Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Освіта

Значення міжпредметних зв’язків на уроках світової літературиЗміст

Вступ 3
1. Визначення та мета міжпредметних зв’язків на уроках 4
2. Типи завдань на міжпредметному рівні 6
3. Значення міжпредметних зв’язків на уроках світової літератури 9
Висновок 11
Список літератури 13

Вступ

Проблема раціонального впровадження міжпредметних зв’язків у навчально-виховний процес розроблялася Я. Коменським, Й. Песталоцці, Дж. Локком, А. Дистервеґом, К. Ушинським та ін. У ХХ столітті значний внесок у розвиток її теорії зробили психологи Б. Ананьєв, Є. Кабанова-Меллер, Ю. Самарін, педагоги Ю. Бабанський, І. Звєрєв, І. Лернер, В. Максимова, В. Онищук, М. Скаткін. У їхніх працях обґрунтовано погляд на міжпредметні зв’язки як умову систематизації навчального процесу .
До питань, пов’язаних з порушеною проблемою, зверталися такі відомі методисти ХІХ століття, як Ф. Буслаєв, О. Галахов, В. Стоюнін, В. Водовозов, В. Острогорський. Завдяки їхній діяльності було обґрунтовано необхідність висвітлення міжлітературних зв’язків і розпочато розробку методичних принципів і прийомів їх вивчення.
Проблема міжпредметних зв’язків в останні десятиліття приковує до себе все більшу увагу вчених-педагогів і практичних працівників шкіл, що обумовлено швидкими темпами науково-технічного прогресу, який неминуче приводить до підвищення наукового рівня змісту навчання і збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню підростаючим поколіннями в період шкільного навчання.
Філософською передумовою постановки проблеми міжпредметних зв’язків є положення про необхідність розкриття взаємозв’язку явищ природи, суспільства, мислення, що відображаються наукою.
Взаємне проникнення наук відображає об’єктивну діалектику природи, воно свідчить про те, що природа у своїй основі єдина і нероздільна.
Для успішної реалізації міжпредметних зв’язків вчителю необхідно знати загальні теоретичні основи міжпредметних зв’язків, шляхи, способи і засоби успішної їх реалізації. Перш за все, потрібно знати, що таке міжпредметні зв’язки, які їхні дидактичні функції.

Висновок

Отже, міжпредметні зв’язки тлумачаться як «дидактичний засіб, який передбачає комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати зв’язки між предметами для поглибленого, всебічного розгляду найважливіших понять, явищ; міжпредметні зв’язки є результатом узагальнюючих дій».
Міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід до виховання й навчання, який дає можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так і взаємозв’язки між навчальними предметами. На будь-якому етапі навчання міжпредметні зв’язки виконують виховну, розвиваючу й детермінуючу функцію, оскільки підвищують продуктивність перебігу психічних процесів.
На закінчення хочеться відзначити, що введення в навчальний процес як міжпредметних уроків, так і міжпредметних завдань або контрольних робіт дозволяє здійснити діалог культур, що сприяє збереженню традицій і наступності поколінь. Крім того, учень і вчитель при такій діяльності перебувають у постійній взаємодії і виступають як особистості: вивчення матеріалу через спільні методи і прийоми організації урочного і позаурочного простору в системі робить їх співучасниками загального історико-культурного процесу.
Таким чином, використання міжпредметних зв’язків на уроках світової літератури дозволяє:
• підвищити мотивацію учнів до вивчення предмету;
• краще засвоїти матеріал, підвищити якість знань;
• активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках;
• полегшити розуміння учнями явищ і процесів, що вивчаються;
• аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань;
• здійснювати цілісне наукове сприйняття навколишнього світу;
• якнайповніше реалізувати освітні можливості кожного учня.

Список літератури

1. Балагурова М. И. Интегрированные уроки как способ формирования целостного восприятия мира // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 2003/2004 учебный год. Сайт ИД «Первое сентября».
2. Гречушкіна Г. Статус міжпредметних зв’язків у системі сучасної освіти. / Г. Гречушкіна // Зарубіжна література (Шкільний світ). - 2009. - N 21/24. - С. 16-17.
3. Зверев И. Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. М., 1981.
4. Маранцман В. Г. Интерпретация художественного произведения как технология общения с искусством // Литература в школе. – 1998. – № 8.
5. Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества / Отв. ред. акад. В.В. Давыдов. М.: Наука, 1990.
6. Михайлова О. С. Интеграция как методическое явление // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 2004/2005 учебный год. Сайт ИД «Первое сентября».
7. Свирина Н. М. Культурный контекст на уроках литературы: Кн. для учителя. СПб.: Фирма «Глагол», 1999.

Повна інформація про роботу

реферат "Значення міжпредметних зв’язків на уроках світової літератури" з предмету "Освіта". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.03.2011 в 16:57. Автором даного матеріалу є Тетяна (tanichkag@rambler.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 3721 та скачано 187 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Тетяна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали