Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Неологізми в англійській мовіЗміст

ВСТУП…...4
РОЗДІЛ 1. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЛОГІЗМІВ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМІВ…..6
1.1 Неологізми, визначення та класифікація…7
1.2. Оказіоналізми, визначення та класифікація…....10
1.3. Шляхи утворення нових лексичних одиниць 12
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ …...17
2.1 Неологізми, утворені від власних імен…...17
2.2 «Бушизми»… …...19
2.3 Неологізми, утворені з назви товарного знаку21
2.4 Авторські неологізми …22
ВИСНОВКИ…..........25
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ….27
ДОДАТКИ.................29

ВСТУП

Хочешь быстро начать собственный бизнес? Наиболее оптимальное решение для тебя - приобрести уже прибыльный готовый бизнес в Киеве. Потребуется лишь один день для переоформления документов и твой новый бизнес уже работает. На Lloyds Assistant ты можешь выбрать готовый бизнес, отсортировав предтварительно предложения по цене, деятельности фирмы, дате и т.п.
Об'єкт дослідження – неологізми в англійській мові.
Предмет дослідження – способи формування та причини використання неологізмів.
Основна мета роботи - вивчити причини виникнення, особливості формування та використання неологізмів в англійській мові.
Відповідно до предмета і мети роботи було визначено такі завдання:
1. Вивчити сутність поняття «неологізм».
2. Розглянути класифікацію неологізмів.
3. Вивчити сутність поняття «оказіоналізм».
4. Виявити відмінності між неологізмами та оказіоналізмами.
5. Розглянути шляхи утворення неологізмів та оказіоналізмів.
6. Розглянути та проаналізувати шляхи утворення неологізмів на практиці.
Для вирішення завдань досягнення були використані наступні методи:
порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, вивчення літератури, спостереження.
Теоретико-методичною базою дослідження стали роботи таких учених як: Глуходід Н., Зайтаева Д.М., Зацний Ю.А., Каращук, П.М., Несветайло Ю. Н.
Експірементальной базою дослідження є: англійські форуми, інтернет-статті, неадаптована художня література.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що проблема утворення неологізмів набула подальшого розвитку, були наведені приклади використання неологізмів на практиці.
Теоретичне значення результатів роботи полягає у систематизації матеріалу з теми а також у відокремленні та порівняння двох понять: «неологізм» та «оказіоналізм». Даний матеріал може бути використаний на заняттях з мовознавства, лексикології, на уроках іноземної мови та літератури Англії та США.

Уривки

Постійні зміни у лексичному макрополі англійської мови останніх трьох десятиліть, інтенсивне поповнення його неологізмами служать об'єктивними передумовами для ретельного лінгвістичного осмислення процесів, що беруть участь в утворенні даних лексичних одиниць. Головним мотивом породження неологізмів виступає принцип задоволення комунікативної, соціальної потреби в іменуванні всього нового.
Екстралінгвістичні фактори - це стан суспільства, зміст суспільної свідомості, рівень суспільних потреб, поява нових соціально-економічних реалій, відкриття в галузі науки і техніки. Інтралінгвальні фактори визначаються, в першу чергу, наявністю закладених в самому пристрої мови величезних потенційних можливостей відновлення мовних засобів. Процеси реальної дійсності, соціально значущі події, вимагаючи нових найменувань, активізують певні ланки словотворчої системи мови.
Серед неологізмів слід розрізняти одиниці трьох статусів:
- морфологічні
- лексичні (словотворчі або запозичені)
- семантичні
Аналіз корпусу неологізмів показав, що словотворчі неологізми відносяться до найбільш продуктивного класу новоутворень. Слідом за П.М. Каращук, ми розрізняємо лінійні і нелінійні способи словотворення в сучасній англійській мові. У Додатку А подано класифікацію та наведено приклади морфологічних способів утворення неологізмів.
У просторі лексичного макрополя англійської мови останніх трьох десятиліть найбільш продуктивними способами утворення неологізмів є словоскладання і афіксація, які формують ядро корпусу неологізмів, представлене лінійними способами словотворення; нелінійні способи, будучи менш продуктивними, відносяться до периферії даного корпусу.
Поповнення лексичного макрополя сучасної англійської мови відбувається не тільки за рахунок утворення нових слів, але і за допомогою створення нових лексико-семантичних варіантів слів, тобто нових значень у вже існуючих слів. Семантичні неологізми складають 8,5% від загального числа досліджуваного корпусу неологізмів. Так, наприклад, слово cookie «домашнє печиво, булочка» отримало нове значення «невеликий шматок текстової інформації, яку сервер передає браузеру».
Запозичення відіграють незначну роль у поповненні лексичного макрополя англійської мови на сучасному етапі розвитку, про що свідчить аналіз фактичного матеріалу (2,8% запозичених неологізмів). На основі спостережень за сучасним розвитком англійської мови ми приходимо до висновку, що в його лексичному макрополі на даному етапі переважають слова японського (aiki-jutsu, nashi, reiki, zaiteku) та італійського походження (latte, mascarpone, radicchio). Також зустрічаються запозичення з індійських мов (bindi, paneer), польської мови (Nizinny), французької (ceroc) та китайського (gai-ge , qinghaosu).
Неологізми пов'язані практично з усіма галузями життя сучасного англомовного суспільства, відповідно до сфер їх вживання неологізми можуть бути розділені на наступні семантико-тематичні групи:
1) комп'ютерна лексика (словоскладання - airbrush, bitrate, bluescreen , bootdisk, branchpoint , chipset , palm-sized, webhead ; аффіксація - anti-spam, autodump , branching , customize , cybercrime , flamer, formatted, hyperlink, microcode, modulator, posterize, profiler, recompose, zooming; абревіація - ADSL (asymmetric digital subscriber line), EPROM (electrically programmable read-only memory) , IRC (Internet Relay Chat); контамінація - computerate - computer literate, guiltware - guilt software, infopreneur - information entrepreneur, netizen - net citizen; семантична деривація - troll «троль» - «учасник онлайнової дискусії, що розсилають образливі повідомлення », lurk « причаїтися »-« працювати в мережі, не посилаючи повідомлень »);
2) суспільно-політична лексика (словоскладання - kingmaker, shell game, spin doctor; аффіксація - animalist, anti-choice, buffaloed, carer, deselect, laddism, marginalize, overchoice, pro- choice, superdelegate, womanist; абревіація - ERA (Equal Rights Amendment), PAC (political action committee), SAT (standard assessment task); контамінація - compossible - compatible possible, guestage - guest hostage, pollutician - polluted politician; семантична деривація - margin «1. край; поле, 2. запас, коефіцієнт »-« перевага, перевага, вищість »);
3) економічна лексика (словоскладання - cardmember, market-maker, shareowner; аффіксація - bankable, cloner, co-market, commodize, demerge, discounter, micromanage, updraft; абревіація - CFTC (Commodity Futures Trading Commission), DVP (delivery versus payment), ISA (individual savings account), TESSA (Tax Exempt Special Savings Account), TQM (total quality management); контамінація - bimbonomics - bimbo economics, glocal - global local, Innoventure - innovation venture; семантична деривація - niche «ніша» - «вигідна позиція в ринковій економіці», suitor «наречений, шанувальник» - «передбачуваний покупець корпорації»);
4) медична лексика (словоскладання - art therapy, staff doctor; абревіація - ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), HDL (high-density lipoprotein), SBS (sick building syndrome); контамінація - bulimarexia - bulimia anorexia, humalin - human insulin, metabolome - metabolism genome).

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Current History, June 2003
2. Daily Mail, September 15, 2001
3. Financial Times, Jan. 10/Jan. 11, 2004
4. Helen Fielding «Bridget Jones’s Diary»
5. Koontz D. «Forever Odd»
6. Lee M. «Fugitive Bride»
7. Louise Kean “Boyfriend in a dress”
8. National Review, June 20, 2005
9. Newsweek, November 13, 2006
10. Rowling J.K. «Harry Potter and the Half-Blood Prince»
11. Rowling J.K. «Harry Potter and the Order of the Phoenix»
12. The Christian Science Monitor, Oct. 21, 2003
13. The Economist, February 18, 2006
14. The New York Times, Apr.15, 2003
15. Time, May 5, 2003
16. Time, Sept.29, 2003
Повна інформація про роботу

курсова робота "Неологізми в англійській мові" з предмету "Англійська мова". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.01.2012 в 18:02. Автором даного матеріалу є Наташа. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2054 та скачано 64 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Наташа...

чудова курсова робота, писала дуже довго, детально розкриваючи кожен пункт плану