Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Статистика

Статистичний аналіз інвестиційних процесів у регіоніВступ

Актуальним завданням держави є активізація інвестиційної діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій. Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарства без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду.
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Визначення інвестицій дається також в Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств".
Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
Під фінансовою інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
Портфельна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
Під реінвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
Метою даної роботи є статистичний аналіз інвестиційних процесів та узагальнення статистичних показників.
Завданням даного індивідуального науково-дослідного завдання є оволодіння статистичною інформацією, що дає характеристику аналізу інвестиційних процесів в регіоні.
Предметом дослідження є механізми формування, функціонування та розвитку інвестиційних процесів у перехідний період.
Об’єктом дослідження виступають суб’єкти підприємницької діяльності.
Інформаційну базу дослідження становлять статистичні джерела Держкомстату України, публікації в пресі.

Список використаної літератури

1. Бек В.Л. Теорія статистики: курс лекцій. Навчальний посібник— К.: ЦУЛ 2002.
2. Бек В.Л., Капленко Г.В. Статистика: практикум—Л.: новий світ— 2000, 2007.
3. Беркита К.Ф. Економічна статистика –К.: 2004.
4. Герасименко С.С. статистика. Навчальний посібник—К.: 2000.
5. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua
6. Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навчальний посібник – Л.:2006.
7. Статистика України:наук.-практ.журн.-2000-2007рр.

Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Статистичний аналіз інвестиційних процесів у регіоні" з предмету "Статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.03.2011 в 20:56. Автором даного матеріалу є Юрій (zhe_ka2010@hotmail.com). З моменту опублікування роботи її переглянуто 983 та скачано 71 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Юрій...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...