Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Акти громадського стану та їх значення в цивільних правовідносинахЗміст

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АКТІВ ГРОМАДСЬКОГО СТАНУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 5
1.1 Правоздатність громадян 5
1.2 Дієздатність громадян 8
2. АКТИ ГРОМАДСЬКОГО СТАНУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 20
2.1 Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим 20
2.2 Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану 26
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

ВСТУП

Радикальні економічні й політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи, її фундамент становлять різні форми власності відповідних суб'єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням на активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які становитимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.
В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб'єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти мають створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності.
Посилюється роль цивільно-правового договору в самостійній організації господарської діяльності суб'єктів товарно-грошових відносин. Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає його місце в системі правових галузей. Сучасне право поділяється на окремі галузі і залежно від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних особливостей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет, метод правового регулювання та функції даної галузі.
Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі.
Цивільне право як самостійна галузь права має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання та функції.

ВИСНОВКИ

Серед актів громадянського стану можна виділити, по-перше, акти, в яких зафіксовано факти, що впливають на правове становище громадянина. Це факти народження та смерті (визнання померлим), одруження та розірвання шлюбу, усиновлення та встановлення (визнання) батьківства.
По-друге, це акти громадянського стану, спрямовані на індивідуалізацію громадянина шляхом присвоєння і реєстрації його прізвища, імені та по батькові. На підставі вчинених записів громадянам видається спеціальний документ — свідоцтво, яким громадянин посвідчує свій стан у повсякденному житті. Так, до одержання паспорта єдиним документом неповнолітнього є свідоцтво про народження, а для підтвердження факту перебування в шлюбі необхідно пред'явити свідоцтво про шлюб.
Закон також передбачає можливість відновлення органами реєстрації актів громадянського стану втрачених записів за наявності документів, що підтверджують, що раніше записи були, а також анулювання записів на підставі рішень суду. Не всі події та факти, які відповідно до закону впливають на правове становище громадянина, піддягають спеціальній реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану. Так, визнання громадянина недієздатним внаслідок душевної хвороби або недоумства суттєво впливає на його громадянський стан, але спеціальний запис про цей факт не передбачено. Записи робляться лише про ті факти та обставини, які вказані у законі.
Порядок реєстрації актів громадянського стану, їх оскарження та відновлення визначається сімейним законодавством.
У зв'язку зі встановленням неточності або помилки в записах громадянського стану може виникнути необхідність її виправлення. За наявності достатніх підстав і за відсутності спору між заінтересованими особами зміну або виправлення запису проводять органи РАГСу за місцем проживання заявника. Якщо ж прохання громадянина відхилено, спір відповідно до ст. 161 КпШС може бути передано на розгляд суду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кирилова М.Я. Цивільне право: Підручник для вузів – Київ. 2005
2. Малеин Н.С. Цивільне право.— К., 2006
3. Маслов В.Ф. Цивільне право: Загальна частина — К.: 2006
4. Маслов В.Ф. Цивільне право: Практична частина. — вид. Харьк. ун-та,— X.— 2006.
5. Панкевич А.В. Цивільне право — Одеса, 2005
6. Підопригора О. А. Цивільне право. — X., 2006
7. Сергєєв А.П. Цивільне право України. — Київ, 2006
8. Цивільне право //Під ред. Панкевич А.В. — К, 2005
9. Цивільне право //Під загальною редакцією В.Ф.Маслова, 2003.
10. Цивільне право: Підручник для вузів // Під ред. В.А. Рясенцева.— К., Юрид, літ., 2005.
11. Халфина Р.О. Цивільне право. — К., 2004
12. Цивільне право: У 2 ч. //Під ред. О.В. Дзера. — К., 2005
Повна інформація про роботу

курсова робота "Акти громадського стану та їх значення в цивільних правовідносинах" з предмету "цивільне право України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2011 в 22:07. Автором даного матеріалу є Наталія. З моменту опублікування роботи її переглянуто 601 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Наталія...

курсова робота виконана на найвищому рівні


Подібні матеріали