Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Розвиток водного транспорту УкраїниЗміст

ВСТУП........
1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТУ…...
2. ЧИННИКИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ.…........
2.1. Географічне положення та річкова мережа..
2.2. Історія господарського освоєння території та розвитку водного транспорту України.....
3. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ…...
3.1. Значення та місце водного транспорту у транспортному комплексі України.......
3.2. Загальна характеристика водного транспорту у забезпеченні торгівельно-економічних зв’язків України….…..
3.2.1.Портово-промислові комплекси і морські торгівельні порти….......
3.2.2. Рибні морські порти...
3.2.3. Річкові порти..
4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ...
4.1. Портові реформи і приватні інвестиції…..
4.2. Морський транспорт у забезпеченні зовнішньоекономічної безпеки України...
ВИСНОВКИ.....
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....

Вступ

Нужен качественный ремонт автомобиля Шкода? СТО Шкода "Дарница 1" предоставляет обширный комплекс услуг в сфере ремонта, диагностики и текущего технического обслуживания чешских автомобилей Skoda. Стоит заметить, что СТО Шкода предоставляет гарантии на все виды выполняемых услуг.
Тема дипломної роботи присвячена суспільно-географічній характеристиці водного транспорту України.
Актуальність теми обумовлена значенням і роллю транспорту в житті суспільства, у вирішенні численних соціально-економічних проблем, в тому числі зростанні економіки країни, інтеграції України в світову економіку в умовах ринкових відносин, а також як фактору забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави. Географічне положення України між країнами Європи, Азії та Близького Сходу, у тому числі вихід до Азовсько-Чорноморського та Середземноморського басейнів, дозволяє бути вигідним транзитним мостом для перевезень товарів та пасажирів. Україна має великий транспортний потенціал для здійснення міждержавного транзиту. Але щоб скористатися унікальним геостратегічним положенням треба мати добре розвинений транспортний комплекс, у тому числі високий рівень розвитку морського транспорту, високу якість транспортних послуг, регулярність та швидкість перевезень, збереження товарів та проводити відповідну державну політику. Транспорт в Україні за період реорганізації економіки на ринкові відносини потрапив під вплив суттєвих змін. Більша частина морського флоту знищена (застарілість флоту, арешт суден в іноземних портах та продаж їх за борги). Затяжний період спаду промислового та сільськогосподарського виробництва призвели до зменшення попиту на послуги підприємств транспорту, у тому числі водного, і, як наслідок, до скорочення внутрішніх обсягів вантажних та пасажирських перевезень. Але Україна має потужний портовий потенціал, який може бути використаний завдяки транзитній функції у міжрегіональному товарообміні, як фактор стабілізації і розвитку морської зовнішньої торгівлі, забезпечити зовнішньоекономічну безпеку країни.
Мета дипломної роботи – дати суспільно-географічну характеристику водного транспорту України.
У зв’язку з визначеною метою роботи вирішувалися такі завдання:
- проаналізувати теоретичні питання суспільно-географічних досліджень транспорту;
- дати характеристику передумов розвитку водного транспорту України, в тому числі географічного положення та природних умов, історико-географічних особливостей господарського освоєння та розвитку водного транспорту;
- розглянути місце та значення водного транспорту у транспортному комплексі України;
- дати загальну характеристику водного транспорту у забезпеченні торгівельно-економічних зв’язків України, розглянути особливості розвитку портово-промислових комплексів, морських торгівельних і морських рибних портів, а також річкових портів України;
- розглянути проблеми і перспективи розвитку водного транспорту України.
Дипломна робота написана на основі літературних джерел та статистичних матеріалів. В роботі були використані такі методи економіко-географічних досліджень: порівняльно-географічний, статистичний, літературний, картографічний та інші.
Дипломна робота складається з чотирьох розділів, вступу та висновків. В першому розділі розглядаються теоретичні питання суспільно-географічних досліджень транспорту. В другому розділі дана характеристика передумов розвитку водного транспорту України. В третьому розділі проаналізовані місце та значення водного транспорту у транспортному комплексі України, дана загальна характеристика водного транспорту у забезпеченні торгівельно-економічних зв’язків України, розглянути особливості розвитку портово-промислових комплексів, морських торгівельних і морських рибних портів, а також річкових портів України. В четвертому розділі розглянути проблеми і перспективи розвитку водного транспорту України.

Висновки

Серед багатьох проблем розвитку водного транспорту України можна виділити, по-перше, недосконалість законодавчого забезпечення функціонування водного транспорту, проблеми його постійного реформування, зокрема реформування морського транспорту, що безпосередньо негативно впливає на особливості управління та організації транспортних послуг, по-друге, проблеми конкурентоздатності морського транспорту на внутрішньому і зовнішніх ринках транспортних послуг, проблеми реалізації транзитних функцій у міжрегіональному товарообміні, у забезпеченні зовнішньоекономічної безпеки України в цілому.

Список використаних джерел

1. Дергачов В.А., Кухарская Н.А., Тараканов Н.Л. Геоэкономические основы национальной безопасности: Научная монографія. – Одеса: ИПРЭИИ НАН Украины, 2005. – 154 с.
2. Класифікатор видів економічної діяльності. Державний класифікатор України ДК-009-96. – К.: Держстандарт України, 1996. – 283 с.
3. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Т-во "Знання”, КОО, 2003. – С. 116-150
4. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України. //Український географічний журнал. – 2003, №1. – Київ, 2003. – С. 16-20.
5. Пащенко Ю.Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України. – К.: Науковий світ, 2003. – 467 с.
6. Портово-промышленные комплексы: теорія и практика формирования /Дергачев В.А., Яценко В.А., Постан М.Я. и др.. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 105-116.
7. Розміщення продуктивних сил: Підручник (В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.); За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: Товариство "Знання”, КОО, 1998. – 546 с.
15. Сич Є., Романенко Є. Проблеми розвитку транспортної системи прикордонного регіону. // Економіка України. - № 11, 2001. – К., 2001. – С. 14-18.
16. Транспорт і зв’язок // Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – С. 222-247.
17. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.
18. Україна. Навчальний атлас. - Київ, 1998
19. Украинские порты. Все о портах. 2007-2008. Справочник. – Одесса: ИАЦ «BST», «Порты Украины», 2008. – 672 с.
20. Хахлюк А. Україна – транзитна держава // Економіка України. - № 1, 2001. – К., 2001. – С. 8-10.
21. Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Масляк П.О. Географія. Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2001. – 436 с.
22. Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в Пан’європейську транспортно-логістичну систему. Автореф. на здоб. наук. ступ. канд. географ. наук. – К.,2007. – 20 с.Повна інформація про роботу

дипломна робота "Розвиток водного транспорту України" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 13:19. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3694 та скачано 129 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...