Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Інформаційні системи і технології

Інформаційні технології в облікуЗміст

1. Яку роль відіграють “індекси” у базах даних?
2. Яку можливість надає користувачеві Excel введення до таблиці нумерації елементів?
3. Як можна у Excel дати ім’я створеному списку?
4. Як можна, використовуючи вікно “форми даних” Excel, відібрати зі списку всі записи, де прізвища починаються з літери “М”
5. Як можна забезпечити у Excel можливість повертатися після багатьох різних дій сортування до початкового порядку записів у списку
6. Як можна у Excel роздрукувати тільки ту частину записів списку, яка задовольняє певним обмеженням?
7. Наведіть приклад критерію з обчислювальними елементарними умовами
8. Які можливості обробки відібраних за допомогою автофільтра даних надає користувачеві Excel
9. Наведіть приклад формули Excel, що використовує бібліотечні функції роботи зі списками для обчислення суми значень поля списку з урахуванням певних критеріїв (обмежень)
10. Що означає повідомлення про циклічні посилання у формулі Excel
11. Наведіть приклад використання можливостей групування даних списку з підбиттям проміжних підсумків засобами Excel
12. Наведіть приклад використання можливостей сценаріїв” Excel та створення підсумкового звіту
13. Які додаткові можливості обробки даних пропонує “пакет аналізу” Excel
14. Продемонструйте на конкретному прикладі задачі обліку організацію інформації у вигляді кількох зв’язаних таблиць бази даних
15. Як створюється первинний ключ таблиці даних системи Access?
16. Як відбувається вилучення даних з таблиць системи Access?
17. У чому полягає процес створення Запиту за допомогою Конструктора запитів Access?
18. Як можна внести зміни до існуючого Запиту у системі Access?
19. Як згрупувати дані та підбити підсумки у звітах Access?
20. Які можливості створення діаграм пропонує Access?
21. Які основні механізми “експорту” та “імпорту” даних забезпечує система Access?
22. Як скористатися можливостями перенесення підсумкової інформації у вигляді тексту із середовища “1С: Бухгалтерія” до табличного процесора Excel?
23. Що таке параметри “субконто”, як вони визначаються та використовуються у середовищі “1С: Бухгалтерія”?
24. Які можливості настроювання існуючих типових операцій пропонує система “1С: Бухгалтерія”?
25. Як визначається період часу, за який підбиваються підсумки, у середовищі “1С: Бухгалтерія”?
26. Які основні можливості для пошуку потрібної інформації у журналі операцій забезпечує програма “1С: Бухгалтерія”?
27. Як можна у середовищі Excel отримати інформацію деякого звіту програми “1С: Бухгалтерія”?
28. Які можливості для обліку заробітної плати надає користувачеві система “1С: Зарплата та кадри”?
29. Які основні можливості надає режим запуску “Конфігуратор” системи “1С: підприємство”?
30. Які принципово різні шляхи додавання рахунків до плану рахунків підтримує система “1С: Підприємство”? Чим відрізняються можливості використання таких рахунків?

Список використаної літератури

1. Байдаков Б. Л., Нуралиев С. Г. 1C: Бухгалтерия для Windows. Методики использования. - М.: Фирма "1C".
2. Гебхардт P. Excel 97: Справочник. - М.: Бином, 1998.
3. Дійсний самовчитель роботи на ПК // під ред. В.В.Мельніченко - Київ "ВІК", Спб. "КОРОНА принт", 2003
4. Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю,А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи і тех-нології: Навч. посібник – К.: МАУП, 2004.
5. Коупстейк С. Access 97 шаг за шагом. - М.: Бином, 1998.
6. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / В. Ф. Ситник, Н. В. Писаревська, Н. В. Єрьоміна та ін. - К.: КНЕУ, 1997.
7. Рогач I. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні систе¬ми у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. - К.: КНЕУФ 1999.
8. 1C: Предприятие. Версия 7.7. Бухгалтерский учет: Руководство пользователя. - М.: Фирма "1C".
9. Чистов Д. В. Основы бухгалтерского учета в системе Windows: Учебный практикум по ве-дению бухучета в 1C: Бухгалте¬рии 6.0. - М.: Фирма "1C".
10. Єфімова О.В., В.В.Морозов, Шафрін Ю.А. “Курс комп'ютерної технології” - М.: АБФ, 1998.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Інформаційні технології в обліку" з предмету "Інформаційні системи і технології". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 12:10. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2081 та скачано 90 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали