Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт з фахової та переддипломної практики (ТДВ «Попаснянський Вагоноремонтний Завод»)Зміст

Вступ 3
1 Аналіз господарської діяльності ТДВ «Попаснянський Вагоноремонтний Завод» 4
1.1 Загальна характеристика підприємства ТДВ «ПВРЗ» 4
1.2. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності ТДВ «ПВРЗ» 5
1.2.1 Аналіз платоспроможності 5
1.2.2 Аналіз ліквідності ТДВ «Попаснянський ВРЗ» 7
1.2.3 Аналіз рентабельності підприємства 9
1.2.4 Аналіз показники ділової активності 11
1.2.5 Аналіз руху основних виробничих фондів ТДВ «Попаснянський ВРЗ» та ефективність їх використання 12
2. Стратегічний аналіз ТДВ «Попаснянський Вагоноремонтний Завод» 22
2.1 Місія, цілі та загальна стратегія діяльності підприємства в сучасних умовах 22
2.2 Аналіз споживачів ТДВ «ПВРЗ» 24
2.3. Аналіз ринку вагонобудування та конкуренції на цьому ринку 25
2.4. Аналіз матриці БКГ ТДВ «ПВРЗ» 30
Висновок 33
Список використаних джерел 34

Вступ

ТДВ «Попаснянський Вагоноремонтний Завод» є одним з найкрупніших і ефективних підприємств у своїй галузі на сході України.
Підприємство спеціалізується на капітальному і деповському ремонті грузового рухомого складу залізничної дороги. Вся пропонована продукція відповідає Госту, супроводжується сертифікатами відповідності і якості.
Виробнича практика є органічною частиною навчального процесу і має на меті закріпити і поглибити знання, отримані в процесі теоретичної діяльності, долучити студента до суспільно-корисної праці та пов'язати отримані теоретичні знання з реальними умовами виробництва.
Виробнича практика повинна проводитися на базових підприємствах (організаціях) під керівництвом досвідчених фахівців.
Метою виробничої практики є вивчення студентами реального підприємства і умов праці на ньому, отримання прикладних навичок у розробці та супроводі програм, вивченні інформаційних потоків та документообігу, способів зберігання і обробки інформації, збір матеріалів для звіту.
Під час проходження виробничої практики на підприємстві були зібрані матеріали, а саме документи, необхідні для аналізу фінансового стану підприємства (баланси, звіти про фінансові результати та інші), матеріали про історію підприємства, виробництво, товарний асортимент, постачальників, клієнтів та конкурентів, каталог продукції та багато іншого. Всі ці документи та матеріали використовувалися при написанні звіту.

Висновки

ТДВ «Попаснянський Вагоноремонтний Завод» спеціалізується на капітальному і деповському ремонті грузового рухомого складу залізничної дороги. Вся пропонована продукція відповідає Госту, супроводжується сертифікатами відповідності і якості.
Підприємство є одним з найкрупніших і ефективних підприємств у своїй галузі на сході України.
Проведений аналіз діяльності підприємства показав, що загальна вартість майна підприємства зросла. Паралельно із збільшенням власного капіталу відбулось збільшення зобов’язань. Але з аналізу платоспроможності можна зробити висновок, що динаміка показників є несприятливою тенденцією. Аналіз ліквідності показав, що у підприємства не високий ступінь покриття зобов’язань. Основні фонді збільшились.
Проходження виробничої практики на ТДВ «ПВРЗ» дозволило систематизувати знання, отримані під час навчання в університеті, та зрозуміти, яким чином вони можуть бути використані у практичній діяльності.

Перелік джерел інформації

1. Баканов М.І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 416 с.
2. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2000 - 208с.
3. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова Діяльність підпріємств: Підручник. - К.: Либідь. - 1998. - 524 с.
4. Барроу К., Барроу П., Браун Р. Бізнес-план: Практичний посібник / Пер. з англ. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001р. - 285с.
5. Беренс В., Хавранек П. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій: пров. з англ. перераб. і додатк. вид. - М.: АТЗТ "Інтерексперт", 1995. - 528 с.
6. «Бізнес» № 9 під ред.В.Серова
7. Герчикова І.М. Менеджмент .- М.: ЮНИТИ, 1994.
8. Ліпсіц І.В. Бізнес-план - основа успіху: Практичний посібник - М.: Машинобудування, 1992.-26 с.
9. Мескон М. ХЮ, Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту / пер з англ-М. Машинобудування, 2002. - 854 с.
10.Томпсон А.А., Стрікленд аДж. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розробки та реалізації стратегії: Підручник для вузів: Підручник для вузів / Пер. З англ. Под ред Л.Г, Зайцева, М. І. Соколовою. - М.: Банки і біржі, Юніті, 2003 - 876 с.

Рік проходження практики: 2010

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з фахової та переддипломної практики (ТДВ «Попаснянський Вагоноремонтний Завод»)" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.11.2010 в 23:09. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 6758 та скачано 338 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали