Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Облік касових операційЗміст

Вступ
1. Економічна сутність грошових потоків та характеристика готівкових грошових коштів
2. Первинний облік надходження і видатку готівкових та грошових коштів
3. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій
4. Порядок проведення інвентаризації готівки в касі
5. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів
6. Особливості облік грошових коштів та коштів на рахунках у банках в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП (уривки)

Мета написання курсової роботи – висвітлення організації обліку касових операцій.
Завданням курсової роботи є висвітлення наступних питань: економічна сутність грошових потоків та характеристика готівкових грошових коштів; первинний облік надходження та видатку готівкових та грошових коштів; синтетичний та аналітичний облік касових операцій; порядок проведення інвентаризації готівки в касі; порядок заповнення звіту про рух грошових коштів; особливості обліку грошових коштів в умовах використання сучасних засобів компю’терної техніки.
В економічній літературі питанням організації обліку касових операцій виділяється значна увага. Даним питанням займалися такі вчені-економісти як Хом’як Р, Лемішовський В., Ткаченко Н М., Сторожук Т.М, Бутинець Ф.Ф.
Об’єктом написання курсової роботи Відкрите акціонерне товариство «Шепетівський деревообробний комбінат».
Підприємство було засноване у червні 1995 року. Дане підприємство спеціалізується на випуску меблів і продукції деревообробки.(дод.. А1)
Выбираете оператора мобильной связи? Самый выгодный тариф на сегодня предоставляет Супер Киевстар. Стоимость минуты звонка на номера сети Киевстар - 0 грн. Никаких ежемесячных пополнений и связи за соединение, а ежедневная абонплата составляет лишь одну гривну.

Дане підприємство для здійснення розрахунків готівкою має касу, яка знаходиться у спеціальному приміщенні. Для ведення касових операцій наказом керівника призначено матеріально-відповідальна особа – касир, з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність за збереженість всіх прийнятих ним цінностей.
ВАТ «Шепетівський деревообробний комбінат» веде облік касових операцій без використання сучасних засобів комп’ютерної техніки.
За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що підприємство є прибутковим на даний час. У порівнянні з минулим періодом 2007 року, у 2008 році зріс дохід від реалізації продукції на 6941,4 тис. грн., що пов’язано із повнішим використанням потужностей підприємства. Собівартість реалізованої продукції збільшилася на 5841,7 тис. грн., так як зросла ціна сировини, транспортні затрати, затрати на збут. Фонд оплати праці зріс за рахунок збільшення доходу підприємства. Середня заробітна плата збільшилася на 385,09 грн. за рахунок збільшення фонду оплати праці та зменшення чисельності працівників. Середньоспискова чисельність працівників зменшилась на 50 чоловік в зв’язку з автоматизацією виробничого процесу. Грошові кошти на рахунках зменшились, так як протягом року підприємство вело активну виробничу діяльність.
Джерелами для написання даної курсової роботи є Баланс підприємства на 31 грудня 2007 року (дод. А2), Баланс підприємства на 31 грудня 2008 року (дод. А3), Звіт про фінансові результати за 2007 рік (дод. А4), Звіт про фінансові результати за 2008 рік (дод. А5) та Звіт про рух грошових коштів за 2008 рік (дод. А6).

Повна інформація про роботу

реферат "Облік касових операцій" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.02.2013 в 19:51. Автором даного матеріалу є Сергій Романченко. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1058 та скачано 4 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій Романченко...

відмінна курсова на 35 сторінок, використано 16 джерел інформації