Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Прогнозування банкрутства та санації підприємстваЗМІСТ

Вступ
Розділ І. Теоретико – методичні основи санації підприємства.
1.1. Фінансові джерела санації підприємства.
1.2. Методичні основи санаційного аудиту.
Розділ 2. Практична частина.
2.1. Прогнозування банкрутства на підприємстві “Шеврон”.
2.2. Реструктуризація підприємства як елемент антикризового управління.
Висновки
Література

Висновки (уривки)

Фінансове оздоровлення підприємств можливе завдяки аналізу причин виникнення банкрутства. Причини банкрутств численні та різні. Найбільше впливає на господарсько-фінансову діяльність підприємства кризовий стан української економіки. До основних факторів, що впливають на фінансово-господарську діяльність підприємств і загрозу банкрутства, слід віднести також політичну нестабільність суспільства. Також до зовнішніх факторів відносять демографічний фактор, розвиток науки та техніки, розвиток культури, міжнародну конкуренцію та банкрутство боржників.
Типовими наслідками впливу вищенаведених причин та факторів на фінансово-господарський стан підприємства є:
- втрата клієнтів та покупців готової продукції, зменшення кількості замовлень та контрактів з продажу продукції, неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей, підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці, збільшення розміру неліквідних оборотних засобів та наявність понаднормових запасів, суттєве зменшення обсягів реалізації і як наслідок, недоодержання виручки від реалізації продукції.
За своєю суттю інституція банкрутств є одним із способів відбору суб’єктів господарювання. Із кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишається від 20 до 30.
Банкрутство можна розглядати в якості інструменту виводу суб’єктів підприємницької діяльності із кризової фінансово-господарської ситуації, оскільки в основі самої процедури банкрутства лежать конкретні юридичні та економічні дії.

Не получается самостоятельно подключить WiFi роутер? Настройка роутера услуги «Домашний Интернет» от Киевстар выполняется в несколько простых шагов по инструкции. Если у Вас не получается, то позвоните в Информационно-справочную службу или закажите услугу «Мастер». Квалифицированный специалист поможет настроить роутер.
В сучасних умовах значно зростає роль антикризового управління. В його рамках досліджуються питання, мета вирішення яких - запобігання погіршенню фінансового стану підприємств до кризового, і вихід підприємства з кризи. Досягнення цих цілей потребує рішення ряду практичних задач, серед яких однією з найважливіших є діагностика наявності кризового стану з допомогою економічних показників.
Системами діагностики банкрутства є:
- фундаментальна діагностика банкрутства підприємств;
- технічна діагностика банкрутства підприємств;
- дискримінантний аналіз.
В процесі аналізу стану підприємства за системою експрес-діагностики визначається на якій стадії кризи знаходиться підприємство, якщо на стадії легкої фінансової кризи, то застосування фундаментальної діагностики не потрібно, а якщо підприємство у глибокій кризі або настала фінансова катастрофа, то для поглибленої ідентифікації стану необхідно її проведення.
Проаналізувавши стан заводу ВАТ "Шеврон", виявилися такі ознаки кризового стану:
Впала величина балансу на 3539 тис.грн і на кінець року склала 94368 тис.грн. Збільшилася величина статті запаси і затрати, а саме готової продукції на складі з 6795 тис.грн до 8809 тис.грн, це свідчить про неспроможність підприємства реалізувати все те, що воно виробляє. На 3 тисячі або на 254% збільшилась дебіторська заборгованість, не сплачена в строк, кредиторська заборгованість зросла на 1616 тис.грн. Величина власних оборотних засобів від’ємна (-10166,5 тис.грн), як і рентабельність реалізованої продукції, що теж має негативне значення. Можна дати таку оцінку масштабів кризового стану - підприємство знаходиться в стані легкої фінансової кризи, що може перейти в глибоку.
Зробивши прогноз банкрутства, використовуючи моделі Альтмана, Спрінгейта та інших, можна зробити висновок, що деякі методики не пристосовані до використання в нашій країні, вони не враховують особливості діяльності наших підприємств. Наприклад, модель Альтмана, як і інші західні моделі, могла б застосовуватись, але з іншими числовими значеннями, якби вітчизняна статистика мала достатньо показової інформації про фінансовий стан українських підприємств -банкрутів. Без достовірних даних розрахувати рівень банкрутства, хоча б приблизно, просто неможливо.
Основна роль в системі антикризового управління підприємством відводиться широкому використанню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. Це пов’язано з тим, що успішне застосування цих механізмів дозволяє не тільки зняти фінансовий стрес загрози банкрутства, але і в значній мірі позбавити підприємство від залежності використання залученого капіталу, прискорити темпи його економічного розвитку.
Основними етапами фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства є усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги), забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді. Кожному етапу відповідають певні внутрішні механізми, які допомагають досягти поставлених цілей.
До них належать: розробка нових видів продукції, які б знайшли попит у покупця, проведення маркетингової кампанії, позбавлення від старого обладнання, надання або взяття у лізинг нового, цінова конкуренція, ефективна організація збуту, зниження виробничих витрат, удосконалення менеджменту на підприємстві тощо.
До інструментів антикризових заходів також відносять санацію та реструктуризацію неплатоспроможних підприємств. Але за браком коштів і санаторів санація в Україні проводиться рідко, і в основному за рахунок державних коштів.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Прогнозування банкрутства та санації підприємства" з предмету "Фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.03.2013 в 22:55. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1629 та скачано 6 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

відмінна курсова на 48 сторінок, використано 32 джерела


Подібні матеріали