Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Удосконалення технології виробництва і переробки молокаЗміст

Вступ 3
1. Стан проблеми (огляд літератури) 5
1.1. Методи створення і продуктивні якості української чорно-рябої молочної породи 5
1.2. Генеалогічна структура нової породи 11
1.3. Селекційні центри української чорно-рябої молочної породи 22
1.4. Заключення з огляду літератури 22
2. Матеріал, методика і аналіз 24
2.1.Вихідні дані для виконання роботи 24
2.2. Методика розрахунків 25
2.3. Характеристика галузі тваринництва 27
2.3.1. Історія створення стада ОСП «Новоселівське» 27
2.3.2. Господарсько-корисні ознаки корів та їх популяційно-генетичні параметри 27
2.3.3. Екстер'єрно-конституціональні особливості корів 31
2.3.4. Характеристика плідників та генеалогічна структура маточного стада 35
2.3.5. Технологія годівлі, утримання, відтворення і виробництва молока 37
2.3.6. Експлуатація тварин 44
2.3.7. Продукція. Реалізація і переробка 44
2.3.8. Заходи з охорони праці 45
2.3.9. Заходи з охорони природи 49
3. Проектна частина 52
3.1. Завдання на проектування 52
3.1.1. Розрахунок поголів’я 53
3.1.2. Розрахунок потреби кормів 54
3.1.3. Розрахунок цеху переробки молока 57
3.2. Економічна оцінка результатів досліджень 60
Висновки та пропозиції виробництву 62
Список використаної літератури 64

Вступ

Україна — аграрна держава, яка володіє значним природним потенціалом. Успішне вирішення завдань ефективного розвитку аграрного сектора держави не лише сприятиме розв'язанню національних проблем, а й матиме міжнародне значення. Тваринницька галузь є визначальною складовою розв'язання питань аграрного сектора.
За останні роки внаслідок переорієнтації соціально-економічних структур та порушення паритету цін на промислову і сільськогосподарську продукцію агропромисловий комплекс України зазнав певних втрат, а виробництво продукції тваринництва в цілому зменшилося в 2,0-2,5 рази.
Зазнав відчутних втрат вітчизняний генофонд сільськогосподарських тварин.
Генофонд порід свійських тварин — це національне надбання. Порода — продукт людської праці. Створюється порода протягом довгого часу, й минають десятиліття задля процесу її консолідації.
Генетичний потенціал вітчизняних порід досить високий. При забезпеченні тварин високим рівнем годівлі й утримання, їх продуктивність може збільшитися в 1,5-2,0 рази. У наших господарствах широко використовуються також зарубіжні породи.
Вирощування тварин та виробництво продукції тваринництва здійснюється за відповідними технологіями. Ефективність виробництва залежить як від самої технології, так і від використовуваної породи. Сьогодні розробляються програми породних технологій. 3 метою створення ефективних породних технологій важливим є інформація про породи, які широко використовуються в тих чи інших регіонах країни.
Молочне і м'ясне скотарство серед галузей тваринництва посідає провідне місце. Це зумовлюється не тільки кількістю худоби в господарствах України, а й високою питомою вагою молока та яловичини у структурі тваринницької продукції. Велика рогата худоба характеризується різнобічною продуктивністю. У структурі продукції галузі скотарства 99% становить молоко та близько 50% — м'ясо.
У 1996 р. наказом Мінсільгосппроду України затверджена нова українська чорно-ряба молочна порода. У породі об’єднані кращі селекційні ознаки голштинської породи (високий надій молока) і місцевої чорно-рябої породи (високий жир у молоці і плідність, добра пристосованість до місцевих умов утримання).
Подальше вдосконалення чорно-рябої породи має відбутися в Україні в напрямку підвищення жирномолочності (стандарт породи зараз 3,6%), зниження концентрації і стійкості до різних захворювань і стресів, поліпшення м’ясних якостей.
Мета роботи - провести оцінку технології виробництва і переробки молока та визначити шляхи її удосконалення.
Для вирішення поставленої мети поставлені завдання:
- оцінити основні селекційні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи;
- вивчити екстер'єрно-конституціональні особливості корів нової породи;
- надати характеристику технології годівлі, утримання тварин та виробництва молока;
- розробити проект удосконалення технології виробництва і переробки молока;
- провести економічну оцінку результатів досліджень.

Висновки та пропозиції виробництву

Висновки
1. Популяція корів південного внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи створено шляхом складного відтворювального схрещування червоної степової, англерської, червоної датської порід та плідників голштинської породи чорно-рябої масть
2. Сучасне поголів'я корів характеризується високим рівнем продуктивності. Середній надій молока в 2008 році становив 4584 кг, в тому числі по першій лактації - 3712,7 кг, по другій - 4186,2 кг, по третій - 4877,2 кг. Вміст жиру в молоці по лактаціям коливається в межах 3,74-3,76%.
3. Корови міцної конституції, мають добре виражений молочний тип тілобудови. Жива маса корів наближається до вимог цільового стандарту південного внутрішньо породного типу.
4. Співвідносна кореляція між надоєм і вістом жиру в молоці від'ємна, дуже низька (r = 0,01), але незважаючи на це селекцію необхідно проводити за обома ознаками окремо.
Кореляція між надоєм молока - молочним жиром, живою масою позитивна, середнього зв'язку.
5. Поголів’я великої рогатої худоби повністю забезпечено кормами власного виробництва та придбаними згідно раціонів годівлі.
6. При технології утримання корів застосовується прив’язний спосіб взимку та пасовищний влітку.
7. Доїння корів відбувається безпосередньо в стійлах з використанням лінійної доїльної установки.
8. Технологія первинної переробки молока передбачає його фільтрацію, охолодження, сепарування.

