Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економічний аналіз

Економічний аналіз, збірник задач (17 задач)Умови задач

1. Дати оцінку виконанню за асортиментом продукці.
2. Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування на відхилення від плану вантажообігу (2 задачі).
3. Проаналізувати динаміку випуску продукції в натуральному вираженні.
4. Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування від плану обсягів товарної продукції (4 задачі).
5. Дати оцінку забезпеченості підприємства робочою силою.
6. Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування на середній виробіток робітника.
7. Дати оцінку стану та структури джерел коштів підприємства, розрахувати необхідні коефіцієнти, зробити висновки.
8. Дати оцінку стану та структури активів підприємства, розрахувати необхідні коефіцієнти, зробити висновки.
9. Проаналізуйте вплив зміни кількості реалізованих виробів та цін на виручку від реалізації продукції (2 задачі).
10. Розрахуйте вплив факторів одним з способів елімінування на відхилення від плану використання фонду оплати праці.
11. Обчисліть суму оборотних активів, необхідну підприємству в наступному році, якщо воно планує збільшити обсяг реалізації на 10 %, а тривалість обороту на 5 днів.
12. Практичне проведення аналізу витрат на оплату праці.
13. За даними таблиці визначити: 1. Вартість виробленої продукції. 2. Визначити вплив структурної зміни випуску продукції на зміну вартості виробленої продукції порівняно з планом, і зробити відповідні висновки.
14. За даними таблиці 2 визначити: 1. Рівень виконання плану виробництва продукції за сортністю за допомогою спо-собів: першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та порівнянням рівнів виконання плану випуску у вартісному і натуральному вимірах. 2. Визначити резерви збільшення вартості товарної продукції і зробити відповідні висновки.
15. Дані собівартість і фізичний обсяг виробництва продукції на фабриці. Визначити: 1. Рівень виконання плану за загальною сумою витрат фабрики. 2. Вплив на формування загальної суми витрат фабрики: усіх факторів (собівартос-ті продукції, кількості виробленої продукції) шляхом поступової нейтралізації впливу факторів на загальні витрати фабрики: об'ємного фактора - обсягу вироб-леної продукції, вартісного фактора - собівартості продукції, використовуючи спосіб абсолютних різниць. 3. Резерви (види і сума) зниження витрат фабрики. 4. Шляхи зниження витрат фабрики. 5. Зробити відповідні висновки.
16. За наведеними в таблиці даними розрахувати: 1. Вартість вироблено продукції у минулому році і фактично. 2. Вплив факторів на відхилення вартості фактичного випуску продукції від мину-лого року способом абсолютних і відносних різниць. 3. Резерви збільшення випуску продукції. 4. Зробити короткі висновки і сформулювати заходи щодо збільшення виробництва продукції.
17. За наведеними в таблиці даними розрахувати: 1. прибуток від реалізації товарної продукції; 2. вплив факторів (кількості, ціни і собівартості) на зміну прибутку від реалізації за аналізований період методом ланцюгових підстановок; 3. чи є резерви збільшення прибутку? 4. Зробити короткі висновки і сформулювати заходи щодо збільшення прибутку.

Розв'язок задач доступний після скачування...

Повна інформація про роботу

задачник "Економічний аналіз, збірник задач (17 задач)" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 22:16. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1846 та скачано 203 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...