Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Тести з курсу "Маркетингові комунікації" (з відповідями)Купи Скидку - только лучшие скидки в Киеве. Скидка 50-90% на услуги. Лучшие скидки на любые услуги

Т.1. Сутність маркетингових комунікацій

1.Перша і найголовніша складова комплексу маркетингу -
a. Ціна;
b. Збут;
c. Товар;
d. Просування.
2.Маркетингові комунікації це:
a. Елемент комплексу маркетингу який урівноважує попит і пропозицію на товари чи послуги;
b. Елемент комплексу маркетингу який забезпечує взаємозв’язок між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем);
c. Елемент комплексу маркетингу який регулює маркетингові відносини;
d. Комунікаційні звернення до споживача, які несуть інформацію про даний товар чи послугу.
3.Створення позитивного іміджу в очах громадськості це….
a. Реклама;
b. Мерчандайзинг;
c. Франчайзинг;
d. Піар.
4.Як по науковому називають чутки?
a. Неформальні МК;
b. Формальні МК;
c. Нелегальні МК;
d. Легальні МК.
5.До короткострокових спонукаючих заходів спрямованих на збільшення кількості реалізованої продукції відноситься?
a. Виставки;
b. Ярмарки;
c. Акції;
d. Розпродажі.
6.Один з видів P.O.S. матеріалів – Мобілі це…
a. Довгі кутники прикріплені до поличок для того щоб виділити товарний ряд однієї фірми від іншої;
b. Великі картонні конструкції, підвішені до стелі в томі місці, де продається товар
c. Об’ємні коробки що імітують продукт у збільшеному масштабі;
d. Спеціальні предмети прикріплені до поличок, вони мають властивість вібрувати завдяки пластмасовій «ніжці».
7.Які риси не характеризують Маркетингові комунікації?
a. Інтегрованість;
b. Цілеспрямованість;
c. Повторюваність;
d. Систематичність.
8.Що не відноситься до завдань МК?
a. Боротьба з марочними товарами конкурентів;
b. Інформування щодо суті нового товару (послуги);
c. Стимулювання збуту;
d. Формування, підтримка або зміна іміджу (репутації).
9.Каналу інтегрованих маркетингових комунікації не має ніякого відношення…
a. Спонсорство;
b. Зменшення ціни;
c. Упаковка;
d. Product placement.
10.Що відноситься до BELOW THE LINE:
a. Радіореклама;
b. Прямий маркетинг;
c. Особистий продаж;
d. Мерчандайзинг.
11.Які заходи найрідше використовуються на ринку споживчих товарів?
a. Пряме поштове розсилання;
b. Спонсорство;
c. Прес-релізи;
d. Особистий продаж.
12.Які заходи найчастіше застосовуються на ринку товарів виробничого призначення?
a. Спонсорство;
b. Прес-релізи;
c. Реклама в ЗМІ;
d. Особистий продаж.
13.Скільки елементів входить до моделі МК?
a. 9;
b. 10;
c. 11;
d. 12.
14.Що не входить до чотирьох функціональних елементів?
a. Кодування;
b. Перешкоди;
c. Зворотна реакція;
d. Зв'язок у відповідь.
15.Набір відгуків адресантів, який виникає при контакті зі зверненням…
a. Зворотна реакція;
b. Зворотний зв'язок;
c. Кодування;
d. Декодування.
16.Прямий маркетинг це –
a. Представлення товару одному а декільком потенційним клієнтам, яке здійснюється в результаті безпосереднього спілкування;
b. Одноразові спонукальні заходи, що заохочують до придбання тих чи інших товарів та послуг;
c. Мистецтво і наука безпосереднього впливу на споживача з метою реалізації товару (послуг) і розвитку окремих відносин з клієнтом;
d. Керування комунікаціями і взаєминами з метою формування доброзичливості і взаєморозуміння між підприємством і громадськістю.
17.Що не входить до основних елементів комплексу маркетингових комунікацій?
a. Спонсорство;
b. Реклама;
c. Персональний продаж;
d. Прямий маркетинг.
18.Поінформованість відноситься до …
a. Зворотної реакції;
b. Звернення;
c. Кодування;
d. Декодування.
19.Хто в 1942 році запропонував Лінійну модель комунікацій?
a. Карлоф;
b. Маккей;
c. Лассев;
d. Гейк.
20.Основна зброя МК це…
a. Зворотна реакція, зв'язок у відповідь;
b. Кодування, декодування;
c. Комунікаційне звернення, канал передач;
d. Отримувач, відправник.

Т.2. Процес розробки комунікаційної програми.

1.До цілей маркетингових комунікацій відносяться:
a. Формування іміджу товару;
b. Стимулювання попиту на товари (послуги);
c. Формування потреби у (товарі);
d. Всі відповіді вірні.
2.Зі скількох основних етапів складається процес розробки комунікаційної програми?
a. 4;
b. 5;
c. 6;
d. 8.
3.Перший етап процесу розробки комунікаційної програми
a. Вибір структури комплексу комунікацій;
b. Встановлення цілей комунікацій;
c. Визначення адресата;
d. Розробка бюджету.
4.На етапі виявленні адресата цільовою аудиторією не можуть бути…
a. Контактні аудиторії;
b. Органи державного управління;
c. Постачальники;
d. Конкуренти.
5.Підтвердження іміджу відноситься до етапу …
a. Встановлення цілей комунікацій;
b. Аналізу результатів;
c. Розробки бюджету;
d. Немає правильної відповіді.
6.До етапу встановлення цілей комунікацій відносяться…
a. Збільшення обсягів продажу;
b. Створення переваги;
c. Створення поінформованості;
d. Всі відповіді вірні..
7.Цільова аудиторія дорівнює
a. Покупці – Споживачі + Радники;
b. Покупці + Споживачі + Радники;
c. Покупці + Споживачі – Радники;
d. Покупці – Споживачі - Радники.
8.Скільки груп факторів, що визначають оптимальну структуру системи маркетингових комунікацій?
a. 9;
b. 4;
c. 6;
d. 5.
9.До груп факторів, що визначають оптимальну структуру системи маркетингових комунікацій не належить:
a. Цілі підприємства і стратегії, що ним використовуються;
b. Розвиток конкурентів;
c. Стан споживчої аудиторії;
d. Етап життєвого циклу товару.
10. Інтеграція маркетингових комунікацій-
a. Застосування найбільш важливого елементу маркетингових комунікацій;
b. Дослідження реакції споживачів;
c. Об’днання елементів маркетингових комунікацій;
d. Дослідження конкурентів.
11. Комунікаційна стратегія розробляється на основі…
a. Стратегії конкурентів;
b. Загальної стратегії підприємства;
c. Звітності
d. Даних за минулий рік
12. Скільки існує методів визнання бюджету?
a. 6
b. 4
c. 5
d. 7
13. До методів визначення бюджету відноситься:
14.Як розраховується залишковий бюджет?
a. Q=Smk/D-C;
b. Розрахувається після врахування усіх інших бюджетних витрат;
c. Smk=Q(D-C)
d. S=C(Q-D)
15.Технічний бюджет розраховується за допомогою формули…
a. Smk=Q(D-C)
b. Smk=C(Q-D)
c. Smk=D(C-Q)
d. Smk=C(D-Q)
16.Формула розрахунку прибутку має вигляд…
a. P=Qp*Ц-(Qp(O+A)+F+(R+D))
b. P=Qp*Ц-Qp(O+A)
c. P= Qp(O+A)+F+(R+D)
d. P=Qp*Ц+F+(R+D))
17.Модель ADBUDG розроблена…
a. Видалем;
b. Волфом;
c. Літтлом;
d. Франком.
18.За методом з організацією на загальний бюджет витрати на маркетингові комунікації визначається за формолою:
a. R=Qp*Ц-(Qp(O+A)+F+(R+D))
b. D=Qp*Ц-(Qp(O+A)+F+(R+D))
c. D+ Qp = Ц-P-(Qp(O+A)+F+(R+D))
d. D+R= Qp*Ц-P-(Qp(O+A)+F)
19.У формулі розрахунку прибутку Qp – це…
a. Прибуток
b. Змінні витрати
c. Обсяг продажу
d. Витрати на рекламу
20. У формулі розрахунку прибутку D – це…
a. Прибуток
b. Витрати на стимулювання збуту
c. Обсяг продажу
d. Витрати на рекламу

Т.3. Прийоми створення комунікаційного звернення.

1. До моделі розробки комунікаційних звернень DAGMAR відноситься:
a. Увага;
b. Впізнавання марки;
c. Інтерес;
d. Бажання.
2. Дія відноситься до таких моделей розробки комунікаційних звернень…
a. АІДА, АССА, DAGMAR;
b. ДІВАВА, DAGMAR, Одобрення;
c. АІДА, Одобрення, ДІВАВА;
d. АССА, ДІВАВА.
3. До рівня впливу на аудиторію не відноситься…
a. Афективний;
b. Когнітивний;
c. Конативний;
d. Ефективний.
4. Асиміляція це –
a. Визначення потреб і бажань покупця;
b. Ототожнення споживчих потреб з пропозицією реклами;
c. Обізнаність про якість товару;
d. Формування психологічної схильності до покупки.
5. Скільки виділяють основних етапів творчого рекламного процесу:
a. 9
b. 8
c. 7
d. 6
6. Орієнтація це –
a. Рішення винахідницьких задач;
b. Визначення проблеми;
c. Створення позитивного іміджу;
d. Безпосередня взаємодія продавця і споживача.
7. Підготовка це –
a. Визначення проблеми;
b. Розгляд отриманих ідей;
c. Класифікація зібраного матеріалу;
d. Збір інформації, що стосується до справи.
8.Аналіз це –
a. Класифікація зібраного матеріалу;
b. Вижидання, під час якого приходить осяяння;
c. Збір інформації, що стосується до справи;
d. Розробка рішення.
9. Формування ідеї це –
a. Визначення проблеми;
b. Розробка рішення;
c. Збір різних варіантів ідей;
d. Розгляд отриманих ідей.
10.Оцінка це –
a. Розробка рішення;
b. Класифікація зібраного матеріалу;
c. Збір різних варіантів ідей;
d. Розгляд отриманих ідей.
11. Синтез це –
a. Розробка рішення;
b. Визначення проблеми;
c. Вижидання, під час якого приходить осяяння;
d. Класифікація зібраного матеріалу;
12. Інкубація це –
a. Розробка рішення;
b. Вижидання, під час якого приходить осяяння;
c. Розгляд отриманих ідей;
d. Рішення винахідницьких задач;
13. Творцем ТРВЗ є
a. Г.С. Альтшуллер;
b. Г.М. Альтшуллер;
c. Г.М. Альтшуттер;
d. Г.С. Альтшуммер.
14. А.А. Ухтонський стверджував, що у кожної людини існують…
a. Негатив і Позитив;
b. Ст і Ст+;
c. За і проти;
d. Відповіді а і с вірні.
15. До порад щодо створення текстового комунікаційного звернення дав…
a. В. Огілві;
b. Д. Огілбі;
c. Д. Огілві;
d. Г. Огілві.
16. Слоган це –
a. Короткий рекламний девіз;
b. Основний текст;
c. Текст, який чітко характеризує основну ідею;
d. Адреси, контактні телефони, факси тощо.
17. Підзаголовок це –
a. Короткий рекламний девіз;
b. Основний текст;
c. Текст, який чітко характеризує основну ідею;
d. Адреси, контактні телефони, факси тощо.
18. Інформаційна частина це –
a. Короткий рекламний девіз;
b. Основний текст;
c. Текст, який чітко характеризує основну ідею;
d. Адреси, контактні телефони, факси тощо.
19. Довідкові дані це –
a. Короткий рекламний девіз;
b. Основний текст;
c. Текст, який чітко характеризує основну ідею;
d. Адреси, контактні телефони, факси тощо.
20. Формула АІДМА відрізняється від АІДА…
a. Увагою;
b. Переконанням;
c. Мотивацією;
d. Дією.

Т.4.Прямий маркетинг як елемент маркетингових комунікацій.

1. Прямий маркетинг – будь - які заходи, що спрямовані на отримання відгуку від споживача у вигляді…
a. Замовлення;
b. Інформаційного запиту;
c. Придбання товару;
d. Всі відповіді вірні.
2. Прямий маркетинг може розглядатися у…
a. Трьох аспектах;
b. Десяти аспектах;
c. Двох аспектах;
d. Чотирьох аспектах.
3. Основних характеристик прямого маркетингу є…
a. 5;
b. 7;
c. 8;
d. 9.
4. До основних характеристик прямого маркетингу належить:
a. Адресність і сфокусованість;
b. Залучення уваги отримувача;
c. Утримання споживача у сфері впливу;
d. Відповіді а і с вірні.
5. До комунікаційних цілей не належить:
a. Залучення уваги отримувача;
b. Розвиток довгострокових відносин з отримувачем;
c. Пристосування до запитів отримувача;
d. Стимулювання акту купівлі.
6. Скільки існує форм прямого маркетингу?
a. 4
b. 9
c. 7
d. 6
7. Персональний продаж це –
a. Усне представлення товару під час розмови з одним покупцем з метою збуту продукції;
b. Усне представлення товару під час розмови з кількома покупцями з метою збуту продукції;
c. Усне представлення товару під час розмови з метою збуту продукції;
d. Усне представлення товару під час розмови з одним або кількома покупцями з метою збуту продукції.
8. Персональний продаж – інструмент маркетингових комунікацій який використовується для…
a. Забезпечення обсягів збуту;
b. Впливу на конкурентів
c. Забезпечення або збільшення обсягів збуту;
d. Всі відповіді вірні.
9. Скільки виділяють основних завдань персонального продажу?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
10. До основних завдань персонального продажу належить:
a. Переконання потенційного споживача у необхідності випробувати товар;
b. Спілкування з споживачами;
c. Переконання потенційного споживача;
d. Спілкування з конкурентами.
11. Основними перевагами персонального продажу є:
a. Вища результативність;
b. Докладніша інформація про особливості товару;
c. Отримання зворотного зв’язку;
d. Всі відповіді вірні.
12. До процесу персонального продажу належіть:
a. 5 етапів;
b. 7 етапів;
c. 3 етапи;
d. 6 етапів.
13. Перший етап процесу персонального продажу має назву?
a. Створення поінформованості;
b. Створення позитивного іміджу;
c. Пошук потенційного споживача;
d. Формування переконаності.
14. Другий етап процесу персонального продажу має назву?
a. Реалізація підходу до споживача;
b. Створення позитивного іміджу;
c. Пошук потенційного споживача;
d. Формування переконаності.
15. Третій етап процесу персонального продажу має назву?
a. Реалізація підходу до споживача;
b. Створення позитивного іміджу;
c. Презентація товару;
d. Пошук потенційного споживача.
16. Четвертий етап процесу персонального продажу має назву?
a. Презентація товару;
b. Опрацювання заперечень;
c. Пошук потенційного споживача;
d. Реалізація підходу до споживача.
17. Для реалізації товарів за принципом прямого маркетингу необхідно мати:
a. Набір товарів;
b. Перелік можливих покупців;
c. Технічні засоби;
d. Всі відповіді вірні.
18. Пряма реклама дає виробнику товару чи посереднику – реалізатору можливість точно визначити та регулювати…
a. Контингент своїх адресатів;
b. Кількість конкурентів;
c. Кількість продавців;
d. Всі відповіді вірні.
19. До етапу пошуку потенційних споживачів джерелами інформації є:
a. Результати власних маркетингових досліджень;
b. Результати запозичених маркетингових досліджень;
c. Залучені вперше клієнти;
d. Всі відповіді вірні.
20. Скільки розрізняють підходів до потенційного клієнта?
a. 9;
b. 5;
c. 6;
d. 8.

Т.5. Форми та методи стимулювання збуту.

1. Основними рисами стимулювання збуту не є:
a. Привабливість;
b. Інформативність;
c. Характеристика товару;
d. Короткочасність ефекту.
2. Багато акцій стимулювання збуту носить форму…
a. Запрошення до покупки;
b. Навіювання;
c. Формування думки;
d. Формування ідеї.
3. Скільки основних етапів стимулювання збуту?
a. 12;
b. 8;
c. 9;
d. 11.
4. До основних етапів стимулювання збуту належить:
a. Визначення бюджету;
b. Знижки з ціни;
c. Організація конкурсів;
d. Відповіді b i c вірні.
5. Основними адресатами стимулювання збуту можуть бути:
a. Споживачі, конкуренти і посередники;
b. Споживачі, конкуренти і персонал;
c. Персонал, конкуренти і посередники;
d. Споживачі, посередники і персонал.
6. Скільки виділяють основних задач стимулювання збуту спрямованих на споживача?
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.
7. До основних задач стимулювання збуту спрямованих на споживача належить:
a. Підштовхнути до покупки;
b. Заохотити збільшення обсягу збуту;
c. Проведення конференцій;
d. Моральні заохочення.
8. До основних задач стимулювання збуту спрямованих на посередників належить:
a. Підштовхнути до покупки;
b. Заохотити збільшення обсягу збуту;
c. Проведення конференцій;
d. Моральні заохочення.
9. До основних задач стимулювання збуту спрямованих на продавців належить:
a. Підштовхнути до покупки;
b. Заохотити збільшення обсягу збуту;
c. Проведення конференцій;
d. Заохотити збільшення обсягу збуту.
10. Скільки виділяють основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на споживача?
a. 4;
b. 5;
c. 6;
d. 7.
11. До основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на споживача належать:
a. Деякі види упаковки;
b. Дослідження цільової аудиторії
c. Аналіз ефективності;
d. Визначення бюджету.
12. До основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на споживача належать:
a. Визначення бюджету;
b. Дослідження цільової аудиторії;
c. Використання бонусних карток;
d. Аналіз ефективності;
13. До основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на посередника належать:
a. Деякі види упаковки;
b. Використання бонусних карток;
c. Премії «Штовхачі»;
d. Дослідження цільової аудиторії;
14. До основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на посередника належать:
a. Знижки з ціни;
b. Надання торгового устаткування;
c. Безкоштовне підвищення кваліфікації;
d. Всі відповіді вірні.
15. До основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на персонал належить:
a. Деякі види упаковки;
b. Використання бонусних карток;
c. Премії «Штовхачі»;
d. Надання додаткових днів відпустки.
16. До основних прийомів стимулювання збуту спрямованих на персонал не належить:
a. Моральні заохочення;
b. Надання торгового устаткування;
c. Надання додаткових днів відпустки;
d. Проведення конференцій.
17. Скільки виділяють переваг стимулювання збуту?
a. 1;
b. 2;
c. 4;
d. 6.
18. При здійснені стимулювання збуту слід враховувати:
a. Ефективність є відносно не тривалою;
b. Цілі на майбутній період;
c. Бюджет;
d. Місце товару на ринку
19. Які статті включає розділ плану маркетингової діяльності – стимулювання збуту:
a. Програма дій;
b. План – графік;
c. Бюджет;
d. Всі відповіді вірні.
20. До недоліків стимулювання збуту належить:
a. Іноді знижена лояльність покупця до бренду;
b. Здатність спонукати до дії;
c. Повторне надання знижок, знижує цінність.
d. Відповіді а і с вірні.

Т.6. Засоби рекламних комунікацій.

1. Основними характеристиками реклами є:
a. Не особистісний характер;
b. Переконання;
c. Нагадування;
d. Інформування.
2. Скільки виділяють основних характеристик реклами?
a. 5;
b. 6;
c. 7;
d. 8.
3. До основних цілей, які обумовлюють конкретну ринкову ситуацію належать:
a. Позиціонування;
b. Утримання покупців, що є лояльними;
c. Переконання;
d. Всі відповіді вірні.
4. На скільки елементів класифікують рекламу за типом спонсору?
a. 4;
b. 5;
c. 6;
d. 7.
5. По типу спонсору рекламу поділяють на:
a. Реклама від імені торгових посередників;
b. Реклама від імені приватних осіб;
c. Соціальна реклама;
d. Всі відповіді вірні.
6. На скільки елементів класифікують рекламу залежно від типу цільової аудиторії?
a. 1;
b. 2;
c. 3;
d. 4.
7. До якої класифікаційної ознаки належить елемент реклама спрямована на сферу бізнесу?
a. Залежно від критерію сконцентрованості на визначеному суб’єкті;
b. Залежно від предмету рекламної комунікації;
c. Залежно від типу цільової аудиторії;
d. Залежно від стратегічної мети.
8. Залежно від розмірів території рекламу класифікують на:
a. Світову;
b. Локальна;
c. Районна;
d. Державна.
9. Залежно від предмету рекламної комунікації рекламу класифікують на:
a. Реклама території
b. Дотикова;
c. Масова;
d. Селективна.
10. Залежно від стратегічної мети рекламу класифікують на:
a. Реклама особистості;
b. Реклама, що вводить товар;
c. Реклама, що нагадує;
d. Реклама, що стимулює збут.
11. Залежно від життєвого циклу товару рекламу класифікують на:
a. Реклама, що стимулює збут;
b. Реклама, що позиціонує;
c. Реклама, що вводить товар;
d. Всі відповіді вірні.
12. Залежно від способу впливу рекламу класифікують на:
a. Слухова;
b. Селективна;
c. Масова;
d. Локальна.
13.По характеру впливу рекламу класифікують на:
a. Тверда реклама;
b. М’яка реклама;
c. Селективна;
d. Відповіді а і b вірні.
14.Скільки виділяють основних засобів розповсюдження реклами;
a. 6;
b. 7;
c. 8;
d. 9.
15.Планування засобів розповсюдження реклами припускає прийняття рішення про…
a. Засіб поширення;
b. Параметри поширення;
c. Періодичність реклами;
d. Всі відповіді вірні.
16.Марна аудиторія це –
a. Вся аудиторія на яку спрямована реклама;
b. Частка аудиторії;
c. Частка аудиторії на яку звернена реклама але, яка не є цільовим ринком;
d. Частка аудиторії, яка не побачить рекламу;
17. До основних параметрів належить:
a. Охоплення;
b. Рекламна діяльність конкурентів;
c. Бажана широта охоплення;
d. Ціль реклами.
18. До основних параметрів не належить:
a. Частота;
b. Специфіка товару;
c. Сила впливу;
d. Періодичність.
19. Під впливом якого фактору знаходиться вибір поширення реклами:
a. Бажана широта охоплення;
b. Загальні витрати;
c. Витрати на одну тисячу отримувачів;
d. Періодичність.
20. Під впливом якого фактору знаходиться вибір поширення реклами:
a. Загальні витрати;
b. Наявність відповідних засобів;
c. Витрати на одну тисячу отримувачів;
d. Періодичність.

Т.7.Психологічні та естетичні основи реклами.

1.Скільки розрізняють рівнів дії реклами?
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5;
2.Вплив створюється за допомогою передавання відповідного обсягу інформаційних даних про товар – це…
a. Когнітивний рівень;
b. Сугестивний рівень;
c. Афективний рівень;
d. Конативний рівень.
3.Перетворення інформації на систему настанов, мотивів та принципів за допомогою таких інструментів, як часте повторювання доказів та форм сприятливих асоціацій – це…
a. Когнітивний рівень;
b. Сугестивний рівень;
c. Афективний рівень;
d. Конативний рівень.
4.Досягається за допомогою використання психологічних елементів свідомого і не свідомого характеру – це …
a. Когнітивний рівень;
b. Сугестивний рівень;
c. Афективний рівень;
d. Конативний рівень.
5.Який рівень впливу полягає у підштовхуванні потенційного покупця до дій?
a. Когнітивний рівень;
b. Сугестивний рівень;
c. Афективний рівень;
d. Конативний рівень.
6. Скільки груп мотивів виділяють:
a. 5;
b. 4;
c. 3;
d. 6.
7.До раціональних мотивів належить:
a. Мотив прибутковості;
b. Мотив відкриття;
c. Мотив гордощів;
d. Мотив захисту довкілля.
8.Емоційними мотивами вважають:
a. Мотив надійності;
b. Мотив свободи;
c. Мотив справедливості;
d. Мотив зручності.
9.До моральних мотивів належать:
a. Мотив відкриття;
b. Соціальні мотиви;
c. Мотив власної значущості;
d. Мотив здоров’я;
10.Мотив, який базується на намаганнях людей заощадити має назву…
a. Мотив додаткових переваг;
b. Мотив справедливості;
c. Мотив власної значущості;
d. Мотив прибутковості.
11.Мотив який базується на природному бажанні людини знайти визнання оточення має назву…
a. Мотив справедливості;
b. Мотив свободи;
c. Мотив власної значущості;
d. Мотив надійності.

12. Скільки виділяють основних функціональних стилів в рекламі?
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.
13.Під стилем розуміють …
a. Усний спосіб вираження думок;
b. Письмовий спосіб вираження думок;
c. Спосіб розташування малюнків в рекламі;
d. Відповіді а і b вірні.
14.Який настрій передає синій колір?
a. Спокійний;
b. Агресивний;
c. Тривожний;
d. Захоплюючий.
15.Який настрій передає зелений колір?
a. Спокійний;
b. Дуже спокійний;
c. Тривожний;
d. Агресивний.
16.Який настрій передає червоний колір?
a. Спокійний;
b. Захоплюючий;
c. Збуджуючий;
d. Тривожний.
17.Який настрій передає помаранчевий колір?
a. Спокійний;
b. Дуже спокійний;
c. Захоплюючий;
d. Агресивний.
18.Який настрій передає фіолетовий колір?
a. Збуджуючий;
b. Спокійний;
c. Агресивний;
d. Захоплюючий.
19.Кольори в рекламі здійснюють…
a. Символічний вплив;
b. Не прямий вплив;
c. Асоціативний вплив;
d. Відповіді а і с вірні.
20.Кльори в рекламі за теплотою поділяються на;
a. Теплі і холодні
b. Гарячі, нейтральні і холодні
c. Холодні і нейтральні
d. Теплі, холодні і нейтральні.

Т.8.Зв’язки з громадськістю як елемент маркетингових комунікацій

1.До основних напрямків практичної реалізації зв’язків з громадськістю належать:
a. Формування сприятливого іміджу фірми;
b. Посилення впливу на одержувача;
c. Розробка системи заходів у конфліктних та кризових ситуаціях;
d. Всі відповіді вірні.
2.Скільки виділяють основних напрямків практичної реалізації зв’язків з громадськістю?
a. 6;
b. 7;
c. 8;
d. 9.
3. До основних напрямків практичної реалізації зв’язків з громадськістю не належать:
a. Розробка прийомів і методів спрямованих на поліпшення взаєморозуміння між фірмою і аудиторією;
b. Публікації щорічних звітів про діяльність підприємства;
c. Реалізація заходів спрямованих на усунення бар’єрів, що перешкоджають поширенню інформації;
d. Створення яскравого індивідуального образу фірми.
4.До цілей зв’язків з громадськістю належить:
a. Досягнення згоди і взаємопорозуміння;
b. Продаж товару;
c. Вирішення задач маркетингової політики;
d. Відповіді b i c вірні.
5. До цілей системи маркетингових комунікацій належить:
a. Досягнення згоди і взаємопорозуміння;
b. Продаж товару;
c. Вирішення задач маркетингової політики;
d. Відповіді b i c вірні.
6.До основних етапів PR кампанії належать:
a. Оцінка сформованої ситуації;
b. Створення ілюзії вірогідності;
c. Збільшення обсягу збуту;
d. Всі відповіді вірні.
7.До основних етапів PR кампанії не належать:
a. Проведення запланованих заходів;
b. Визначення і вивчення цільової аудиторії;
c. Створення переваги;
d. Розробка бюджету кампанії.
8.Скільки виділяють основних етапів PR кампанії?
a. 6;
b. 7;
c. 8;
d. 9;
9.До основних рис PR, як виду маркетингових комунікацій належить:
a. Ще більша ніж у реклами невизначеність впливу;
b. Налагодження суспільної думки;
c. Мотивування праці;
d. Всі відповіді вірні.
10.До основних рис PR, як виду маркетингових комунікацій належить:
a. Розповідна форма викладу інформації;
b. Орієнтація на довгострокові перспективи;
c. Широке охоплення споживчої аудиторії;
d. Всі відповіді вірні.
11.Скільки виділяють основних засобів і прийомів PR?
a. 5;
b. 6;
c. 7;
d. 8;
12.До засобів і прийомів PR належить?
a. Зв’язок з засобами масової інформації;
b. Створення ілюзії вірогідності;
c. Позиціонування;
d. Знайомство споживача з товаром новинкою.
13.До інших засобів PR належать:
a. Висування своїх представників в органи державного управління;
b. Фотовиставки;
c. Розміщення власної веб сторінки;
d. Всі відповіді вірні.
14.До PR діяльністі спрямованої на органи державного управління відносять:
a. Спонсорство;
b. Публічні виступи;
c. Залучення перших осіб держави до участі в торжествах, що проводить підприємство;
d. Організація прес-конференцій.
15. PR за допомогою друкованої продукції включаї:
a. Публікації щорічних звітів про діяльність підприємства;
b. Видання фірмових пропагандистських проспектів;
c. Видання фірмового журналу;
d. Всі відповіді вірні.
16. До організації фірмових заходів подійного характеру відносять:
a. День відкритих дверей;
b. Залучення перших осіб держави до участі в торжествах, що проводить підприємство;
c. Організація прес-конференцій;
d. Вірної відповіді немає.
17.Спонсорство це –
a. Система взаємовигідних договірних відносин між спонсором і субсидійованою стороною;
b. Система взаємовигідних договірних відносин загальною метою яких є досягнення маркетингових цілей спонсора;
c. Система взаємовигідних договірних відносин між спонсором і субсидійованою стороною загальною метою яких є досягнення маркетингових цілей спонсора.
d. Вірної відповіді немає.
18.В скількох напрямах здійснюється спонсорство в залежності від типу цільової аудиторії:
a. 2;
b. 3;
c. 5;
d. 9;
19.До задач спонсорства орієнтованих на споживача відносять:
a. Нагадування про фірму;
b. Залучення до співпраці з фірмою;
c. Демонстрація фінансової міцності;
d. Всі відповіді вірні.
20.До задач спонсорства орієнтованих на персонал відносять:
a. Нагадування про фірму;
b. Залучення до співпраці з фірмою;
c. Демонстрація фінансової міцності;
d. Всі відповіді вірні

Т.9.Роль виставок(ярмарків) у комунікаційній політиці підприємства.

1.Витрати на участь у торгових виставках і ярмарках у США становлять…
a. 15%;
b. 16%;
c. 17%;
d. 18%.
2.До завдань виставок належить:
a. Методичне дослідження ринку;
b. Своєчасне забезпечення інформацією;
c. Розвиток прямих особистих контактів;
d. Всі відповіді вірні.
3.До завдань виставок належить:
a. Збільшення обсягу збуту в підрозділах підприємства;
b. Знизити тимчасові коливання збуту;
c. Системний аналіз умов конкуренції;
d. Досягнення згоди і взаєморозуміння.
4. До завдань виставок належить:
a. Збільшення обсягу збуту в підрозділах підприємства;
b. Вивчення стану ринків;
c. Знизити тимчасові коливання збуту;
d. Системний аналіз умов конкуренції.
5. До завдань виставок належить:
a. Активний розвиток маркетингу;
b. Збільшення обсягу збуту в підрозділах підприємства;
c. Знизити тимчасові коливання збуту;
d. Системний аналіз умов конкуренції.
6.Сучасні виставки та ярмарки – це…
a. Середовище для обміну інформацією;
b. Середовище для укладання торгових угод;
c. Засіб презентації товарів для безпосереднього продажу;
d. Відповіді а і b вірні.
7.Спільними для виставок і ярмарків рисами є те, що:
a. Обмежена тривалість;
b. Вхід вільний;
c. Метою заходу є укладання угод за зразками;
d. Продаж тільки проміжним структурам.
8. Спільними для виставок і ярмарків рисами є те, що:
a. Вхід вільний;
b. Вони діють періодично;
c. Метою заходу є укладання угод за зразками;
d. Продаж тільки проміжним структурам.
9.Відмінними для виставок і ярмарків рисами є те, що:
a. Пропонування відбиває об’єктивну картину стану певних галузей економіки;
b. Організовують фізичні особи;
c. Організовують юридичні особи;
d. Мають обмежену тривалість
10.Відмінними для виставок і ярмарків рисами є те, що:
a. Організовують фізичні особи;
b. Організовують юридичні особи;
c. Метою заходу є укладання угод за зразками;
d. Мають обмежену тривалість
11.За частотою проведення виставки поділяються на:
a. Щомісячні, сезонні, періодичні;
b. Періодичні, сезонні;
c. Щорічні, періодичні;
d. Періодичні, щорічні, сезонні.
12.Скільки етапів реалізація участі в ярмарку?
a. 5;
b. 4;
c. 3;
d. 2.
13.Скільки існує «заповідей» учасника виставки?
a. 5;
b. 7;
c. 8;
d. 10.
14.Дотримуючись «першої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Вибрати найліпшу виставку;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці;
d. Продумати порядок презентації.
15. Дотримуючись «другої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Вибрати найліпшу виставку;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці;
d. Продумати порядок презентації.
16. Дотримуючись «третьої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Вибрати найліпшу виставку;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці;
d. Продумати порядок презентації.
17. Дотримуючись «четвертої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Вибрати найліпшу виставку;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці;
d. Правильно вибрати експонати.
18. Дотримуючись «п’ятої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Установити сприятливий рівень цін;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці;
d. Правильно вибрати експонати.
19. Дотримуючись «дев’ятої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Установити сприятливий рівень цін;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Регулярно контролювати ефективність окремих заходів;
d. Узгодити якісний рівень усіх запланованих заходів.

