Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Сучасна економічна та ділова стратегія підприємства на ринку цінних паперівВступ

Нагромадження грошового капіталу відіграє важливу роль у ринковій економіці. Безпосередньо у самому процесі нагромадження грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того, як грошовий капітал створений чи зроблений, його необхідно розділити на частини, що знову направляються у виробництво, і ту частину, що тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і являє собою зведені кошти підприємств і корпорацій, аккумулюючі на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів.
Виникнення і звертання капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов’язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається як би роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншого боку - його відображення в цінних паперах.
Поява цього різновиду капіталу зв’язано з розвитком потреби в залученні все більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок ускладнення і розширення комерційної і виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, тому що покупка цінних паперів означає не що інше, як передачу частини грошового капіталу в позичку.
Ключовою задачею (що повинний виконувати ринок цінних паперів) є насамперед забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, у порівнянні з банківськими кредитами капіталу.
Поняття ринку цінних паперів і його місце в ринковій економіці
Фінансовий ринок – ринок, що перерозподиляє розподіл коштів між учасниками економічних відносин.
Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) поділяється на: 1) грошовий ринок; 2) ринок капіталів; 3) первинний; 4) вторинний; 5) біржовий; 6) позабіржовий.
Грошовий ринок – ринок, на якому обертаються короткострокові цінні папери (до 1 року).
Ринок капіталів – ринок, на якому обертаються безстрокові цінні папери, цінні папери до погашення яких залишається більше 1 року.
Ринок цінних паперів.
Фондовий ринок є чуйним барометром стану економіки. Нині основними цілями на українському ринку цінних паперів є мета становлення і закріплення відносин власності, а головні учасники цього ринку - комерційні банки.
Учасники українського ринку цінних паперів мають загальну задачу - одержання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, при яких вона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку, однієї з відмітних рис якої стала істотна перевага державних цінних паперів. Крім того, дуже характерно для вітчизняного фондового ринку і те, що основна частина цінних паперів проходить тільки стадію первинного розміщення, майже не звертаючи на вторинному ринку.
РЦП – частина фінансового ринку, що забезпечує можливість швидкого оперативного переливу фінансових засобів у різні сектори економіки і сприятлива активізації інвестицій.
Повна інформація про роботу

реферат "Сучасна економічна та ділова стратегія підприємства на ринку цінних паперів" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.07.2010 в 09:30. Автором даного матеріалу є Заброцький Я.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 823 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Заброцький Я....

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали