Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Задачі з економіки підприємства (5 задач)Умови задач

# На механічній дільниці працює 81 робітник, у тому числі 9 чоловік 1 розряду, 15 - 2 розряду, 36 - 3 розряду, 13 - 4 розряду, 8 - 5 розряду. Визначити середній та-рифний розряд робітників і середню годинну тарифну ставку на дільниці (869 грн. - мінімальна заробітна плата).
# В минулому році на підприємстві працювало 1500 чол. Фактично кожним робі-тником відпрацьовано 1870 год. У плановому році фактичний час роботи одного ро-бітника заплановано довести до 1890 год. Питома вага виробничих робітників у за-гальній чисельності працюючих складає 70% . Крім того у плановому році втрати від браку, що складали 1,5% передбачається скоротити на 50%. Визначити кількість робітників, що буде вивільнено в плановому році.
# Заповнити таблицю, дати характеристику інвестиційній політиці підприємства.
# У січні 2000 р. підприємство придбало будівлю виробничого призначення вартістю в 426 тис. грн. з очікуваним терміном експлуатації 15 років в прогнозованою ліквідаційною вартістю 78 тис. грн. На початку 2004 р. керівництвом підприємства переглянуто термін корисного використання об'єкта з 15 до 20 років, а ліквідаційну вартість визначено в сум 46 тис. грн. (замість 78 тис. грн.). Виходячи з наведених даних, необхідно: 1) Розрахувати залишкову вартість будівлі станом на 1 січня 2004 р., зважаючи на те, що амортизація нараховується прямолінійним методом. 2) Визначити щорічну суму амортизації, починаючи з 2004 р., ураховуючи пе-реглянутий термін експлуатації та ліквідаційну вартість об'єкта.
# У першому кварталі підприємство реалізувало продукцію на 585 млн. грн., середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 65 млн. грн. У другому ква-ртал обсяг реалізації продукції зменшився на 7%, а час одного обороту оборотних коштів буде скорочено на два дні. Визначити: 1) коефіцієнт обертання оборотних коштів, тривалість одного обороту в днях за перший квартал; 2) коефіцієнт обертання оборотних коштів, їхню абсолютну величину в другому кварталі; 3) зміну оборотних коштів у результат зміни тривалості одного обороту оборотних коштів.

Розв'язок задач доступний після скачування...

Повна інформація про роботу

задачник "Задачі з економіки підприємства (5 задач)" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 21:55. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2569 та скачано 130 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...