Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Класифікаці органів влади та їх повноваження у сфері роспорядження земельними ресурсамиЗміст

1. Вступ 2
2. Ознаки оранів держави 3
3. Органи державної влади в Україні 4
4. Повноваження органів державної влади у сфері розпорядження земельними ресурсами 8

Вступ

Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механизмом держави.
Механізм держави – це система всіх державних організацій, які здійсьнюють ії завдання і реалізують функції. З цієї точки зору соціальне призначення держави здійснюється ії механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які є різновидом державних організацій. Частина державних організацій (саме органи держави) наділяються владними повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в суспільсьтві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина відображається окремим спеціальним поняттям, яким є поняття апарату держави.
Апарат держави – це система всіх державних органів, що організують здійснення завдань, виконання відповідних ії функцій у межах своєі компетенції. Апарат демократичної правової держави повинен відповідати деяким загальним рисам і принципам, зокрема:
− організація практичного здійснення принципу народовладдя;
− сувереність державної влади;
− неухильне додерження принципу законності;
− орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, особистості,
− охорона прав людини і громадянина, реалізація принципу гуманізму;
− забезпечення балансу інтересів різних соціальних прошарків, націй етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспільстві (принцип соціальної справедливості);
− організація здійснення державної влади згідно з принципом поділу влад, тобто ії діференціювання на законодавчу, виконавчу, судову гілки влади;
− систематичне залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об'єднань, співпрацювання з ними
− забезпечення пріоритету у механізмі реалізації влади методів переконання та виховання.
Державний апарат є системою державних органів, а державний орган є первиною клитинкою державного апарату. Орган держави – це структурований і організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців (або депутатів Рад), який (орган) наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення.
Наявність владних повноважень означає, що орган держави здатний встановлювати обов'язкові правила поведінки, тобто юридичні норми і індівідуальні акти і домогатись за допомогою встановлених законом засобів їх здійснення. Від кожного державного органу, взято окремо чи спільно з іншими, значною мірою залежить рівень розвитку і ефективність діяльності державного апарату в цілому. Тому держава повинна піклуватись про те, щоб по відношенню до державних органів чітка визначалась сфера іх діяльності і компетенція, були упорядковані їхні взаємовідносини з недержавними органами і організаціями, насамперед, органами місцевого самоврядування, щоб державні органи являли собою відносно самостійні, професійні та відповідальні ланки державного апарату.

Бібіліографічний список

1. Конституція України
2. Земельний кодекс України
3. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник (видання третє, перероблене та доповнене)/ За заг. ред. С.Я.Фурси – К.:Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2008. – 832с.
4. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Журавський В.С., Серьогін В.О. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672с.
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
6. www.nau.ua

Повна інформація про роботу

реферат "Класифікаці органів влади та їх повноваження у сфері роспорядження земельними ресурсами" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.05.2011 в 21:37. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 464 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали