Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Моральне виховання в процесі навчальної діяльності школярівЗміст

Розділ І І Педагогічні основи морального виховання підлітків 5
1.1 Загальна характеристика особливостей підліткового віку 5
1.2 Розвиток особистості в підлітковому віці 12
1.3 Взаємозв'язок розумового розвитку і морального виховання підлітків у процесі навчальної діяльності 22
Розділ ІІ. Методика морального виховання
підлітків у процесі навчальної діяльності 30
2.1 Закономірності й умови морального виховання підлітків 30
2.2 Методи і форми морального виховання дітей підліткового віку 38

Висновки 47
Перелік використаної літератури 49
Додаток 51

Вступ

Об’єктом дослідження є умови морального виховання підлітків.
Предметом дослідження є моральне виховання учнів.
Завданням дослідження: з’ясувати та відокремити закономірності й умови морального виховання підлітків.
- Дослідно – експериментальна робота методів й форм морального виховання дітей.
Методи дослідження:
- опрацювання інформації, методичних джерел з теорії та методики трудового виховання та позакласної роботи;
- узагальнення досвіду роботи по використанню різних методів під час уроків.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
В першому розділі розглянуто моральне виховання, що являє собою одну зі складових процесу виховання взагалі. Також розглянуто загальну характеристику особистостей підліткового віку, розвиток особистості в підлітковому віці та взаємозв’язок розумового розвитку і морального виховання підлітків в процесі навчальної діяльності.
В другому розділі розглянута методика морального виховання підлітків у процесі навчальної діяльності, закономірності й умови морального виховання підлітків, методи й форми виховання дітей підліткового віку.
Також в роботі присутні додатки: таблиця «Рівні морального розвитку за Л. Кольбергом ».
Для виконання роботи було використано багато літератури. Із використаної хотілось би виділити такі: А.С. Макаренко «твори в 7 томів», В.І. Лозова, Г.В. Троцко «Теоретичні основи виховання і навчання».
Усе вищезазначене свідчить про те, що тема нашої курсової роботи є актуальною для сучасної практики виховної роботи в школі, і, крім того, найбільш точно відображає умови здійснення морального виховання, оскільки акцентує увагу потенційних вихователів на виховному потенціалі навчальної діяльності підлітків.
Трудности с выбором мясорубки? Действительно, купить мясорубку - не проблема, а вот подобрать релевантную и надежную вещь - дело не из простых. Выбирая такую технику, в первую очередь обратите внимание на ее мощность. Чем она больше - тем лучше. Высокая мощность - залог высокой производительности мясорубки. Остальные советы Вы найдете на foxmart.ua

ВИСНОВКИ

Процес формування у дітей і молоді моральних установок представляє для науки надзвичайний інтерес та являє собою послідовний когнітивний процес, що стимулюється взаємовідносинами з навколишнім світом.
Найважливішим завданням морального виховання є вироблення у підростаючого покоління твердих переконань, естетичних почуттів і заснованої на них моральної поведінки. Вирішувати це завдання можливо тільки спираючись на знання психологічних закономірностей активного і цілеспрямованого формування особистості, закономірностей її морального розвитку, а також на добре знання індивідуальних особливостей дитини.
Особистість являє собою єдине ціле, де кожна якість нерозривно пов'язана з іншими, і тому кожна риса особистості набуває свого значення у залежності від її співвідношення з іншими рисами. Тому й говорять, що людину не можна виховувати вроздріб, виховують завжди особистість у цілому.
Необхідною умовою моральної поведінки є знання школярем певних правил і норм. Але це знання не забезпечує саме по собі відповідного рівня моральної поведінки. Більш того, засвоєння знань без відповідної практики призводить до виникнення так називаного "морального формалізму" (Л.І. Божович), що виражається в розриві між моральними знаннями і моральною поведінкою. Тому основним у формуванні особистості школяра повинна бути правильна організація його життя і діяльності, досвід позитивної моральної, соціальної, суспільної поведінки, який дитина здобуває під керівництвом вихователів. Це повинно відбуватися в єдності з формуванням в учнів системи знань – природних, моральних і політичних. Тільки при такій умові у школярів формується світогляд як основне вираження особистості й основний стимул її поведінки.
Одним із найважливіших етапів морального розвитку є ознайомлення дитини з моральними підвалинами суспільства, вироблення у неї поважного ставлення до сформованої системи духовних цінностей і правил соціального гуртожитку. Потім ці цінності і правила повинні бути інтерналізовані, тобто сприйняті. Такий процес призводить до якісної перебудови особистості та вироблення у неї почуття "морального реалізму", у результаті чого вона починає слідувати засвоєним правилам.
Таким чином, процес засвоєння моральних цінностей і правил суспільної поведінки проходить через стадії ідентифікації і моделювання. Спочатку діти спостерігають допустиме, з точки зору суспільної моралі. Потім, будучи чудовими імітаторами, вони намагаються поступати так само.. Крок за кроком діти стають соціально адаптованими особистостями і поводяться належним чином навіть при відсутності зовнішніх стимулів; згода сама по собі стає кращою нагородою.
Отже, теорія соціального навчання наголошує на придбанні власної системи цінностей через процеси ідентифікації, інтерналізації та підкріплення (різноманітних засобів суспільного впливу, що сприяють засвоєнню певних цінностей).

Повна інформація про роботу

курсова робота "Моральне виховання в процесі навчальної діяльності школярів" з предмету "Педагогіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.02.2013 в 19:26. Автором даного матеріалу є Мар*яна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2429 та скачано 5 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Мар*яна...

відмінна курсова на 51 сторінку, 1 додаток


Подібні матеріали