Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Інформаційні системи в менеджментіУривки

Дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті» призначена для підготовки бакалаврів, що навчаються за спе¬ціальністю «Менеджмент організацій».
Мета вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних і практич¬них знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання для управління економікою, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів по¬будови інформаційних систем у менеджменті; ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями та їх використанням в інформаційних системах менеджменту.
У результаті вивчення дисципліни студенти набувають необ¬хідних знань і навичок із застосування інформаційних систем для автоматизації оброблення інформації у сфері менеджменту.
Завдання вивчення дисципліни — навчитися: проводити дослі¬дження в менеджменті на предмет виявлення передумов упрова¬дження обчислювальної техніки та вибору інформаційних техно¬логій; розробляти постановки та алгоритми автоматизованого розв'язання задач менеджменту; аналізувати різні інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології на відповідність специфіці конкретного економічного об'єкта; впроваджувати нові чи модернізувати існуючі інформаційні сис¬теми, програмні продукти, інформаційні засоби та технології; розробляти компоненти інформаційних систем, програмних про¬дуктів, інформаційних засобів і технологій, використовувати іс¬нуючі інформаційні системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності.
Предметом дисципліни є операції оброблення економічної ін¬формації в економіко-організаційних системах і системах вироб¬ничого менеджменту, а також технології та інструментальні за¬соби їх реалізації.
Дисципліна є однією зі складових програми підготовки бака¬лаврів з менеджменту організацій, її вивчення спирається на знання з таких базових дисциплін, як «Менеджмент», «Інформа¬тика та комп'ютерна техніка» та ін.

Повна інформація про роботу

методичка "Інформаційні системи в менеджменті" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2010 в 21:30. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1257 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали