Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Сучасна система контролю. Лідерство і управлінняСписок використаної літератури

1. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты. К.: МЗУУП. 1994.
2. Волгин А.П. Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ) М.: Дело – 1992.
3. Герчикова И. Н. Менджмент: учебник. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.
4. Грачев М.В. Управление трудом. Теория и практика капиталистического хозяйствования. М.: Наука – 1990.
5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д.Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624с.
6. Дайновський Ю. Ефективні рішення в мікроекономіці. – Львів:Ініціатива,1997.
7. Джефі Сакс, О. Поварський. Економіка перехідного періоду: уроки для України.// Перклад з англійської О. Пивоварський – К.:Основи, 1996.
8. Жигалов В. Т., Шимановська Л. П. Основи менеджменту і управлінської діяльності: підручник :-К,: Вища школа.- 1994.
9. Завадський Й.С. Менеджмент. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543с.
10. Менеджмент организации. Учеб. пособие/ Румянцева З. П. и др. – М.: ИНФРА-М, 1995.
11. Менеджмент человеческих ресурсов: обзорная информация/сост. В.И. Яровой; под ред. Г.В. Щекина – К.: МАУУП,1995.
12. Мескон М. Х. , Альберт М. , Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ.- М.: Дело, 1992.
13. Основы управления персоналом. Учебник для вузов/ Под редакцией Генкина. –М.: Высшая школа, 1996.
14. Паркинсон С., Рустомджи М. Искусство управления: Пер. с англ. – К. Савельева – М.:Агенство «ФАИР», 1997.
15. Теория и практика антикризисного управления: учебник для вузов/ под ред. С. Г. Беляева и Кошкина. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.
16. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления (в пяти томах) Т. 3. выполнение как функция управления.- М.: ВИПКэнерго, 1992.
17. Хміль Ф. І. Менеджмент: підручник.-К.: Вища школа, 1995.
18. Цветаев В.М. Менеджмент в сфере найма и обеспечения фирмы кадрами/ Весник С-П университета. (1992. - №12)
19. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации/учебное-практическое пособие – М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1997.
20. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента. Учебник . – К.:МЗУУП, 1993.
21. Щекин Г.В. Планирование и организация работы с песоналом: учебное пособие. – К.: МЗЗУП, 1993.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Сучасна система контролю. Лідерство і управління" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.08.2010 в 16:11. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 548 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...