Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Економіка підприємства (навчальний посібник), І.О.Семернікова, Н.В.Мєшкова-КравченкоЗМІСТ

Тема 1. ВВЕДЕННЯ В КУРС «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.Предмет, метод і задачі курсу «Економіка підприємства». . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2.Передумови і необхідність переходу до ринкової економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.Зовнішні фактори розвитку підприємства. Характерні риси ринкової і соціально-ринкової економіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4.Внутрішні фактори розвитку підприємства . . . . . . . . 12
Тема 2. ПІДПРИЄМСТВО - ОСНОВНА ЛАНКА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .13
2.1 Сутність підприємства, мети і принципи діяльності підприємств у сучасних умовах . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .13
2.2 Ознаки класифікації підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2.3 Організаційно-правові форми підприємств, їхні особливості . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . . 19
2.4 Об'єднання підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2.5 Основи організації управління підприємством . . . . . . .28
2.6 Державне регулювання діяльності підприємства . . . . 31
Тема 3. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 35
3.1. Економічна сутність і роль основних фондів у розширеному відтворенні. Їхня відмінність від оборотних фондів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .35
3.2. Класифікація і структура основних виробничих фондів і задачі її поліпшення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3. Методи оцінки основних фондів і їхнє економічне значення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 41
3.4. Відтворення основних фондів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.5. Знос основних фондів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.6. Амортизація основних фондів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
3.7. Методи нарахування амортизації . . . . . . . . . . . ... . . . . 53
3.8. Ремонт і модернізація основних фондів . . . . . ... . . . . 61
3.9. Система показників ефективності використання основних фондів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 64
Тема 4. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 69
4.1. Методи визначення, порядок розрахунку, показники використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2. Резерви і шляхи підвищення ефективності використання основних фондів і виробничої потужності. . 75
Тема 5. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . .77
5.1. Економічна сутність, склад і структура оборотних коштів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
5.2. Визначення потреби в оборотних коштах . . . . . . . . . . .82
5.3. Оптимізація запасів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 87
5.4. Характеристика наявності й ефективного використання оборотних коштів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.5. Шляхи поліпшення використання оборотних коштів. .92
5.6. Нематеріальні ресурси та активи підприємства . . . . . .93
Тема 6. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 97
6.1. Загальна характеристика інноваційних процесів . . . . .97
6.2. Сутність НТП і НТР. Особливості сучасної науково-технічної революції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100
6.3. Основні напрямки НТП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...103
6.4. Економічна і соціальна ефективність НТП . . . . . . . . .108
Тема 7. ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . 111
7.1. Значення планування і прогнозування як функції керування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.2. Методи і принципи планування на підприємстві. .113
7.3. Показники планування і їхні види . . . . . . . . . . . . . .116
7.4. Зміст і порядок розробки бізнес-плану . . . . . . . . . .118
7.5. Сутність, принципи розробки виробничої програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.6. Показники виробничої програми, їхнє значення . . .121
7.7. Розробка виробничої програми підприємства і підрозділів та її обґрунтування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Тема 8. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА . . . . . . 128
8.1. Концентрація виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
8.1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. . . 128
1.1.2. Економічні аспекти концентрації . . . . . . . . . . . . . . . 129
1.1.3. Оптимальний розмір підприємства . . . . . . . . . . . . . . 131
8.2. Спеціалізація і кооперування виробництва . . . . . . . . 131
8.2.1. Сутність, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.2.2. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
8.3. Комбінування виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.3.1. Сутність, форми і показники рівня комбінування виробництва . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .136
8.3.2. Економічні аспекти комбінування промислового виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..137
8.4. Розміщення промислового виробництва . . . . . . . . . .138
Тема 9. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 140
9.1. Сутність, значення і задачі матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
9.2 Концепція комерційної діяльності підприємства на ринку засобів виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..141
9.3 Форми організації постачання і збуту . . . . . . . . . . . . .144
9.4. Особливості діяльності товарних бірж, торгових домів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Тема 10. ЯКІСТЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ . . . . . . . .151
10.1.Сутність і значення підвищення якості продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
10.2.Показники якості продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
10.3. Методи оцінки якості продукції . . . . . . . . . . . . . . . .157
10.4.Система керування якістю продукції на підприємстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .158
10.5.Стандартизація і сертифікація продукції, їхня роль у забезпеченні якості продукції . . . . . . . . . . . . . . ..161
10.6.Економічна ефективність підвищення якості продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.7.Шляху підвищення якості продукції . . . . . . . . . . . . 167
Тема 11. КАДРИ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
11.1. Сутність і мети кадрової політики на підприємстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
11.2. Класифікація і структура персоналу підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
11.3. Сутність і значення підвищення продуктивності праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 175
11.4. Методи виміру продуктивності праці . . . . . . . . . . ....176
11.5. Фактори росту продуктивності праці . . . . . . . . . . . . 180
Тема 12. ОПЛАТА ПРАЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
12.1. Економічна сутність оплати праці . . . . . . . . . . . . . .181
12.2 Форми і системи оплати праці . . . . . . . . . . . . . . . . .184
12.3 Особливості організації оплати праці в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
12.4 Формування фонду оплати праці . . . . . . . . . . . . . . ..193
12.5 Мотивація праці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Тема 13. СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . 197
13.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії, її види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..197
13.2. Класифікація витрат на випуск і реалізацію продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
13.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
13.4. Планування собівартості продукції на підприємстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
13.5.Управління витратами на підприємстві в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
13.6. Особливості обліку й аналізу витрат по системі «директ-костінг» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Тема 14. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . 219
14.1. Сутність, класифікація і значення інвестицій . . . . . 219
14.2. Структура капітальних вкладень . . . . . . . . . . . . . . . 223
14.3. Планування інвестицій, джерела їхнього фінансування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
14.4. Поняття капітального будівництва, способи здійснення будівельно-монтажних робіт, проектування капітального будівництва . . . . . . . . . . . . . . 227
14.5. Напрямки і шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень і капітального будівництва . . . . . . 229
Тема 15. ДОХОД, ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
15.1.Доход підприємства, його сутність і значення . . . .230
15.2.Прибуток – показник ефективності діяльності . . . . 232
15.3.Розподіл і використання прибутку . . . . . . . . . . . . . . . 235
15.4. Рентабельність роботи підприємства . . . . . . . . . . . . 236
Тема 16. ЦІНОУТВОРЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
16.1. Місце ціни в системі економічних категорій . . . . . . 240
16.2. Функції та принципи ціноутворення . . . . . . . . . . . .242
16.3. Класифікація цін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 244
16.4. Регулювання цін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Тема 17. ФІНАНСУВАННЯ І КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .252
17.1. Сутність і функції фінансів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
17.2. Кредитування підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
17.3. Фінансове планування на підприємстві . . . . . . . . .263
Тема 18. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА, НОВОЇ ТЕХНІКИ І РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ . . . . . . . 265
18.1. Сутність і критерії ефективності. Показники економічної ефективності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
18.2. Економічна ефективність капітальних вкладень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
18.3. Економічна ефективність нової техніки та інших нововведень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . .283


Повна інформація про роботу

електронна книга "Економіка підприємства (навчальний посібник), І.О.Семернікова, Н.В.Мєшкова-Кравченко" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.07.2010 в 16:17. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3353 та скачано 181 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...