Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економічний аналіз

Збірник задач з економічного аналізуУмови задач

1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютну і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичні висновки.
2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, асортиментного оновлення асортименту і зробіть відповідні аналітичні висновки.
3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнти ритмічності на підставі наступних вхідних даних.
4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний рік.
5. Дайте оцінку витрат матеріалів і розрахуйте вплив видів факторів на відхилення від плану.
6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких вхідних даних.
7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними вхідними даними. Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн.
8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.
9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації одного виду продукції.
10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку?
11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання.
12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи є місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності.
13. За наведеними даними в таблиці 13.1 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану і зробити для нього: 1) порівняльний аналітичний баланс; 2) групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; 3) коефіцієнти ліквідності.

Розв'язок задач доступний після скачування...

Повна інформація про роботу

задачник "Збірник задач з економічного аналізу" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 22:21. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2485 та скачано 240 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...