20.Дотримуючись «восьмої заповіді» учасника виставки ви маєте…
a. Продумати порядок після виставкової діяльності підприємства;
b. Точно спланувати організаційні процедури;
c. Регулярно контролювати ефективність окремих заходів;
d. Узгодити якісний рівень усіх запланованих заходів.

Т.10.Планування використання засобів комунікації

1.Резюме включає:
a. Цілі та завдання МК – політики на підприємстві;
b. Цілі та завдання МК – політики підприємства;
c. Показники збуту за підсумками аналізу діяльності підприємства за минулі періоди;
d. Моделі здійснення МК – політики підприємства.
2.До оцінки ринкового стану підприємства та його продукції належить:
a. Поточний етап життєвого циклу товару;
b. Стратегія і тактика МК фірми;
c. Складові КМК;
d. Календарний період, необхідний для досягнення поставлених цілей.
3.До цілей та завдань маркетингової політики комунікацій на підприємстві належить:
a. Цілі та завдання МК – політики підприємства;
b. Поточний етап життєвого циклу товару;
c. Кошторис витрат на здійснення МК – кампанії;
d. Цілі та завдання МК – політики на підприємстві;
4.До маркетингової комунікативної стратегії належить:
a. Характеристика основної та другорядної аудиторії;
b. Стратегія і тактика МК фірми;
c. Календарний період, необхідний для досягнення поставлених цілей.
d. Позиціонування у заданому сегменті ринку.
5.До тактики комплексу маркетингових комунікацій належить:
a. Елементи змісту;
b. Вибір традиційних носіїв МК;
c. Представницькі витрати;
d. Характеристика основної та другорядної аудиторії.
6.До маркетингових комунікаційних звернень, що пропонуються відносять:
a. Елементи змісту;
b. Художні елементи та художнє оформлення;
c. Технічні аспекти;
d. Всі відповіді вірні.
7.До бюджету кампанії маркетингових комунікацій відносять:
a. Витрати на впровадження КМК;
b. Витрати на здійснення суспільних зв’язків;
c. Графік витрат коштів на період МК – політики;
d. Всі відповіді вірні.
8.До аналізу ефективності комплексу маркетингових комунікацій належить:
a. Цінність обраних носіїв МК;
b. Визначення комунікативної ефективності КМК;
c. Плани – графіки подання МК;
d. Характеристика основної та другорядної аудиторії.
9.На споживчому ринку України витрати на рекламу коливаються в межах…
a. 10 – 15%
b. 30 – 45%
c. 65 – 70%
d. 70 – 80%
10.На споживчому ринку України витрати на стимулювання збуту коливаються в межах…
a. 5 – 10%
b. 20 – 25%
c. 30 – 40%
d. 35 – 45%
11.На споживчому ринку України витрати на персональний продаж і директ – маркетинг коливаються в межах…
a. 1 – 3%
b. 2 – 5%
c. 3 – 7%
d. 4 – 9%
12.На споживчому ринку України витрати на суспільні зв’язки коливаються в межах…
a. 5 – 10%
b. 7 – 15%
c. 9 – 20%
d. 10 – 15%
13. На виробничому ринку України витрати на рекламу коливаються в межах…
a. 35 – 40%
b. 45 – 50%
c. 50 – 55%
d. 60 – 70%
14. На виробничому ринку України витрати на стимулювання збуту коливаються в межах…
a. 10 – 15%
b. 9 – 14%
c. 5 – 10%
d. 1 – 5%
15.На виробничому ринку України витрати на персональний продаж і директ – маркетинг коливаються в межах…
a. 20 – 25%
b. 25 – 30%
c. 30 – 40%
d. 45 – 50%
16.На виробничому ринку України витрати на суспільні зв’язки коливаються в межах…
a. 15 – 20%
b. 20 – 35%
c. 25 – 30%
d. 35 – 40%
17.На посередницькому ринку України витрати на рекламу коливаються в межах…
a. 45 – 50%
b. 50 – 55%
c. 60 – 70%
d. 70 – 75%
18.На посередницькому ринку України витрати на стимулювання збуту коливаються в межах…
a. 15 – 18%
b. 18 – 23%
c. 23 – 28%
d. 28 – 33%
19.На посередницькому ринку України витрати на персональний продаж і директ – маркетинг коливаються в межах…
a. 15 – 20%
b. 20 – 25%
c. 25 – 30%
d. 30 – 35%
20.На посередницькому ринку України витрати на суспільні зв’язки коливаються в межах…
a. 1 – 7%
b. 2 – 8%
c. 3 – 9%
d. 3 – 10%

Т.11. Організація та контроль комунікаційної діяльності підприємства

1.Скільки типових організаційних структур маркетингу діють на теренах України?
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.
2.Скільки основних прав у підрозділу з маркетингової політики комунікацій?
a. 5;
b. 6;
c. 7

Повна інформація про роботу

тести "Тести з курсу "Маркетингові комунікації" (з відповідями)" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.02.2011 в 16:48. Автором даного матеріалу є Анатолій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3741 та скачано 126 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анатолій...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...