Пропозиції
1.Відбір і підбір корів проводити з урахуванням вимог стандарту за основними ознаками продуктивності.
2. Проводити спрямоване вирощування ремонтних телиць від корів селекційного ядра.

Список використаної літератури

1. Бащенко М.1., Дубін А.М. Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за екстер'єрним типом. — Біла Церква, 2003. — 35с.
2. Белкина Н.Н., Пухова Л.А., Бондаренко Е.А. Роль маточных семейств в совершенствовании стада крупного рогатого скота. // - В. кн.: Повышение молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота. - Персиановка, 1984.- С. 14-18.
3. Богданов Г.А., Виничук Т.Д., Трофименко А.Л. Методы формирования голштинской породы молочного скота. - К.: Нива, 1985. — 81с.
4. Буркат В.П. Використання голштинів у полшшенні молочної худоби. - К.: Нива, 1998.-168с.
5. Буркат В.П., Сфименко М.Я., Бащенко М.І. та ін. Програма селекції української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби на 2003-2012 роки. - К.: Концерн Селекція я. - 2003. – 83с .
6. Віннічук Д.Т., Пабат В.О. Обґрунтування системи селекції в товарних стадах голштинізованої молочної худоби. - К.: Нива, 1996. - 28с.
7. Гончаренко І.В. Спадковють родин у генетичній структурі голштинської породи. - К.: Аграрна наука, 2005. - 68с.
8. Єфименко М.Я. Чорно-ряба порода. Метода створення та перспективи селекції // Теоретичні й практичні аспекти породоутворювального процесу у молочному та м'ясному скотарстві. Матеріали доповідей науково-виробничої конференції. - К.: Асоціація «Україна», 1995. - С. 54-57
9. Зеленський К.М., Щукіна В.О. та ін. Створення високопродуктивного стада чорно-рябої худоби молочного типу. - К.: Асоціація «Україна», 1995. - С.51-53
10. Зубець М.В., Буркат В.П. Основні концептуальні засади новітньої вітчизняної теорії породоутворення. // Розведення і генетика тварин: Міжвід. Тем. Наук. Зб. - К.; Науковий світ, 2002. - №36. - С. 3-10
11. Зубець М.В., Сірацький Й.З., Данілків Я.Н.. Формування молочного стада з програмованою молочною продуктивністю. - К.: Урожай, 1994. - 221с.
12. Иванова Н.В., Россоха В.И. Новое в породоборазовании // Новое в
породообразовательном процессе. Сб. науч. трудов. —К.; - 1993. — С.33-34
13. Козир В., Гєккієв А., Мовчан Т. Структуризація української молочної чорно-рябої породи у Придніпровському регіоні.// Тваринництво України. -2003, №5.- С. 16-18
14. Кононенко В.К., Ібатуллін І.І., Патров В.С. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві. - К.; - 2003. – 133 с.
15. Лісовий Ф., Слєсарєв О., Вергун П. Шляхи збереження високоцінного вітчизняного генофонду племінного тваринництва. - 2000, №5-6. - С. 2-3
16. Літовченко Т., Тимченко О. Продуктивність голштинських корів вітчизняної і зарубіжної селекції. // Тваринництво України. — 2004, №7. - С. 11-12.
17. Павлова В.А., Степанова А.В. Голштино-фризская порода крупного рогатого скота и перспективы развития. // Сельское хозяйство за рубежом. -1987, №1.- С. 43-49
18. Півінська Г.І. Державна книга племінних тварин великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи. - Т.1. - Кит, 2004. - 409с.
19. Прохоренко П.Н., Логинов Ж.Г. Голштино-фризская порода скота. - Л.: Агропромиздат, 1985. – 238 с.
20. Сакун М.М. Охорона праці в тваринництві. Навчальний посібник. Частина I. - Одеса, 2002.- 81с.
21. Сакун М.М. Охорона праці в тваринництві Навчальний посібник. Частина И.- Одеса, 2002.- 67с.
22. Уфимцева Н.С. Работа с семействами в стаде крупного рогатого скота завода «Тулинское» // Разведение с.-х. животных в Западной сибири. - Новосибирск, 1986.- С. 15-16
23. Хомут И.С., Гицелар Л.Е. Перспективный план селекционно-племенной работы со стадом крупного рогатого скота юного типа украинской черно-пестрой молочной породы в племзаводе Ассоциации сельскохозяйственных производителей «Прогресс» Измаильского района Одесской области на период 2003-2007 года. - Одеса, 2003. – 88 с.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Удосконалення технології виробництва і переробки молока" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 22:40. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3275 та скачано 104 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали