Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Психологія та педагогіка

Поняття цінності. Види цінностей. Природа цінностей свідомості (педагогіка)Зміст

Вступ ___________________________________________________________ 1
1. Поняття "цінність" ______________________________________________ 1
2.Свідомість як форма життєдіяльності людини ________________________ 4
3. Передумови виникнення свідомості ________________________________ 7
4. Свідомість і мозок. Взаємозв'язок свідомого і несвідомого _____________ 10
5.Свідомість і мова. Ідеальне і матеріальне. Свідомість і самосвідомість ___ 12
6. Метод аксиологічного аналізу _____________________________________ 15
Висновок _________________________________________________________ 19
Список використаної літератури ______________________________________ 20

Вступ

Цінності, як відомо, складають ядро культури, а цінності особистості акумулюють у собі основний зміст її духовного світу. Вони ж як інтимне надбання особистості представляють притулок свободи особи і виводять неї в область соціальної взаємодії.
Зовсім очевидно тому, що ведучі філософські плини і школи не могли не помітити ціннісних представлень людей і не виразити до них свого відношення. Звідси, хоча першовідкривачами цінностей шануються неокантианци (Виндельбанд, Риккерт і ін.), підготовка до формування цього поняття велася у філософії давно, що підтвердило звертання до історії філософії. Аксіологія (в основному, західноєвропейська філософія), починаючи з Лотце, зробила це поняття центральною філософською проблемою, що претендує дати ключ до рішення всіх проблем і насамперед — до з'ясування сенсу життя.
Історія вивчення ціннісного феномена засобами філософії і соціології по-своєму драматична і повчальна. Обидві галузі знання вичерпно продемонстрували свої специфічні можливості у вивченні природи цінностей особистості, і це методологічно змістовно. Головний же наслідок, на наш погляд, полягає в тому, що ці підходи (філософія і соціологія) не суперечать, а доповнюють один одного, оскільки розкривають різні сторони ціннісної свідомості. У даній роботі ми зосередилися на концептуальному вивченні соціології, в основному, американської: природи і рольових функцій цінностей особистості. Тим часом, під впливом аксиологичного релятивізму знаходяться визначені шари творчої інтелігенції, наприклад, учені — під впливом неопозитивізму, а художники — під впливом екзистенціалізму.
Знайшовши своє безсилля в розумінні ціннісного феномена, традиційна аксіологія закономірно уступає своє місце соціології, методи якої дозволяють проводити послідовний і докладний аналіз функцій цінностей у людському існуванні.
Так, західна соціологія, пожертвувавши надією знайти в «цінностях» ключ до рішення всіх проблем, насамперед поставила цінності в один ряд з поняттями (нормами, думками, ідеалами, віруваннями і т.п.), що вже не претендують на пояснення глибин особистості. Тим самим цінності перестали бути предметом прагнення і стали предметом пізнання.
Однак вірніше буде говорити, що соціологія не витиснула цілком аксіологію з її «абстрактним» розумінням цінностей, та й не могла цього зробити вже тому, що, загалом, соціологія не змогла протиставити аксіології щось істотне і, головне, не могла розкрити природу ціннісної свідомості особистості.
Аксіологія продовжує існувати хоча б у персоналыстскій етиці. Обоє ці підходи існують паралельно, нерідко перетинаючи і як би доповнюючи один одного.
Розглядаючи цінності як дане і виходячи з безпосереднього (ціннісного) відносини людини до світу, західна соціологія намагається детально вивчити структуру функцій цінності, механізм їхнього впливу на поводження людини.

Повна інформація про роботу

реферат "Поняття цінності. Види цінностей. Природа цінностей свідомості (педагогіка)" з предмету "Психологія та педагогіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.02.2011 в 19:29. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3121 та скачано 81 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...