Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Цивільне право УкраїниЗміст

Поняття, предмет, метод, функції і принципи цивільного права України. Цивільне законодавство України
Виникнення і захист цивільних прав
Суб'єкти цивільного права

Уривки

Хочешь, чтобы твой деревянный домик прожил еще дольше? Тогда пропитки для дерева - это как раз то, что тебе необходимо для долгосрочного сохранения деревянной текстуры. Пропитки для древесины OSMO также сохраняют уникальный первоначальный вид древесины, что позволяет ей постоянно выглядеть как новой.

Термін «цивільне право» вживається в різних взаємозалежних, але не тотожних значеннях: як базова галузь права України; як галузь законодавства; як галузь юридичної науки, і як одна з дисциплін, що викладаються у вищих навчальних юридичних закладах. При цьому особливе значення має визначення поняття цивільного права як галузі права України.
З цього погляду цивільне право України є встановленою або санкціонованою державою системою правових норм, які регулюють майнові й особисті немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленню і майновій самостійності їхніх учасників, у тому числі відносини, що складаються у галузі підприємництва.
Ознаками майнових відносин, що складають предмет цивільного права, є те, що суб'єкти цих відносин виступають у них як юридично рівні, незалежні один від одного, мають можливість вільного волевиявлення і майнову самостійність. Насамперед цим ознакам відповідають відносини власності і відносини економічного обороту — найважливіші види майнових відносин, що складають предмет цивільно-правового регулювання.
Відносини власності вказують на належність особам (громадянам, організаціям, територіальним громадам, державі) певних матеріальних благ, а також на те, що ці особи (власники) володіють, користуються і розпоряджаються такими благами як своїми. Всі інші особи мають це визнавати і зважати на це. Відносини власності складають основу будь-якого матеріального виробництва, всіх інших майнових відносин.
Відносини економічного обороту — це відносини, в межах яких відбувається рух матеріальних благ. Розпоряджаючись своїм майном, власник вступає з іншими особами у відносини купівлі-продажу, міни, позики й ін. Ці майнові відносини, коли особи, які беруть участь у них, зобов'язуються один перед одним здійснювати певні дії з надання свого майна, також називаються зобов'язальними відносинами.
Іншу і більш важливу групу відносин, які регулюються цивільним правом, складають особисті немайнові відносини. Об'єктом цих відносин є не речі (не майно), а блага, невіддільні від особистості учасників таких відносин (наприклад, їхня честь, гідність, ділова репутація й інші права громадян, передбачені розділом II Конституції України) чи результати їхньої творчої праці (літературний та художній твір, винахід тощо).
Метод цивільного права — це закріплені в його нормах прийоми і способи впливу на поведінку суб'єктів цивільного права.
Оскільки суб'єкти цивільного права перебувають в рівному стані і не підлягають одне одному, то й найважливішою ознакою методу цивільно-правового регулювання є рівні правові можливості учасників цивільних правовідносин, що виключають будь-який владний, односторонній вплив. Ця ознака випливає зі статті 2 Цивільного кодексу України (ЦК), відповідно до якої його норми не застосовуються до майнових відносин, заснованих на адміністративному підпорядкуванні однієї сторони іншій.

Повна інформація про роботу

доповідь "Цивільне право України" з предмету "Цивільне право України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.12.2011 в 01:30. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 469 та скачано 46 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...