Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Психологія та педагогіка

Мова як засіб спілкування та основа мислення людиниЗміст

Вступ........................................................................................................ 3
Розділ перший. Спілкування та мислення............................................. 5
1.1. Спілкування та основні його функції.............................................. 5
1.2. Мова жестів........................................................................................ 14
1.3. Мислення............................................................................................ 20
1.4. Особливості сприймання людини людиною.................................. 25
Розділ другий. Мова як засіб спілкування та основа мислення людини 35
2.1. Поняття про мову і мовлення.......................................................... 35
2.2. Мова як засіб спілкування............................................................... 42
2.3. Фізіологічні основи мислення і мови............................................. 46
2.4. Основні форми та види мислення................................................... 48
2.5. Формування мислення в дітей......................................................... 54
Висновки................................................................................................... 57
Список використаної літератури............................................................ 58

Вступ

Важливим елементом людського співжиття взаємин є психічні контакти і спілкування. Потреба у контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – це величезний дар, набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через масові засоби комунікації й безпосередні контакти на вулиці, у театрі й кіно.
Дефіцит спілкування, дружніх відносин викликає ускладнення і навіть напруженість, конфлікти між людьми, а то й захворювання. У спілкуванні дуже важливим є необхідність зрозуміти, що кожна людина – найбільша цінність суспільства. А тому слід поважати кожного, з ким спілкуєшся.
Об’єктом дослідження курсової роботи є сфера мислення людини.
Предметом дослідження є сфера мислення людини.
Методи дослідження: вивчення літературних наукових джерел та матеріалів із даної теми.
Мета курсової роботи – дослідити природу мови, спілкування та мислення людини, особливості їх прояву, описати поняття мови, спілкування та мислення; розкрити тему мови як засобу спілкування і як основи мислення.
Завдання роботи:
1. Вивчити загальні поняття про мову, мислення та спілкування.
2. Описати фізіологічні основи мислення.
3. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблем розвитку мови та мислення.
4. Узагальнити знання про мову, спілкування та мислення в житті людини.
Проблема взаємозв'язку мови і мислення, його ролі в спілкуванні і формуванні свідомості є чи не найважливішим розділом психології. Аналіз того, як будується наочне відображення дійсності, як людина відбиває реальний світ, у якому вона живе, як вона одержує суб'єктивний образ об'єктивного світу, складає значну частину всього змісту психології. Речі не тільки сприймаються наочно, але відбиваються в їхніх зв'язках і відносинах. Людина може не тільки сприймати речі, використовуючи аналізатори, але може міркувати, робити висновки, навіть якщо не має безпосереднього особистого досвіду. Тобто для людини характерне те , що в неї є не тільки почуттєве, але і раціональне пізнання, інакше кажучи, що з переходом від тваринного світу до людської історії виникає величезний стрибок у процесі пізнання від почуттєвого до раціонального. Фундаментальна відмінність людської свідомості від свідомості тварини -здатність переходити за межі наочного, безпосереднього досвіду до абстрактної, раціональної свідомості.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Мова як засіб спілкування та основа мислення людини" з предмету "Психологія та педагогіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.12.2010 в 16:35. Автором даного матеріалу є Красик Олесь Юрійович. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4522 та скачано 113 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Красик Олесь Юрійович...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали