Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Політекономія як економічна наукаЗміст

Вступ.3
РОЗДІЛ 1. Що вивчає політична економія?....4
1.1. До історії визначення предмета політичної економії належить....4
1.2. Зміст предмета політичної економії.6
РОЗДІЛ 2. Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку....8
РОЗДІЛ 3. Предмет і функції економічної теорії....13
3.1. Предмет економічної теорії.13
3.2. Функції економічної теорії..27
РОЗДІЛ 4. Методологія економічної науки..29
4.1. Сутність методології.....29
4.2. Загальнонаукові методи33
4.3. Спеціальні методи...37
РОЗІЛ 5. Зміст економічної діяльності суспільства та ії результати...41
Висновки.....45
Список використаних джерел.47

ВСТУП

Кожна наука має свiй предмет вивчення. З iншими спорiдненими науками вона пов’язана через об’єкт дослiдження: наприклад, сукупнiсть економiчних наук об’єднується розглядом проблем народного господарства. Цiльовою функцiєю кожної науки є розкриття та пiзнання вiдповiдних об’єктивних законiв природи чи суспiльства. Для цього вона користується набутими в процесi iсторичного розвитку загальнонауковими та спецiальними, притаманними їй методами пiзнання об’єктивної реальностi. Розглянемо докладнiше теорiї i методи, що застосовуються для пiзнання соцiально - економiчних процесiв.
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії. Сучасні уявлення про складну структуру економічних відносин становлять наукові витоки визначення змісту предмета політичної економії. Економіку характеризують відносини щодо раціонального використання всіх наявних ресурсів буття людини в конкретних історичних соціально-економічних умовах.
Науковці при цьому розглядають два аспекти економіки:
• техніко-економічні відносини щодо раціонального використання наявних ресурсів, зумовлені властивостями самих ресурсів і технологічними можливостями їх пристосування до потреб людини;
• соціально-економічні відносини - відносини, зумовлені характером стосунків людей залежно від пануючої форми власності в суспільстві.
Єдність цих двох аспектів зумовлюється тим, що люди в процесі виробничого використання ресурсів взаємодіють з природою і між собою. Так виникає активне ставлення людини до природи в процесі виробництва, яке розкривається категорією політичної економії "продуктивні сили". Взаємовідносини людей між собою в процесі виробництва можна описати категорією "виробничі відносини", які спираються на пануючу в суспільстві форму власності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю.,Медведев В.С. Підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ
2. Беляєв О.О., Бебело А.С., Політична економія: Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2001
3. Василевский А.К. Конспект лекций по экономической теории.
4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. “Основи економічної теорії” - К: Вища школа, 1995
5. Гусейнов Р.А, Горбачева Ю.В., Рябцева В.М. “История экономических учений”, Новосибирск, 1994.
6. КлимкоГ.Н., Нестеренко В.П., КаніщенкоЛ.О. “Основи економічної теорії” - К: Вища шк. 1998
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. “Economicа” , М: Республіка, 1998-Т.1 Гл.1
8. Мамедов О.Ю. "Современная экономика" - М.: Зевс, 2001
9. “Меркантилизм” под редакцией И.С. Плотникова, Ленинград, 1999 год.
10. Мочерний С.О. „Основи економічних знань”.-К: Феліна, 1999
11. Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Фещенко В.В. “Основи економічної теорії ”, - К: 2000
12. Поль Самуельсон “Економіка”
13. Такаши Негиши “История экономических учений” Москва, 1995.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Політекономія як економічна наука" з предмету "політична економія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.09.2011 в 16:28. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 572 та скачано 41 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

курсова робота виконана дуже якісно, максимально детально розкрито всі пункти плану