Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Українська мова

Ділова українська моваЗміст

Вступ…5
Розділ І. Базовий конспект лекцій з курсу “Ділова українська мова”..6
1.1. Поняття літературної мови. Мовна норма6
1.2. Поняття стилю та жанру української літературної мови.
Найважливіші риси, які визначають офіційно-діловий стиль…...6
1.3. Поняття про документ. Спільні риси документів…7
1.4. Класифікація документів. Формуляр документа….8
1.5. Основні вимоги до мовлення….9
1.6. Особливості оформлення тексту документа..10
1.7. Вимоги до тексту документа…11
1.8. Оформлення сторінки …..11
1.9. Власне українська та іншомовна лексика офіційно-ділового стилю...12
1.10. Синоніми та пароніми в діловому мовленні.12
1.11. Терміни та їх місце в діловому мовленні…..13
1.12. Вибір граматичної форми іменників у офіційно-діловому стилі…...13
1.13. Числівники в діловому мовленні. Запис цифрової інформації.
Зв’язок числівників з іменниками..15
1.14. Займенники в діловому мовленні..16
1.15. Дієслово та його форми в офіційно-діловому стилі… 17
1.16. Особливості синтаксису писемного мовлення….17
1.17. Вибір прийменника в діловому тексті..19
1.18. Вставні слова і словосполучення в діловому тексті…20
1.19. Орфоепія і культура усного мовлення..20
1.20. Правила оформлення бібліографії.22
1.21. Документи щодо особового складу…...23
1.22. Довідково-інформаційні документи…..26
1.23. Обліково-фінансові документи…..37
1.24. Господарсько-договірні документи…...41
1.25. Організаційні документи51
1.26. Розпорядчі документи….74
Розділ ІІ. Довідник з правопису та пунктуації у схемах.77
2.1. Правопис префіксів...77
2.2. Вживання апострофа.77
2.3. Вживання м’якого знака...78
2.4. Зміни приголосних при словотворенні...78
2.5. Подвоєння й подовження приголосних.. 79
2.6. Спрощення в групах приголосних.. 80
2.7. Вживання великої літери..81
2.8. Правопис слів іншомовного походження….. 83
2.9. Правопис складних іменників. 84
2.10. Правопис закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни
у родовому відмінку однини. 85
2.11. Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен
у кличній формі та звертаннях86
2.12. Правопис складних прикметників.87
2.13. Відмінювання числівників…..87
2.14. Правопис прислівників.. 89
2.15. Правопис часток…..90
2.16. Правопис частки не з різними частинами мови...90
2.17. Засоби милозвучності слова.. 91
2.18. Написання в лапках і без лапок… 92
2.19. Пунктуація. Тире між підметом і присудком...…93
2.20. Однорідні члени речення…...93
2.21. Розділові знаки при однорідних членах речення.94
2.22. Розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами при однорідних членах…..95
2.23. Розділові знаки при відокремлених членах речення.. 96
2.24. Розділові знаки при звертанні…... 99
2.25. Розділові знаки в складносурядних реченнях…. 99
2.26. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях...100
2.27. Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях..101
2.28. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою…..102
2.29. Розділові знаки при цитатах.103
Розділ ІІІ. Вправи і завдання для практичних, самостійних і контрольних занять з усіх розділів курсу в 15 варіантах 104
3.1. Правопис префіксів.104
3.2. Вживання апострофа, м’якого знака….106
3.3. Зміни приголосних при словотворенні.107
3.4. Вживання великої літери108
3.5. Правопис слів іншомовного походження….111
3.6. Правопис складних іменників, прикметників… 113
3.7. Відмінювання, правопис та вживання числівників…..116
3.8. Синоніми і пароніми в діловому мовленні 117
3.9. Терміни в діловому мовленні.117
3.10. Правопис прислівників.118
3.11. Правопис частки не з різними частинами мови.120
3.12. Літературна вимова. Наголос… 123
3.13. Пунктуація. Розділові знаки в простому та складному реченні… 124
3.14. Переклад з російської мови на українську мову128
3.15. Відредагувати речення та записати правильні варіанти....134
3.16. Класифікація документів…..138
Рекомендована література…...…..144

Вступ

Срочно нужно выучить английский? Обычные курсы английского в киеве, как правило, рассчитаны на несколько месяцев или лет, но результаты оказываются посредственными. А все потому, что образовательные центры пытаются удерживать Вас подольше. А теперь другой вариант: занятия проходят 4 раза в неделю по будним дням.
6-ти недельный интенсив состоит из 24 занятий по 90 минут. Выбор за Вами!

Виконуючи головне завдання Закону України “Про вищу освіту” стосовно виховання студентів у дусі українського патріотизму, викладання української мови як державної, питання вивчення мови, вироблення мовного чуття набуває особливої ваги. Міра володіння мовою є мірою духовності, культури, гуманістично-державного мислення нашого сучасника.

Навчально-методичний посібник складено на основі програми з курсу “Ділова українська мова”, методичних рекомендацій, а також з урахуванням багаторічного досвіду автора з проведення практичних занять зі студентами Черкаського державного бізнес-коледжу.

Зміст посібника містить теоретичний матеріал та практичні завдання з орфографії, пунктуації та ділового мовлення, пропонуються зразки оформлення документації, поширеної в різних сферах державної й господарської діяльності.

Для зручності збірник поділено на три розділи:
І – Базовий конспект лекцій з курсу “Ділова українська мова”;
ІІ – Довідник з орфографії та пунктуації у схемах;
ІІІ – Вправи і завдання для практичних, самостійних і контрольних занять з усіх розділів курсу в 15 варіантах.
Цей навчально-методичний посібник зорієнтований, у першу чергу, на індивідуальне опрацювання матеріалу та виконання вправ студентами. Проте може бути використаний на кожному занятті для роботи з усією академічною групою.

  

Повна інформація про роботу

електронна книга "Ділова українська мова" з предмету "Українська мова". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.08.2010 в 09:50. Автором даного матеріалу є В. Л. Красюк. З моменту опублікування роботи її переглянуто 19419 та скачано 1318 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

В. Л. Красюк...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...