Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Основні риси цивільного права зарубіжних країнЗміст

Вступ………………………………………………………………………………... 3
1. Основні цивільно-правові системи сучасності……………………………….. 5
2. Предмет і система цивільного і торгового права зарубіжних країн….……… 7
3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн……………………. 15
4. Основні інститути цивільного права зарубіжних країн……………….……… 25
Висновки…………………………………………………………………….……... 32
Список використаної літератури…………………………………………………. 33

Вступ

Радикальні економічні й політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент становлять різні форми власності відповідних суб'єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням на активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які становитимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.
В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб'єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти мають створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності.
Цивільне право як самостійна галузь українського права регулює певні майнові відносини (зокрема відносини власності), відносини в сфері товарообігу, а також деякі категорії особистих немайнових відносин. Одним словом, цивільне право містить правові механізми для функціонування економіки, розподілу в суспільстві матеріальних благ тощо. Не випадково новий Цивільний кодекс України, називають "економічною конституцією". Від ефективності цивільно-правового регулювання багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні, оскільки нині продовжується процес формування нової правової системи, складовою частиною якої є цивільне право.
Цивільне право в Україні не ізольовано вед цивільного права зарубіжних країн. Воно взаємодіє з ним, зазнає його впливу і, в свою чергу, впливає на нього.
У практичному плані порівняльно-правовий аналіз зарубіжного цивільного права відіграє важливу роль у законодавчій та правозастосовній діяльності, у міжнародно-правовій практиці при підготовці й тлумаченні міжнародних правових актів.
З огляду на сказане обрана тема для написання курсової роботи є актуальна.
Метою моєї курсової роботи стало вивчення основних рис цивільного права зарубіжних країн.
Для досягнення мети використовувалася наукова література у відповідності до предмету курсової роботи. Зокрема, можна відзначити хоча б окремі з використаних літературних джерел: Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. “Цивільне право України”, Залеского В.В. “Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование”, Чиркіна В.Е. “Конституционное право зарубежных стран”, “Основы конституционного права”, Чудакова М.Ф. “Конституционное государственное право зарубежних стран”, Шаповала В.М. “Державний лад країн світу”, “Конституційне право зарубіжних країн” та ряд інших.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Основні риси цивільного права зарубіжних країн" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.12.2010 в 20:40. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1358 та скачано 65 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...