Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Первинний облік оплати праціУривки

На кожному підприємстві ведуть облік особового складу працівників у типових формах первинного обліку, затверджених Держкомстатом України.

Умови задач Під час оформлення на роботу між працівником і підприємством (роботодавцем) укладається трудовий договір (контракт). Зарахування на роботу оформляється “Наказом (розпорядженням) про прийняття на роботу” (форма № П-1), що заповнюється відділом кадрів для обліку прийняття на роботу. На кожного працівника заводиться “Особова картка” (форма № П-2) – вона призначена для обліку даних по працівнику та заповнення трудової книжки; а для працівників з вищою освітою та наукових працівників – “Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-конструкторські і технологічні роботи” (форма № П-4). Облік особового складу працівників в алфавітному порядку здійснюють у “Алфавітній картці” (форма № П-3).
У разі переведення на іншу роботу видається “Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу” (форма № П-5). При наданні працівникам відпусток складається “Список про надання відпусток” (форма № П-7) і видається “Наказ (розпорядження) про надання відпусток” (форма № П-6).
На звільнення з роботи в результаті припинення трудового договору (контракту) видається “Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)” (форма № П-8).
На всіх працівників заводяться трудові книжки, які зберігаються за основним місцем роботи.
На кожному підприємстві незалежно від режиму роботи має бути організований табельний облік робочого часу. Для цього використовують “Табель обліку використання робочого часу” (форми №№ П- 13, П-14), у якому зазначають вихід працівників на роботу і відпрацьований ними час.
“Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати” (форма № П-12) використовують для обліку праці та нарахування заробітку при погодинній оплаті праці або по встановленому окладу. Якщо робота виконувалась працівниками в понаднормовий час, при цьому складається “Список осіб, які працювали в понаднормовий час” (форма № П-15). Облік часу простоїв, що сталися не з вини працівника, оформляється “Листком обліку простоїв” (форма № П-16). Обсяги виконаних робіт фіксуються в різних документах: облікових листках, нарядах, рапортах та інших облікових документах. Для обліку робіт, виконаних тракторами (крім транспортних робіт), самохідними машинами і комбайнами застосовують “Обліковий лист тракториста-машиніста” (форма № ПСГ-3). Виконані транспор- тні роботи тракторами оформляють “Дорожнім листом трактора” (фо- рма № ПСГ-4).
Для обліку праці та її оплати на ручних роботах в рослинництві використовують “Обліковий лист праці і виконаних робіт” (форма № ПСГ-2). При використанні на роботах живої тяглової сили в даному документі вказується кількість відпрацьованих коне-днів по кожній роботі.
Для нарахування оплати праці тваринникам застосовують “Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва” (форма № 69). Даний розрахунок складають на підставі первинних документів про вихід продукції тваринництва – журналів обліку надою молока, актів настригу і приймання вовни, відомостей зважування тварин, актів на одержання приплоду тварин тощо.

Список використаної літератури

1. Волкова І.А. Фінансовий облік-2: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. ] — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с
2. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.

Повна інформація про роботу

доповідь "Первинний облік оплати праці" з предмету "фінансовий облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.11.2011 в 14:54. Автором даного матеріалу є Кушнір В.О.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2830 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Кушнір В.О....

коротенька доповідь по фінансовому аналізу


Подібні матеріали