Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Страхування життяЗміст

Вступ
І. Страхування життя та пенсій:
а) страхування життя та його види;
б) договір страхування життя;
в) основні випадки страхування життя;
г) класифікація страхування життя.
ІІ. Змішане страхування життя.
ІІІ. Страхування ренти і пенсій.
Висновок.
Використана література.

Вступ

Наша країна вже є самостійною державою і поступово реформує економіку на ринковий лад. Розгорнувся процес роздержавлення власності і формування адекватних нових структур. З огляду на це відбувається переорієнтація і в системі захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних втрат, до яких можуть призвести стихійне лихо, нещасний випадок чи інші ризикові обставини. Має бути принципово змінена система нагромадження коштів для забезпечення належної матеріальної підтримки громадян у випадку втрати працездатності або місця роботи та при виході на пенсію за віком.
Нині в Україні функціонує понад 240 страхових компаній, низка посередницьких та інших організацій, причетних до страхової справи. Існує спеціальний орган - Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд), який здійснює державний контроль за дотриманням чинного законодавства на страховому ринку. Вітчизняний страховий ринок ще молодий. Проте вже й тепер, у роки затяжної економічної кризи, відчутно зростають обсяги наданих страхових послуг. Це переконливо підтверджують суми надходжень страхових премій. Страхові платежі в 2008 році були вищі порівняно з попереднім роком на 29 %, що майже в 5 раз перевищує середньорічний загальносвітовий темп приросту цього показника.
Людям природно притаманне прагнення захиститися від небезпеки втрати життя, здоров’я, житла, харчів тощо. Потреба в захисті дуже близька до первинних (фізіологічних) запитів. Зі зростанням запитів людини ускладнюються й атрибути її безпеки.
Суспільне виробництво в цілому, і особливо кожне господарське формування, а також життєдіяльність практично кожної людини об’єктивно мають ризиковий характер, що породжує систему відносин між людьми з метою попередження, подолання, зменшення руйнівних наслідків стихійного лиха та нещасних випадків.

Використана література

1.К.В.Шелехов, В.Д.Бигдаш. Страхование. Киев, МАУП, 2008 г.
2.Янишен В. Система личного страхования в Украине. 3.Предпринимательство, хозяйство и право. - 2007 г. - № 10.
4.С.С.Осадець . Страхування. Київ, КНЕУ, 2008 р.
5.Страховое дело. Ред. Рейтман Л.И. Москва, Рост, 2002 г.
6.Законодавство України по страхування. Київ, Юрінком, 2007р.
7.Заруба О.Д. Страхова справа. Київ, 2008 р.
8.Саркисов С.Э. Личное страхование. Москва, Финансы и статистика, 2009 г.
9.Закон України «Про страхування». - 1996 р. - 18 квітня.
10.Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Київ, 2007 р.

Повна інформація про роботу

реферат "Страхування життя" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.01.2011 в 16:26. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1374 та скачано 91 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...