Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Звіт з виробничої практики на КСП "Сонячне"Зміст

1. Характеристика природних та економічних умов господарства, його розмірів, структури та спеціалізації…….2
2. Розвиток і економічна ефективність використання ресурсного потенціалу...8
3. Розвиток та економічна ефективність основних галузей рослинництва….24
4. Характеристика форм власності та господарювання.28
5. Економічні взаємовідносини з підприємствами І і ІІ сфери АПК...30
6. Корисність практики…...…….33
Висновки та пропозиції…...…….34
Додатки

Уривки

Вы поклонник вязаной моды? На boombam.ru Вы найдете информацию о том, как сотворить вязаные кофты прямо у себя дома с помощью пряжи и спиц. На странице с кофточкой Вы найдете детальную схему вязания, а также различные детали, чтобы Ваша кофта получилась, как на картинке.
КСП "Сонячне" розташовано в південно-західній частині Миколаївського району Миколаївської області. Господарський центр знаходиться в селі Комсомольське.
Земельний масив господарства розташований, в основному, на рівнинному плато. В південно-західній частині проходить дві глибокі балки. Загальна земельна площа складає 5120,2306 га, із них: ріллі 4440,65 га, пасовищ 462,92га, під господарськими будівлями і дворами 72,0906га, під господарськими шляхами і прогонами 37,68 га, лісових земель 98,2 га, під каналами 3,09 га, під ставками 0,3 га, штучними водосховищами 0,1 га, яри 0,2 га, інші землі 0,5 га.
Територія господарства "Сонячне" розташована в південно-західній частині Миколаївського району і відноситься до підзони Південного Степу України. Землі господарства розтащовані в третьому агрокліматичному районі. Клімат помірно-континентальнкй, теплий, посушливий, з нестійким сніжним покривом. В середньому за рік випадає 305 мм опадів.
За даними спостережень Миколаївської гідрометеообсерваторії серед-ньорічна температура повітря складає +8 °С, при цьому найбільш холодним місяцем є січень, а самим теплим - липень (середньомісячна температура складає +27,6 °С). Останні весняні заморозки бувають з 27 квітня по 1 травня, а перші осінні - з 15 вересня по 1 листопада. Тривалість безморозного періоду складає 215-217 днів.
Південному Степу У країн: характерні значна сухість повітря та наяв-ність суховіїв. Вітри бувають всіх напрямків: в холодний період дугою в північно-західному напрямку. В районі можуть спостерігатись суховії. Особливо небезпечні суховії в середині червня, що викликає запалення зерна. Інколи суховії супроводжуються сильними вітрами і переходять у "чорні бурі".
Зима малосніжна, частіше всього сніговий покрив спостерігається в січні, лютому місяцях. Протягом зими бувають часті відлиги, в результаті яких сніг повністю розтає.
Для підзони Південного Степу України характерна така рослинність: різні види ковили (українська, волосиста тощо), костриця бороздниста (типчак), калерія струнка (кипець), а також тюльпан Шренка, півники, грудниця волохата, люцерна румунська, вика тонколиста.
У степу є понад 450 видів квіткових рослин. З дерев, у даній підзоні, розповсюджені вільха, дуб, береза, верба, тополя та інші.
Характерними представниками тваринного світу є: їжак, заєць-русак, ховрах, полівка, норка, кріт, куниця, ласка, козуля, лисиця, вовк, тхір, борсук, кабан та інші.
Багато птахів (жайворонок, просянка, кам'янка, перепел, сіра куріпка, дрібний сокіл, сова, качка, фазан, соловей, синиця, зяблик, іволга та інші). З перелітніх - дрофа, журавель степовий (занесені до Червоної книги України).
Характеризуючи грунтово-кліматичні умови господарства можна ска-зати, .що вони сприятливі для вирощування озимої пшениці, озимого ячменю, ярової пшениці, ярового ячменю, жита, кукурудзи на зерно та на силос, гороху, овочів, баштанних та інших сільськогосподарських культур.
Територія КСП "Сонячне" розділена на два відділки. Відділок №1 - с.Комсомольське, налічує га ріллі, відділок №2.- с.Маловарварівка, має га ріллі. Садиби відділків зв'язані між собою дорогою з твердим покриттям.
На території КСП "Сонячне" знаходяться дві польові бригади, дві ферми - на Комсомольському відділку - одна молочно-товарна ферма та одна свиноферма, ремонтна майстерня, пункт технічного обслуговування, гараж і ангар для зберігання техніки, тік та нафтобаза.
Управлінська структура навчальне-дослідного господарства "Сонячне'' має деякі переваги: вона економінча, оскільки в ній мінімальна кількість ієрархічних рівнів управління; дає змогу встановити тісний зв'язок між керівниками середньої ланки і керівником підприємства.
До факторів виробничо-економічної характеристика господарства від-носять спеціалізацію, що представляє собою переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві товарної продукції. Спеціалізація - це переважаючий розвиток кількох або, частіше, однієї галузі з метою масового виробництва одного виду продукції на основі досягнутого рівня фондо- і енергоозброєності праці, враховуючи природноекономічні умови певної зони. Вона визначає напрям розвитку сільського господарства і сприяє концентрації виробництва певної продукції в природноекономічних зонах і окремих підприємствах. Найбільш раціональною для господарства є та, яка дозволяє за даних конкретних умов виробляти максимальну кількість продукції з найменшими витратами коштів і праці.
Для визначення економічної ефективності використання природноекономічного потенціалу підприємства, слід з’ясувати, наскільки його спеціалізація відповідає грунтово- кліматичним і економічним умовам регіону. Спеціалізація характеризує якісний бік виробництва і являє собою процес суспільного підйому праці у виробництві продукції.
Основними показниками, за якими визначають спеціалізацію господарства, є склад і структура товарної продукції. В структурі грошових надходжень найбільшу питому вагу по підприємству займає виручка від реалізації продукції рослинництва – 77,02%, а саме зернових і зернобобових та соняшника відповідно 49,14 та 15,67%. На другому місці знаходиться виручка від реалізації продукції тваринництва – 16,49%, найбільшою питомою вагою серед якої відзначається скотарство молочного напрямку. В структурі грошової виручки по тваринництву найменшу долю займає інша продукція. Якщо брати до уваги всю товарну продукцію господарства, то слід відмітити, що промислова продукція визначається незначною питомою вагою в структурі грошової виручки 0,24%, в той час як реалізація іншої продукції, робіт і послуг займає досить значну долю – 6,25%.
Отже, КСП «Сонячне» Миколаївського району Миколаївської області має зерновий тип господарства, тобто спеціалізуються на зерновому виробництві. Молочне скотарство і вирощування соняшнику - важливі додаткові галузі.

Висновки та пропозиції

Сільське господарство – одна з найскладніших сфер прикладання людської праці. Процес відтворення в ньому залежить від комплексу взаємопов’язаних, взаємообумовлених природних, біологічних, науково-технічних, соціальних та економічних факторів. У міру розвитку продуктивних сил цей багатофакторний комплекс дедалі більше ускладнюється. Все це вимагає глибоких економічних знань, постійного вивчення дії економічних законів, аналізу процесів і явищ, які в ньому відбуваються, щоб можна було управляти такими процесами, знаходити резерви й можливості збільшення виробництва продукції землеробства і тваринництва та підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу.
Підвищення економічної ефективності суспільного виробництва і поліпшення якості вироблюваної продукції є стержневою проблемою, головним фактором економічного зростання і прискорення соціально-економічного розвитку суспільства.
Виробничі ресурси на кожному етапі розвитку суспільства обмежені. Тому прискорення темпів збільшення виробництва може відбуватися в результаті кращого використання ресурсів і економії їх, раціональної організації виробництва, поліпшення якості продукції і організації праці.
Сільськогосподарське виробництво має зростати насамперед внаслідок підвищення продуктивності праці, економії виробничих ресурсів, підвищення фондовіддачі, поліпшення якості продукції і якості всієї роботи, зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, тобто в результаті впровадження інтенсивних методів господарювання. В умовах переорієнтації сільськогосподарського виробництва на інтенсивний тип відтворення виникає потреба і в новому підході до оцінки самих темпів економічного зростання. Суть підвищення економічного зростання полягає у всебічній інтенсифікації виробництва на основі науково-технічного прогресу структурної перебудови економіки.

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з виробничої практики на КСП "Сонячне"" з предмету "Економіка підприємств". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 27.04.2012 в 22:47. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1920 та скачано 252 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

звіт з практики


Подібні матеріали