Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Слововживання в офіційно-діловому стиліЗміст

Вступ. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю
1. Характерні риси офіційно-ділового стилю
2. Специфіка офіційно-ділового стилю
3. Усне ділове мовлення
4. Точність слововживання в офіційно-діловому стилі
5. Список використаної літератури

Вступ

Ищите шторы, рольставни для дома или офиса? На jaluzi-info.ua Вы сможете выбрать качественные жалюзи от ведущих торговых компаний Украины. На странице с компанией-производителем жалюзей Вы имеется контактная информация, вид предлагаемой продукци, описании компании, а также отзывы покупателей.
Загальна характеристика офіційно-ділового стилю
Офіційно-діловий стиль — це стиль ділової мови, яким користуються для написання різноманітних ділових документів, зокрема законів, указів, постанов, міжнародних угод і договорів, обов’язкових рішень, заяв, актів, протоколів, анкет, розписок, зобов’язань, декретів тощо. Він характеризується використанням канцелярської термінології та деяких застарілих слів (вельмишановний, вищезгаданий, нижчепідписаний, сей), наявністю стандартних схем висловлення, мовних кліше та сталих синтаксичних конструкцій, які в наш час дуже змінилися.
В офіційно-діловому стилі може використовуватися лексика з інших шарів, зокрема науково-термінологічна, виробничо-професійна й суспільно-політична, що залежить від того, яку галузь суспільного життя він обслуговує. Загалом для цього стилю властиве суворе дотримання зразків оформлення ділових паперів, мова яких має бути ясною, чіткою, лаконічною.
Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів: розпоряджень, постанов, програм, заяв, автобіографій, резолюцій, протоколів, указів, актів, законів, наказів, анкет, розписок тощо. Основна функція офіційно-ділового стилю – інформативна (повідомлення). Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Більшість жанрів ділового мовлення відображає соціальне спілкування. Власне, функція офіційно-ділового стилю полягає в тому, що він надає висловлюванню характер документа, а відображеним у ньому різним сторонам людських стосунків – офіційно-ділового забарвлення.
Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. Документи використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя.

Уривки

Чіткість, зрозумілість думки досягається точністю, відповідністю змістові уживаних слів. Так, часто змішуються поняття ділянка, область, галузь, зона, царина. Це зумовлено тим, що російською мовою ці чотири терміни перекладаються багатозначним словом область. Проте в українській мові чітко розрізняється, що галузь – це певна сфера виробництва, науки тощо (галузь дослідження, галузь застосування, галузь промисловості); ділянка – окрема частина поверхні, площі, простору, котру використовують з якою-небудь метою або відокремлюють за якою-небудь ознакою (ділянка тертя, ділянка ущільнення, базова ділянка); зона – простір, у якому поширюється будь-яке явище, що характеризується певними рисами, особливостями (сейсмонебезпечна зона, зона загазованості, зона досяжності); область – а) частина якої-небудь території (країни, держави, материка); б) адміністративно-територіальна одиниця в Україні, Росії та деяких інших країнах; в) у математиці – скінченна частина простору або поверхні (область дисперсії, область значень, область визначення функції). Лексема царина, крім основних значень (1. Околиця, край села. 2. Місцевість за селом, де пастух збирає худобу; вигін. 3. Необроблюване, поросле травами поле), має ще переносне – “сфера діяльності, коло знань, уявлень” (царина науки).

Список використаної літератури


1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В.Шевчук– К., 2002.
2. Зубков М. Сучасна українська ділове мовлення./ М. Зубков – Харків, 2001.
3. Коваль А.П. Культура української мови./ А.П. Коваль – К.
4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова./ . Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко – К., 1992.
5. Панько Т. І Українське термінознавство./ Т. І. Панько, І. М.Кочан, Г. П. Мацюк – Львів, 1994.
6. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 2001.
7. Сучасна українська література мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 1997.
8. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ. – К., 2001.
9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення./ С.В. Шевчук– К., 1999.

Повна інформація про роботу

реферат "Слововживання в офіційно-діловому стилі" з предмету "Українська мова". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.03.2012 в 19:00. Автором даного матеріалу є Андрій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1097 та скачано 39 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Андрій...

чудова робота по українській мові