментні зобов'язання подружжя
§ 2. Аліментні зобов'язання колишнього з подружжя
§ 3. Позбавлення одного з подружжя права на утримання
§ 4. Припинення права одного з подружжя на утримання
Глава XI ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
§ 1. Загальні правила визначення материнства і батьківства
§ 2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
§ 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою
§ 4. Визнання батьківства за рішенням суду
Глава XII ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
§ 1. Порядок визначення прізвища, імені, по батькові та реєстрація громадянства дітей
§ 2. Права та обов'язки батьків по вихованню та розвитку дитини
§ 3. Вирішення спорів, пов'язаних з місцем проживання дітей
§ 4. Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав
§ 5. Порядок поновлення в батьківських правах
§ 6. Відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав
Глава XIII МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
§ 1. Суть майнових правовідносин у сім'ї
§ 2. Права батьків і дітей на майно
§ 3. Обов'язок батьків по утриманню неповнолітніх дітей
§ 4. Способи та розмір оплати аліментів на дітей
§ 5. Участь батьків у додаткових витратах на дитину
§ 6. Припинення права на аліменти
§ 7. Визначення заборгованості за аліментами та її стягнення
§ 8. Обов'язок батька, матері утримувати повнолітніх дітей
§ 9. Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків
Глава XIV УСИНОВЛЕННЯ
§ 1. Поняття усиновлення
§ 2. Особи, які можуть бути усиновлені
§ 3. Особи, які можуть бути усиновлювачами
§ 4. Умови усиновлення та порядок його здійснення
§ 5. Таємниця усиновлення
§ 6. Недійсність усиновлення
§ 7. Скасування усиновлення
§ 8. Позбавлення усиновлювача батьківських прав
Глава XV ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ ТА ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ
§ 1. Поняття і значення опіки та піклування в сімейному праві
§ 2. Встановлення опіки та піклування
§ 3. Права і обов'язки суб'єктів правовідносин з опіки та піклування
§ 4. Припинення опіки (піклування)
§ 5. Патронат над дітьми
Глава XVI ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ
§ 1. Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та родичів
§ 2. Майнові права і обов'язки діда, баби, брата, сестри, вітчима, мачухи, пасинка, падчерки
§ 3. Аліментні обов'язки фактичних вихователів і вихованців
Глава XVII ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДО ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ
§ 1. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства
§ 2. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів


Повна інформація про роботу

електронна книга "Сімейне право України" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.07.2010 в 12:50. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1563 та скачано 88 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...