Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Статистичний аналіз і прогнозування урожайності зернових культурПовна назва роботи: Статистичний аналіз і прогнозування урожайності зернових культур в господарствах Бердичівського району Житомирської області

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретична суть, показники урожайності зернових культур (ЗК)
1.1 Поняття урожая та урожайності. Показники урожаю і урожайності
1.2 Джерела даних урожаю та урожайності
1.3 Статистичне спостереження
Розділ 2. Досягнутий рівень урожайності ЗК в господарствах Бердичівського району
2.1 Оцінка досягнутого рівня урожайності ЗК
2.2 Групування господарств за урожайністю ЗК
2.3 Вплив урожайності на ефективність виробництва зернових культур та залежність її від умов виробництва
2.4 Аналіз впливу основних факторів на урожайність зернових культур
2.5 Аналіз економічної ефект. зернових культур
Розділ 3. Кореляційно-регресійний аналіз урожайності ЗК
3.1 Визначення показників при прямій парній залежності
3.2 Множинний кореляційно-регресійний аналіз, зв'язок урожайності з факторами виробництва
Розділ 4. Динаміка і прогнозування урожайності зернових культур в господарствах
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Вступ

Реформування економіки України в напрямку побудови її ринкової модифікації стало реальністю. І необхідність такого процесу не підлягає сумніву, однак початковий етап таких перетворень, на жаль, супроводжувався непередбаченими гостро негативними явищами у розвитку як економіки в цілому, так і аграрного сектора зокрема. Це – небувалий спад виробництва, зниження мотивації до праці, малопродуктивне використання фондів, кризовий фінансово-економічний стан.
Сільське господарство має ряд галузей і продукція кожної з них необхідна народному господарству. Однією із галузей є зернове господарство. Сприятливі грунтово-кліматичні умови у поєднанні з біологічними, організаційно-технологічними особливостями землеробства дали світову славу Україні як традиційній житниці, а українське селянство відоме саме своєю хліборобською майстерністю. За свою історію Україна тричі (1978, 1989, 1990рр.) одержувала по 50 млн.тонн зерна, що становило у розрахунку на душу населення близько 1000 кг і це є одним з кращих показників серед зернових країн. Зернові культури залишаються досить вигідним з точки зору окупності витрат.
Функціональна структура зернового господарства спрямована на забезпечення населення хлібом і хлібопродуктами, промисловість – сировиною, тваринництво – концентрованими кормами, а територіально – на максимальне використання регіональних природних умов і економічних ресурсів для розвитку зернового господарства.
Розвиток зернових культур потребує чіткої економічної оцінки кожного підприємства, яке пов’язане з технологією вирощування зерна, післязбиральної обробки, якості і реалізації зернових.
Підвищення врожайності всіх культур потрібно розглядати як визначальний напрям у розвитку зернового господарства. Першим кроком на цьому шляху має стати припиненням подальшого зниження врожайності, причинами якого є погіршення насінництва, відсутність потрібної кількості мінеральних добрив, засобів боротьби із шкідниками та хворобами, різке скорочення посівних площ, порушення сівозмін і зональних систем ведення землеробства, нестача сучасних високопродуктивних машин тощо.
Актуальність теми дослідження не викликає сумніву.
Метою написання даного курсового проекта є вивчення і аналіз на підставі наявних даних закономірностей у зміні урожайності зернових культур під впливом різних факторів.
Щоб визначити ступінь впливу на урожайність зернових культур окремих факторів, ми використаємо комплекс статистичних методів: статистичне спостереження, збір й групування даних, табличний і графічний методи, аналіз кореляції і рядів динаміки тощо.
Структуру курсової роботи побудуємо так, щоб можна було чітко і конкретно вирішувати задачі і цілі , які поставлені перед нами.
Перший розділ включає в себе сугубо теоретичні питання.
Другий розділ має мету провести аналіз досягнутого рівня урожайності виробництва в господарствах Бердичівського району. Тут ми будемо використовувати метод статистичного спостереження, збір і групування даних, табличний і графічний аналіз. Проаналізуємо вплив на урожайність зернових культур основних факторів виробництва.
Розділ третій включає в себе кількісну оцінку впливу факторів на урожайність зернових культур з допомогою кореляційного аналізу.
В четвертому розділі ми виділимо динаміку і прогнозування урожайності зернових культур.
Об’єктом курсового проекту є господарська діяльність підприємств Бердичівського району Житомирської області.

Уривки

Порівняння кількості господарств в групах за допомогою гістограми і полігону показує ті ж результати, що і інтервальний ряд розподілу. Ми бачимо, що група ТОВ Бердичівського району з урожайністю зернових культур від 18,0 до 33,0 ц/га помітно вирізняється з поміж інших груп.
Для аналізу залежності урожайності від умов виробництва використаємо три групи ТОВ Бердичівського району Житомирської області, які наведено в табл. 4. Показниками, які допоможуть розкрити якісні особливості груп є: 1) якість ґрунту, балів; 2) внесено мінеральних добрив на 1га зернових культур, ц діючої речовини; 3) середня урожайність, ц/га. Усі розрахунки запишемо до табл. 5.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Статистичний аналіз і прогнозування урожайності зернових культур" з предмету "Статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 31.12.2012 в 13:51. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 284 та скачано 13 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

якісна робота зі статистики


Подібні матеріали