Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Теоретичні та методологічні аспекти аналізу чистого прибутку підприємстваУривки

Выбираете ролеты или ролеты? Высококачественные ролеты и жалюзи Вы можете найти в онлайн каталоге компании "Корса". Защитные и тканевые ролеты, вертикальные и горизонтальные жалюзи от ведущих производителей по доступным ценам.
Розвиток в Україні ринкової економіки суттєво змінив середовище функціонування підприємств, зміст їхньої господарської діяльності. У свою чергу, це докорінно змінило ставлення до прибутку на користь зростання його значення в економіці підприємства та країни. Прибуток виступає не тільки джерелом забезпечення внутрішніх потреб підприємств, але й набуває усе більшого значення у формуванні бюджетів, позабюджетних ресурсів та благочинних фондів. Він є головною рушійною силою ринкової економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства. Усе це визначає центральне місце і багатогранну роль прибутку в розвитку ринкової економіки, свідчить про його велику суспільну значимість як на макро-, так і на мікрорівнях.
Ринкові умови функціонування підприємств по новому ставлять питання й до процесу управління формуванням прибутку. Особливо актуальне це питання для українських підприємств, на яких спостерігається тенденція до зниження рентабельності, загострення конкурентної боротьби поряд із низькою купівельною спроможністю населення. На сучасному етапі значна частина українських підприємств не спроможна повною мірою вирішити питання поповнення власних обігових коштів, фінансування капітальних вкладень в основні засоби і постійне використання інновацій. Тому кожне підприємство повинно знати свої тимчасові можливості щодо рішення зазначених та інших економічних проблем. Досягнення цих цілей вимагає певної величини фінансових ресурсів, основним джерелом яких є прибуток, що підтверджує необхідність удосконалення та прогнозування фінансового результату. Методичні прийоми аналізу формування фінансового результату є основною складовою механізму управління прибутком.
Дослідженню теоретичних аспектів сутності прибутку та прогнозування фінансових результатів підприємств присвячено ряд робіт вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Башняніна Г.І., Бланка І.О., Бутка А.Д., Горелкіна В.Г., Кочерги О.І., Кравченка Л.І., Личко К.П., Мазаракі А.А., Митрофанова Г.В, Мниха Є.В., Мочерного С.В., Савчука В.П., Сопка В.В., Ушакової Н.М., Фатхутдінова Р.А., Шеремета А.Д., Янчевої Л.М. та ін.
Разом з тим вивчення наукових праць і практика господарської діяльності свідчать про те, що досі є дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих питань, пов'язаних з аналізом і прогнозуванням фінансового результату підприємств, а також формуванням і розподілом чистого прибутку підприємств потребують суттєвого вдосконалення. Отже, актуальність вирішення цієї проблеми підтверджується недосконалістю існуючих методик прогнозування прибутку підприємств в умовах ринку.

Список використаних джерел:

1. Бутко А.Д. Заремба О.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті. Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2008. – 322 с.
2. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2002.
3. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦНЛ, 2005.
4. Салига С.Я. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 240 с.
5. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз і контроль розвитку підприємства: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 348 с.
6. Едварде У. Ключові фінансові інструменти: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2002. –264с.

Повна інформація про роботу

реферат "Теоретичні та методологічні аспекти аналізу чистого прибутку підприємства" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.10.2010 в 00:16. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 536 та скачано 33 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали